Fajlagos felület

Németül: Spezifische Oberfläche
Angolul: Specific surface
Franciául: Surface spécifique

A fajlagos felület granulometriai v fogalom, amely az egységnyi mennyiségű szemhalmaz szemeinek felületösszegét fejezi ki. Az egységnyi mennyiség alatt általában az egységnyi tömeget értik, de lehet az egységnyi térfogat is. A szemhalmaz fajlagos felülete a szemek átmérőjének csökkenésével fordított arányban növekszik, ezért elsősorban finomszemű halmazok (porok, darák) finomságának vagy őrlési finomságának v kifejezésére használják.

BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék mérőeszköze

A tulajdonképpeni fajlagos felület az egységnyi tömegű szemhalmaz szemeinek felületösszege, és mértékegysége m2/kg, ami 103 mm2/g, vagy 10-3 m2/g értéknek felel meg. A fajlagos felület értéke az anyag testsűrűségének v is függvénye, ezért nem kifejezetten szemeloszlás- (szemmegoszlás-) jellemző v.

Nagyságát általában a Blaine-féle légáteresztő képesség vizsgálattal (MSZ EN 196-6:1992) határozzák meg. A Blaine-féle fajlagos felületre követelmény értéket a visszavont MSZ 4702-2:1981 cement termékszabvány tartalmazott, az érvényes MSZ EN 197-1:2000 cement termékszabvány csak bizonyos főalkotórész (mészkő) vizsgálati feltételéül írja elő. A Blaine-féle módszer csak zárt pórusú anyagok esetén ad tényleges értéket, ezért a fajlagos felület mérésére különleges esetekben a BET-féle (Brunauer, S. - Emmett, P. H. - Teller, E. nevének kezdőbetűiből) gázadszorpciós eljárást (ISO 9277:1995) alkalmazzák, amelynek vizsgálati eredménye a nyílt pórusú szemek belső felületét is tartalmazza. Az MSZ EN 197-1:2000 cement termékszabvány a szilikapor v, mint főalkotórész finomságát követeli meg BET-féle fajlagos felületben kifejezve.

CEMKUT Cementipari Kutató-Fejlesztő Kft mérőeszköze

A térfogati fajlagos felület az egységnyi testtérfogatú szemhalmaz szemeinek felületösszege, azaz a szemek külső felülete összegének és a szemek e külső felülettel határolt térfogata összegének hányadosa. Mértékegysége m2/m3, ami 10-3 mm2/mm3 értéknek felel meg. A tulajdonképpeni fajlagos felületből úgy származtathatjuk, hogy annak értékét a szemek átlagos testsűrűségével mértékegység helyesen megszorozzuk. Például valamely 300 m2/kg fajlagos felületű és 3000 kg/m3 testsűrűségű szemhalmaz térfogati fajlagos felülete 900 mm2/mm3. Minthogy a térfogati fajlagos felület független a testsűrűségtől, ezért szemeloszlás- (szemmegoszlás-) jellemző, és kifejezhető úgy is, mint a reciprok beosztású abszcisszatengellyel rendelkező koordinátarendszerben ábrázolt szemeloszlási görbe v alatti terület hatszorosa.

Jelmagyarázat: v A jel előtt álló fogalom a fogalomtár szócikke.

Lásd még a Noteszlapok Szemeloszlás-jellemzők harmóniája, avagy grafoanalitikus számításmódja” című oldalát.

Megjelent a

2001. szeptember havi számának 14. oldalán

Vissza a fogalmak tartalomjegyzékéhez