Őrlési finomság
Németül: Mahlfeinheit
Angolul: Grinding fineness
Franciául: Finesse de broyage
 
Szitaberendezés az őrlési finomság meghatározásához.
A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola laboratóriumának mérőeszköze

Az őrlési finomság a por (esetleg dara) alakú, szervetlen, szilárd halmazállapotú, kémiai folyamatok hatására szilárduló kötőanyagok (cement, gipsz, mészliszt, mészdara, mészhidrát, hidraulikus mész) szemnagyságának jellemzője. Vizsgálatát szitamódszerrel szokás végezni. A száraz vagy kiszárított állapotú vizsgálati mintán végzett szitavizsgálat eredményét cement esetén őrlési finomságnak (MSZ EN 196-6:1992), gipsz esetén őrlésfinomságnak (MSZ 57:1977), mész esetén szitamaradéknak (MSZ 108-11:1992) nevezik.

A szitamódszerrel meghatározott őrlési finomság (őrlésfinomság, szitamaradék) a vizsgálószitán fennmaradt anyag tömegének és a vizsgálati minta teljes tömegének hányadosa tömeg%-ban kifejezve. A vizsgálószita nyílása (lyukbősége) cement esetén 0,09 mm, gipsz esetén 0,2 mm, mész esetén 0,09 mm, 0,2 mm, 0,63 mm, 2,5 mm.

Cement esetén az őrlési finomságot légáteresztő képesség vizsgálattal (Blaine módszer) is meg lehet határozni (MSZ EN 196-6:1992). A vizsgálat eredménye a fajlagos felület v értéke. A fajlagos felület értéke a cement sűrűségének v is függvénye, ezért nem kizárólagosan a szemnagyság v jellemzője.

Az őrlési finomság értékére a cement termékszabvány (MSZ EN 197-1:2000) nem tartalmaz, a gipsz termékszabvány (MSZ 57:1977) és az építési mész termékszabvány (MSZ 108-2:1992) tartalmaz követelményt. Régebben a cementek őrlési finomságát is előírták (MSZ 4702-2:1981). Az őrlési finomságot az MSZ EN 197-1:2000 cement termékszabvány csak bizonyosalkotórész (bázikus pernye v) vizsgálati feltételéül írja elő, 0,04 mm nyílású vizsgálószita alkalmazásával.

Az őrlési finomság növekedésével általában és bizonyos határig növekszik a kötőanyag szilárdsága, de a kötőanyag őrlési finomságának növelése a beton, a habarcs vagy a pép szilárdsága v növelésének nem az egyetlen és kizárólagos eszköze.

Jelmagyarázat: v A jel előtt álló fogalom a fogalomtár szócikke.
 
Megjelent a
2001. július-augusztus havi számának 13. oldalán


  Vissza a fogalmak tartalomjegyzékéhez