Könnyűbeton

Németül:

Leichtbeton

  Az adalékanyagos könnyűbeton és a közönséges beton törési felületének összehasonlítása:

Angolul:

Lightweight concrete

Franciául:

Béton léger

Duzzasztott agyagkavics beton törési felülete.

Az agyagkavics eltörik, mert szilárdsága a cementkőénél kisebb.

Kavicsbeton törési felülete.

A kavics nem törik el, inkább kifordul, mert szilárdsága a cementkőénél nagyobb.

Duzzasztott perlit beton próbakocka

 

 

 

Jelmagyarázat:

v A jel előtt álló fogalom a fogalomtár szócikke.

Könnyűbetonnak hagyományosan (például Magyarországon, Németországban) az adalékanyaggal készített nagy-hézagtérfogatú v és tömör, teherbíró, és/vagy hőszigetelő, 2000 kg/m3-nél kisebb testsűrűségű v betonokat, és a (cementes) mészhabarcsból, cementpépből, cementhabarcsból sejtesítéssel előállított betonokat v nevezik. Az adalékanyagos, teherbíró (teherhordó) könnyűbetonok testsűrűsége 600-2000 kg/m3 (MSZ 4719:1982), a sejtesített betonoké legfeljebb 1000 kg/m3. Az MSZ EN 206-1:2002 európai szabvány könnyűbetonnak csak a folyamatos szemeloszlású adalékanyagos könnyűbetonokat tekinti, amelyek testsűrűsége 800-2000 kg/m3 közé, nyomószilárdsági osztálya v pedig LC 8/9 - LC 80/88 közé esik.

A könnyűbetonokat többféle szempont szerint lehet rendszerbe foglalni.

Legelterjedtebb az alapanyagok és előállítás szerinti megkülönböztetés,
ami a következő ábrával fejezhető ki:

A kinagyításhoz szíveskedjék az ábrára kattintani.

Az ábra alapján a könnyűbetonok két fő csoportja az adalékanyagos, cement (esetleg mész) kötőanyagú könnyűbetonok és a sejtesített könnyűbetonok. Az adalékanyagos könnyűbetonok legegyszerűbben a könnyű-adalékanyagok v fogalom-meghatározásaival írhatók le, míg a sejtesített könnyűbetonok közül a két legjelentősebb sejtbeton, a gázbeton v és a habbeton v fogalmát érdemes külön tárgyalni.

A könnyűbetonok alkalmazhatósága fizikai, mechanikai tulajdonságaik függvénye. A következő táblázat a testsűrűség, a nyomószilárdság, a hővezetési tényező alapján a tulajdonságok, illetve az alkalmazhatóság szerinti besorolásra mutat példát.

Könnyűbetonok besorolása tulajdonságuk, illetve alkalmazhatóságuk szerint**


 

Megjelent a

2002. október havi számának 3-4. oldalán

 
  Vissza a fogalmak tartalomjegyzékéhez