Tömörség és porozitás

Németül: Dichtigkeit (tömörség)

Porosität (porozitás) Hohlraumgehalt (hézagtérfogat)

Homok adalékanyagú habbeton szövetszerkezete.

Anyagsűrűség: 2600 kg/m3; testsűrűség: 950 kg/m3; tömörség: 0,365; porozitás: 0,635.

(SZIKKTI fényképfelvétel)

Angolul: Density (tömörség)

Porosity (porozitás)

Void volume (hézagtérfogat)

Franciául: Densité (tömörség)

Porosité (porozitás)

Porosité intergranulaire (hézagtérfogat)

A tömörség és a porozitás elsősorban a szilárd testek v térkitöltési viszonyainak jellemzésére használatos fogalom. A szilárd testet tömegével képviselt szilárd anyag v (beleértve az el nem gőzölhető vizet v is) és több-kevesebb, gázállapotú anyaggal (többnyire levegővel) vagy elgőzölhető vízzel v, folyadékkal kitöltött, tömeg nélküli pórus alkotja. A fogalom szempontjából közömbös, hogy a szilárd testben vagy a szilárd testek halmazában szilárd anyaggal ki nem töltött, tömeg nélküli teret pórusnak (beleértve a légbuborékot is), sejtnek, hézagnak, üregnek, stb. v nevezzük.

A tömörség és a porozitás az anyag és a pórusok térfogatának a test térfogatára vonatkozó viszonyszáma. Mértékegysége gyakorlatilag nincs (térfogat/térfogat), azaz nevezetlen szám. A tömörség és a porozitás 0 és 1 közé eső szám, de a tömörség 0 és a porozitás 1 értékű nem lehet. Adott test esetén a tömörség és porozitás összege 1, százalékban kifejezve 100 térfogat%. Ha a test tömörsége tart az 1-hez, akkor porozitása a 0-hoz tart. A testet tömörnek mondjuk, ha a tömörsége 1 és a porozitása 0, egyéb esetben pedig porózus testről beszélünk.

A tömörség és porozitás fogalma nemcsak szilárd testre, hanem szilárd testek halmazára (szemhalmaz v) is értelmezhető, de míg a fogalom szilárd test esetén anyagjellemző, addig halmaz esetén a halmaz tömörítettségétől függő állapotjellemző is, amelyet a szemek közötti hézagok változó térfogata befolyásol.

A test vagy a halmaz tömörségét, illetve porozitását a sűrűségi v jellemzők viszonyszámai fejezik ki:

A látszólagos porozitás nem a sűrűség jellemzőkből számított, hanem a test vízfelvételéből meghatározott érték v, ami a nyílt porozitás (németül: Offene Porosität) közelítő értéke.

A test porozitását a pórusstruktúra v, azaz a pórusok száma, mérete, eloszlása, jellege befolyásolja, ami például poroziméterrel vagy optikai módszerrel határozható meg.

Jelmagyarázat: v A jel előtt álló fogalom a fogalomtár szócikke.
 

Megjelent a

2002. január havi számának 13. oldalán


  Vissza a fogalmak tartalomjegyzékéhez