Sejtszerkezet, sejtbeton

Németül:

Porenbeton (sejtbeton),

Gasbeton (gázbeton),

Schaumbeton (habbeton)

  

A testsűrűség hatása a nyomószilárdságra és a hővezetési tényezőre

Angolul:

Cellular concrete (sejtbeton),

Gas concrete (gázbeton),

Foam-concrete (habbeton)

Franciául:

Béton cellulaire (sejtbeton),

Béton-gaz (gázbeton),

Béton mousse (habbeton)

A pórus v, a légbuborék v, a sejt, a hézag, az üreg a szilárd testben v vagy a szilárd testek halmazában lévő, szilárd anyaggal v ki nem töltött, tömeg nélküli, különböző terek elnevezései. E tömeg nélküli terekben gázállapotú anyag (többnyire levegő) vagy elgőzölhető víz v, folyadék található.

A sejtszerkezet tudatosan létrehozott sejtek (de nem légbuborékok v) rendszere, amely a (cementes) mészhabarcsból vagy cementpépből előállított sejtbeton sajátja. A sejtbeton finom adalékanyaggal (esetleg csak cementből) készülő könnyűbeton v. A sejtbetonok előállítása lényegében a mészhomoktégla v gyártás technológiájából fejlődött ki úgy, hogy a mészhomoktégla viszonylag tömör szerkezetét különböző sejtképző anyagok és módszerek alkalmazásával sejtesítették.

Legfeljebb 2 mm átmérőjű, zárt sejtekből álló sejtszerkezetet állítható elő:

Ha a sejtszerkezetet nagy mennyiségű vízzel, a felesleges víz elpárologtatásával hozzuk létre, akkor mikroporitról beszélünk. A mikroporit előállítási módján túl annyiban is különbözik a gázbetontól és a habbetontól, hogy a mikroporit sejtszerkezete szabad szemmel nem látható, és a kis méretű sejtek egymással összefüggőek. Gyártása elsősorban a mikroporit gyenge tulajdonságai és nagy zsugorodási hajlama miatt a gyakorlatban nem terjedt el.

A sejtbetonok jó hőszigetelők, hőszigetelő-képességük v testsűrűségük v csökkenésével javul, miközben nyomószilárdságuk v csökken. A sejtbetonok testsűrűségét a sejtképzőszer adagolásával és a gyártási technológia módosításával lehet megváltoztatni. Valamely sejtbeton összetételének megválasztása a megfelelő testsűrűség (r), hővezetési tényező (l) és nyomószilárdság (s) közötti kompromisszum alapján történhet meg.
A fenti, ezt bemutató ábrán az j a rossz, a k a jó hőszigetelő-képességű sejtbeton esete.

Felhasznált irodalom:

Palotás László: Építőanyagok. II. kötet. Akadémiai Kiadó. 1961.

Palotás László - Balázs György: Mérnöki szerkezetek anyagtana. 3. kötet. Akadémiai kiadó. Budapest, 1980.

Jelmagyarázat: v A jel előtt álló fogalom a fogalomtár szócikke.

Megjelent a

2002. június havi számának 9. oldalán


  Vissza a fogalmak tartalomjegyzékéhez