A természetes építőkövek, a kőanyaghalmazok, a betonok és betonelemek

magyar nyelven honosított európai szabványaiban szereplő fontosabb kifejezések és szavak német-magyar szószedete.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szószedet nem feltétlenül teljes.

Utolsó frissítés: 2015. január 31.

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W Z Szám

Német kifejezés

Magyar fordítás

Magyar kifejezés

MSZ EN (és fejezet),

esetleg más szabvány jele

AAV Abriebwert einer Gesteinskörnung (angolul: aggregate abrasion value)

Kőanyaghalmaz kopási értéke (AAV-érték)

1097-8:2001 (1., A1., E4.)

13043:2003

Abdampfschale

Lepárló edény

13179-1:2005 (5.7.)

Abdeckung

Fedél

1097-8:2001 (7.7., 8.6.)

Ablesegenauigkeit

Leolvasási pontosság

932-5:2000 (4.2.2.)

Abnutzungstoleranz

Használati tűrés

932-5:2000 (4.1.2.)

Abreißprüfgerät

Leszakítókészülék

1542:2000 (4.7., 4.11., 7.3.)

Abrieb

Kopás, koptatás

1097-8:2001 (A7.)

Abriebprüfmaschine

Kopás vizsgáló gép

1097-8:2001 (A5.2.)

Abriebwert

Kopási érték

1097-8:2001 (1., A)

Abschnitte dieser Europäischen Norm, die die Festlegungen der EU-Bauproduktenrichtlinie betreffen

Ennek az európai szabványnak azon szakaszai, amelyek az építési termékek EU-irányelvének előírásait támasztják alá

Harmonizált termékszabványok

ZA melléletének címe

Abschnitte in dieser Europäischen Norm, die grundlegende Anforderungen oder andere Vorgaben von EU-Richtlinien betreffen

Ennek az európai szabványnak azon szakaszai, amelyek az EU-irányelvek alapvető követelményeit vagy más intézkedéseit támasztják alá

Harmonizált termékszabványok

ZA melléletének címe

Absplitterung

Aprózódás

1367-1:2000 (4.)

Abstand

Időköz

932-5:2000 (5.1., 5.2.)

Abstreifer

Lehúzó szerszám

1097-8:2001 (A7.)

Abstandblock

Távtartó blokk

12390-3:2002 (6.1.)

12390-4:2000 (3.10., 4.1., 4.1.10., 4.1.11., 4.1.12., 4.1.13.)

Abziehkeil

Lehúzó vonalzó

1799:2000 (4.1.4., 5.1.2., 2. ábra)

(In der) Akte aufbewahren

Irattárban megőrizni

932-5:2000 (5.3.2.2., 5.3.2.3.)

Amboß

Üllő

1097-2:2000 (B5.)

Analysensieb

Vizsgálószita

932-5:2000 (4.2.7.)

1097-8:2001 (7.4., A6.1.)

1367-1:2000 (5.6., 8.2.)

Anerkannte Normale

Etalon mérték

932-5:2000 (5.1.2.)

Anerkannte Stelle

Bejelentett szervezet

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Anforderung in dieser und/oder anderen Norm(en) Abschnitt

A követelményeket tartalmazó szakaszok e és/vagy másik szabvány(ok)ban

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Angabe nach Ermessen

Belátás szerinti adat

1097-5:2000 (9.2.)

Angegebener Wert (angolul: declared value)

Megadott érték

13043:2003

13242:2003

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Annahme

Jóváhagyás

13242:2003 (C3.2.)

Anzeigeeinrichtung

Kijelző berendezés

932-5:2000 (4.2.6.)

Anwendungsbereich und relevante Abschnitte mit Anforderungen

Alkalmazási terület és a vonatkozó követelmény szakaszok

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Anwendungsbereich und relevante Merkmale

Alkalmazási terület és lényeges jellemzők

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Any Co Ltd (angol fantázia cégnév, a német szövegben is általában így szerepel; németül: Firma xx)

Cég xx

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

AQL („Acceptance quality limit” angol kifejezés rövidítése az ISO 2859-1:2001 szerint), németül: Annehmbare Qualitäsgrenzlage

Átvételi hibaszint

206-1:2002 (2., 3.2., 8.2.3.2., 8.3.)

Arbeitslinie

σ - ε görbe

Irodalom, pld.: Modelano (Wirksames Betonalter témakör)

Arithmetisches Mittel

[Egyes mérésekből átlag-számítással nyert számtani középérték]

[1/pp.62.]

Számtani átlag

1097-7:2000 (9.)

1936:2000 (10.k.)

Arithmetisch gemittelt

Számtanilag átlagolva

932-6:1999 (2.2.3.)

Auffangschale

Felfogótál

932-5:2000 (4.2.8.)

933-4:2001 (5.4.)

Aufschlagklotz

Ütköző saru

12350-5:2000

Aufspannplatte

Felfogólap

1097-8:2001 (A5.2.2.)

Aufzeichnung (angolul: record)

Feljegyzés

13043:2003 (B6.)

13242:2003 (C6.)

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Ausbauasphalt

Újrahasznosított aszfalt

13043:2003 (1.)

Ausbreitfähigkeit

Terülőképesség

1799:2000 (4.2.)

Ausbreitmaß

Terülési mérték

206-1:2002

12350-5:2000

Ausbreittisch

Ejtőasztal

12350-5:2000

Ausgangsprobe

Kiindulási minta

932-2:1999 (12.)

Ausgangszustand

Kiindulási állapot

1097-8:2001 (7.2.3.)

Aushärtung

Utókezelés

1542:2000 (6.2., 7., A)

BBodSchG

Német talajvédelmi törvény

Bundes-Bodenschutzgesetz

Beanspruchte Oberfläche Megmunkált felület 12372:2000 (6.2.1.)

Becher

Főzőpohár

13179-1:2005 (5.6.)

Behälter

Edény

932-2:1999 (6.4., 7., 8.)

932-5:2000 (4.2.10., 5.5.6.)

1097-5:2000 (5.2.)

1097-8:2001 (7.7., 11.3., A4.2.)

1367-2:1999 (6.4.)

1925:2000 (5.1.)

1936:2000 (8.1.)

Behältnis

Tartály

932-1:1998 (A12.)

Belastbarkeit

Mérleg mérési tartománya

932-5:2000 (1. táblázat)

Belüftete Wärmekammer

Belüfteter Wärmeschrank

Légkeveréses szárítószekrény

1097-5:2000 (1.)

12390-7:2001 (3.4.)

Beschluss

Határozat

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Beschreibung

Leírás

13043:2003 (7.)

13242:2003 (9.)

Beschriftung

(angolul: labelling)

Címkézés

13043:2003 (8.)

13242:2003 (10.)

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Bestätigung

Jóváhagyás, igazolás

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Bestätigung der Konformität

Megfelelőség igazolása vagy megfelelőségigazolás

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Bestätigung der werkseigenen Produktionskontrolle

Üzemi gyártásellenőrzés jóváhagyása

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Bestimmungen, denen das Produkt entspricht

Előírások, amelyeknek a termék megfelel

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Bestimmungsgemäßen  Verwendung

Tervezett felhasználás

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Betriebstemperatur

Üzemi hőmérséklet

932-5:2000 (4.2.6.)

Bewertung durch die Werks- bzw. Geschäftsleitung

Vezetőségi átvizsgálás

13043:2003 (B2.3.)

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Bezeichnung

Megnevezés

13043:2003 (7.)

13242:2003 (9.)

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Bezugsmeßpunkt

Viszonyítási mérőpont

1097-8:2001 (C2.4.)

Bezugsverfahren

Referencia módszer

1097-5:2012 (1.)

Biegeauflager

Hajlítótámasz

12372:2000 (3.)

Biegeauflagerabstand

Támaszköz

12372:2000 (5.5.)

Biegefestigkeit unter Mittellinienlast

Hajlítószilárdság vonal mentén ható koncentrált terhelésre

12372:2000 (Cím)

Biegeschneide

Hajlítóél

12372:2000 (5.5.)

Blech

Fémtálca

1097-2:2000 (4.2.2.4.)

Bodenmaterial

Bányameddő

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesezt

Bodenplatte

Alátétlap

12350-2:2000

Bruch

Tönkremenetel

1542:2000 (7.4., 7.6.)

Bruchfläche

Szakadási felület

1542:2000 (7.4.)

Bruchlast, N

Törőerő

1926:2000 (5., 8.3., 9., 10.)

12372:2000 (3.)

Bruchscherkraft

Nyírószakítóerő (húzásból)

1737:2000 (Cím és tart.)

Bruchschubkraft

Nyírótörőerő (nyomásból)

1741.2000 (7.)

Büchse

Szelence

1097-5:2000 (5.2., 5.7.)

CE-Kennzeichen; angolul: CE marking symbol)

CE-jel (szimbólum)

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

CE-Kennzeichnung; angolul: CE marking)

CE-jelölés

13242:2003 (10.)

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

CE-Konformitätskenn-zeichnung; angolul: CE conformity marking)

CE megfelelőségi jelölés

13242:2003 (10.)

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

CE-Symbol (angolul: CE-symbol

CE-jel (szimbólum)

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

CEN (francia rövidítés: Comité Européen de Normalisation; németül: Europäisches Komitee für Normung; angolul: European Committe for Standardization)

Európai Szabványügyi Testület

Minden európai szabvány címlapján.

CF-Nummer (angolul: Compacting Faktor)

CF-szám, Glanville-féle tömörödési tényező

BS 1881:1998

MSZ 4714-3:1986

Charakteristische Festigkeit

(Druckfestigkeit esetén: nyomószilárdság, fc;

Spaltzugfestigkeit esetén: hasító-húzószilárdság, ft)

Jellemző szilárdság

(A szilárdság 5%-os alsó küszöb értéke)

206-1:2002 (3.1.32., 3.2., 4.3.1., 5.5.1.2.)

Követelményként a szilárdság előírt jellemző értéke, fck; ftk

Mérési eredményként a szilárdság tapasztalati jellemző értéke, fck,test; ftk,test

MSZ 4798:2004 (3.1.32., 3.2., NAD 3.1. táblázat 4.3.1., 5.5.1.2., 5.5.1.3.)

Charakteristische Mindestfestigkeit

(Druckfestigkeit esetén: nyomószilárdság, fck;

Spaltzugfestigkeit esetén: hasító-húzószilárdság, ftk)

Legkisebb jellemző szilárdság

206-1:2002 (4.3.1., 5.5.1.2.)

Követelményként a szilárdság előírt jellemző értéke, fck; ftk

MSZ 4798:2004 (4.3.1., 5.5.1.2., 5.5.1.3.)

Charge

Mintacsoport

1097-8:2001 (B)

12370:2000 (6.1.)

12372:2000 (6.1.)

Adag

206-1:2002 (3.1.19.)

206-9:2010 (4.2.1)

Minta

MSZ 4798 (3.1.51.)

CPD (angol rövidítés, amelyet a német szövegekben is használnak: Construction Products; németül: Bauprodukte)

Építési termékek; a magyar fordításokban általában az angol rövidítést használják: CPD;

például: 89/106/EEC (CPD) irányelv,

esetleg: az építési termékek 89/106/EEC irányelve

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Dampfgehärteter Porenbeton (AAC)

Autoklávolt pórusbeton

678:1999 (Cím és tart.)

679:1999 (Cím és tart.)

680:1999 (Cím és tart.)

989: 1999 (Cím és tart.)

990: 1999 (Cím és tart.)

991: 1999 (Cím és tart.)

1351:1999 (Cím és tart.) 1352:1999 (Cím és tart.)

1353:1999 (Cím és tart.)

1355:1999 (Cím és tart.)

1356:1999 (Cím és tart.)

1737:2000 (Cím és tart.)

Deckel

Fedő

933-1:1998 (5.2.)

933-4:2001 (5.4.)

Deionisiertes Wasser

Ionmentesített víz

1936:2000 (8.2.2.)

Delta-Ring und Kugel-Verfahren

Gyűrűs-golyós vizsgálat

13179-1:2005 (Cím és tart.)

Diamantsäge

Gyémántfeltétes fűrész

12370:2000 (6.2.)

Dichte

Anyagsűrűség

13179-1:2005 (6.)

Dichte von Füller

Kőliszt anyagsűrűsége

1097-7:2000 (Cím, 3.6.)

Dichte von Zement

Cement anyagsűrűsége

1097-3:2000 (A2.5.)

Dokument

Dokumentum

13043:2003 (B3.1)

13242:2003 (C3.2.)

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Dokumentation

Dokumentáció

13043:2003 (B3.3., B5.3.)

Doppelbestimmung

Kettős vizsgálat

(A vizsgálat eredményét két mérés eredményének számtani átlaga adja.)

1097-8:2001 (E2.)

12350-2:2000

12350-5:2000

Dose

Doboz

1367-1:2000 (5.5.)

Drahtgewebe

Szitaszövet

932-5:2000 (4.2.7., 5.6.3.3.)

Drehteiler

Forgó mintaosztó

932-1:1998  (A11.)

932-2:1999 (6., 7.)

Dritten Partei

Harmadik fél

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Druckausgleich

Nyomáskiegyenlítés

932-5:2000 (4.2.9.)

Durchbiegung

Kihajlás

1740:2000 (4.)

Durchgang

Szitán áthullott szemek

933-4:2001 (6.)

1097-8:2001 (E4.)

Ebene(n) oder Klasse(n) laut Mandat

Megbízás szerinti szint(ek) vagy osztály(ok)

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

EEA (angol rövidítés: European Economic Area); a német szövegekben is általában ezt az angol rövidítést használják

Európai Gazdasági Térség, magyar fordításban általában az angol rövidítést használják: EEA

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

EEC (angol rövidítés: European Economic Community); németül: EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

 

Európai Gazdasági Közösség; magyar fordításban általában az angol rövidítést használják: EEC

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Eigenkalibrierung

Önkalibrálás

932-5:2000 (4.2.5., 5.1.1., 5.3.2.)

Eignungsprüfung

Kezdeti típusvizsgálat (Korábban: Alkalmassági vizsgálat)

 

13043:2003 (6.1., 6.2.)

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Einachsige Druckfestigkeit

Egyirányú nyomószilárdság

(MSZ 18285/1:1989 után)

1926:2000 (9., B1., B3.)

Eindringversuch nach Graf

Graf-féle behatolás mérés

MSZ 4714:1955

Einengung

Csökkentés

932-2:1999 (7.)

932-6:1999 (2.1.4.)

Eingeengte Probe

Mintacsökkentéssel nyert minta

1097-7:2000 (3.1.)

Eingeschlossene Poren

Zárt pórusok

1936:2000 (4.3., 4.6.)

Einsatz

Használat

932-5:2000 (5.1.1.)

Einweg-Becher

Eldobható-pohár

1097-8:2001 (A6.2.)

Einzelbestimmung

Egyedi meghatározás

(A vizsgálat egy mérésből áll.)

932-6:1999 (2.)

1097-7:2000 (3.3.)

12350-2:2000

12350-5:2000

Einzelkorn im Gestein

Kőzetalkotó elegyrész

(Dr. Vendl Aladár után)

1926:2000 (7.2., A6.2.)

Einzelmeßprobe

Egyedi vizsgálati minta

932-2:1999  (3.1.4.)

932-6:1999 (2.)

1097-1:1998 (3.2.)

1097-2:2000 (3.3.)

1097-3:2000 (3.5.)

1097-4:2000 (3.4.)

1097-7:2000 (3.3.)

1097-8:2001 (3.1., 13., A6.)

1367-1:2000 (3.1., 7.1.)

1367-2:1999 (3.2.)

1744-1:1999 (3.2.)

Einzelnes Prüfergebnis für die Festigkeit

(Druckfestigkeit esetén: nyomószilárdság, fci;

Spaltzugfestigkeit esetén: hasító-húzószilárdság, fti)

Egyedi szilárdság vizsgálati eredmény

206-1:2002 (3.2., 7.2., 8.2.1.3., 8.2.2.3.)

MSZ 4798:2004 (3.2., 7.2., 8.2.1.3., 8.2.2.3.)

 

Einzelprobe

Egyesminta

932-1:1998 (3.2.)

Einzelwert

Egyedi érték

 

 

932-6:1999 (2.1.8.)

1936:2000 (10.k.)

 

Egyes érték

1926:2000 (C2.)

[Egyes érték]

[1/pp.62.]

Eispunkt

Fagypont

932-5:2000 (5.2.2.)

Empirische Standardabweichung

[Tapasztalati szórás]

[1/pp.62.]

Entionisiertes Wasser

Ionmentesített víz

933-9:1999 (5.2.)

1367-2:1999 (7.1.)

1936:2000 (8.2.2.)

Entmineralisiertes Wasser

Ioncserélt víz

932-5:2000 (6.1.)

933-9:1999 (8.2.)

1097-7:2000 (5.2., A2.3.)

1367-1:2000 (5.7., 8.1.)

EOS-Schlacke

= Elektoofenschlacke

(angolul: EAF-slag = Electric arc furnace slag)

Elektromos kemence salak, amely az acélgyártási salak egyik fajtája

13043:2003 (23. táblázat)

13242:2003 (14. táblázat)

Erforderliche Angabe

Szükséges adat

1097-5:2000 (9.1.)

Ergebnis

[Mérés eredménye]

[1/pp.62.]

Erhärtungsverhalten

Szilárdulási folyamat

13242:2003 (6.4.1.)

Erklärung

Nyilatkozat

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Ermitteltes Maß

Átlagos méret

1936:2000 (7.2.)

Ersatzprobekörper

Pótpróbatest

1097-8:2001 (9.1.)

Erstarrungszeit

Kötési idő

13242:2003 (6.4.1.)

Erstprüfung

Kezdeti vizsgálat

DIN EN 206:2014

Erwarteter Festigkeitswert = Charakteristische Festigkeit, fc

Lásd: Charakteristische Festigkeit, fc

206-1:2002 (3.1.32.)

Erweichungspunkt

Lágyuláspont

13179-1:2005 (3.5.)

Etikett (angolul: label)

Címke

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

EU-Bauproduktenrichtlinie

EU építési termékek irányelve

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

EU-Konformitätserklärung

EC megfelelőségi nyilatkozat

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

EU-Richtlinien

Európai Irányelvek

13043:2003 (4.1.6.)

13242:2003 (4.4.)

EU-Zertifikat

EC-tanúsítvány

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Europäische Komission

Európai Bizottság

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Europäische Freihandelzone

Európai Szabadkereskedelmi Társulás

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Evakuierung

Légritkítás

932-5:2000 (4.2.9.)

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

(angolul: EEC European Economic Community)

Európai Gazdasági Közösség; magyar fordításban általában az angol rövidítést használják: EEC

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Exsikkator

Exszikkátor

932-5:2000 (4.2.9.)

Exsikkatorschrank

Exszikkátorszekrény

932-5:2000 (4.2.9.)

Fahrzeugpolitur

Gépkocsi fényezőszer

1097-8:2001 (A4.2.)

Faktor

Faktor (azonos az alábbi küszöbértékkel)

932-6:1999 (2.2.1.)

 

[Küszöbérték, lásd még: Schwellenwert]

[1/pp.64.]

Fallblock

Ejtőkos

1097-4:2000 (5.6.)

Fallhammer

Ütőkos

1097-2:2000 (B2., B3.1.)

Federbelasteter gummibeschichteten Gleitkörper

Rúgós terhelésű csúszógumi

1342:2000 (E7.)

Federgespannter Gummi-Gleitkörper

Rúgós terhelésű csúszógumi

1097-8:2001 (7.3.2.1.)

Fehler (ha angolul:

non-conformity)

Nemmegfelelőség

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Meg-nem-felelőség

MSZ 4798:2004 (NAD az MSZ EN 206-1:2002-hez)

Fehlergrenze

Hibahatár

932-5:2000 (1. táblázat)

Feinanteil

Finomrész

932-2:1999 (6.1.)

1744-1:1999 (3.6.)

Finomszemtartalom

933-9:1998 (3.3.)

Finomrész, finomrésztartalom

1097-5:2000 (5.5., 7.)

Feinhaarpinsel

Bolyhos ecset

1097-8:2001 (A5.6., A6.2.)

Feldmitte

Támaszköz

1738:2000 (6.1., 8., A)

Felsgestein

Összeálló kőzet (lásd MSZ 18281:1979 (1.1.5.))

13043:2003 (4.1.7.)

13242:2003 (4.5.)

Festigkeitsentwicklung

Szilárdulási sebesség.

A beton nyomószilárdságának fejlődése 20 °C hőmérsékleten, a 2 napos és a 28 napos korú beton átlagos nyomószilárdságának hányadosával kifejezve

DIN EN 206:2014 szabvány 16. táblázata

Flaschenschüttler

Palackrázó

932-5:2000 (4.2.10.)

Flaschenroller

Palackgörgető

932-5:2000 (4.2.10.)

Flächenmoment zweiten Grades des Querschnitts

A keresztmetszet másodrendű nyomatéka

1738:2000 (A)

Fließbeton

Folyós beton (terülési mértéke 500-600 mm), amelynek konzisztencia osztálya közelítőleg F4-F5, régebbi német jelöléssel közelítőleg K2-K3

DIN-Fachbericht 100:2010 „Beton“

Flüssigkeits-Glasthermometer

Üvegből készült folyadékhőmérő

932-5:2000 (4.2.2., 5.2.2.)

Form

Sablon

1097-8:2001 (A4.2., A6.2.)

Fraktion

Részhalmaz

932-2:1999 (6.1.)

Fraktionale Schaufel

Rekeszes lapát

932-2:1999 (6., 9.)

Freie Gesamtkraft

Szabad összerő

1097-8:2001 (7.2.4.)

Frost-Tau-Wechsel

Fagyás-olvadás

13242:2003 (B)

Frostwiderstand

Fagyállóság

13242:2003 (B)

Fugensystem mit mechanischen Verbindungsmitteln

Mechanikus kapcsolati rendszer

1739:2000 (5.4.)

Funktionaler Zusammenhang

Függvény alak

1097-8:2001 (E3.)

Funktionskontroll

Szitaellenőrzés

932-5:2000 (5.6.3.3.)

Funktionskontrollprobe

Szitaellenőrző minta

932-5:2000 (5.6.3.3.)

Funktionskontrollverfahren

Szitaellenőrző eljárás

932-5:2000 (5.6.3.3.)

Funktionsprüfung

Szitaműködési vizsgálat

932-5:2000 (5.6.3.3.)

Füller

Kőliszt

1097-4:2000 (3.6.)

1097-7:2000 (Cím és tart.)

1097-8:2001 (7.7., A4.2.)

13043:2003 (5.)

Gekrümmter Probekörper

Íves próbatest

1097-8:2001 (7.3.2.3.)

Genauigkeit

Pontosság

12350-2:2000

12350-5:2000

Gerippte Draht

Rovátkolt feszítőhuzal

DIN 1045-1:2008

Gesamtmittel

Teljes középérték

932-1:1998 (B3.)

Gesamtporosität

Összporozitás

1936:2000 (Cím és tart.)

Gesamtprobe

Betonminta

12390-7:2001 (8.)

Gesamtvolumen

Teljes térfogat

1936:2000 (7.2.)

Gesättigter Zustand

Vízzel telített állapot

1097-8:2001 (A2.)

Gesteinskorn

Kőanyagszem

1097-8:2001 (8.1., 10., A6.2.)

Gesteinkörnung Gesteinskörnung

 

Kőanyaghalmaz

932-1:1998 (Cím és tart.)

932-2:1999 (Cím és tart.)

932-3:1998 (Cím és tart.)

933-3:1998 (Cím és tart.)

933-4:2001 (Cím és tart.)

933-5:1998 (Cím és tart.)

933-7:1999 (Cím és tart.)

933-9:1999 (Cím és tart.)

1097-1:1998 (Cím és tart.)

1097-5:2000 (Cím és tart.)

1097-8:2001 (Cím és tart.)

1367-2:1999 (Cím és tart.)

1367-4:1999 (Cím és tart.)

1744-1:1999 (Cím és tart.)

Adalékanyag

206-1:2002 (3.1.24.)

Gesteinskörnungsgemisch

(angolul: all-in aggregate)

Nyújtott kőanyaghalmaz

13043:2003 (3.12.)

13242:2003 (3.9.)

Gesteinsprobe

Kőanyagminta

1097-8:2001 (10.)

Gewichtsstück

Súly

932-5:2000 (4.2.1., 5.2.1.)

1097-8:2001 (7.2.4., A7.)

Gittersieb

Résrosta

1097-8:2001 (A2., A5.4.)

Gleichmäßigkeit

Egyenletessség

13043:2003 (B)

Gleiter

Csúszó

1097-8:2001 (11.7., D2.)

Gleitkante

Csúszólap éle

1097:2001 (7.3.2.1.)

1342:2000 (E7.)

Gleitkörper

Csúszótest

1097-8:2001 (6.4., 7.3., 11., D)

Gleitspur

Csúszási nyom

1097-8:2001 (11.2.)

Graduierung

Fokbeosztás

932-5:2000 (4.2.2.)

Grauwacke (Lásd még: Lithischer Sandstein)

Grauwacke

932-3:1998 (A2.1.5.)

Grenzabmaß

Tűrés

12372:2000 (6.2.3.)

Grenzabweichung

Megengedett eltérés

932-2:1999 (1., 6., 9., 11.)

932-5:2000 (4.1.1.2., 5.5.2., 5.6.3.3.)

1367-1:2000 (7.3.)

Tűrés

13043:2003 (4.)

13242:2003 (4.)

Grenzwert

Határérték

932-2:1999 (1., 6.)

Griffigkeit

Érdesség

1097-8:2001 (9.2.)

Griffigkeitsmessung

Érdességmérés

1097-8:2001 (4.)

Griffigkeitsprüfgerät

Érdességmérő berendezés,

ami súrlódó ingának fordítódott a szinonima Pendelgerät fordítása kapcsán (MSZ EN 1341, MSZ EN 1342)

1097-8:2001 (7.3.)

Grundgesamtheit

Alapösszesség

1936:2000 (7.1)

Grundlagende Anforderungen

Alapvető követelmények

Harmonizált termékszabványok előszava és ZA melléklete

Gummibereiftes Rad

Gumiabroncsú kerék

1097-8:2001 (7.2.3., 8.4.)

Gummigleiter

Csúszógumi

1097-8:2001 (D2.)

Gußeisen Grad 250

250-es minőségi jelű öntöttvas

1097-2:2000 (B5.)

Haftfestigkeit

Tapadószilárdság

1542:2000 (Cím)

Tapadó-húzószilárdság

1542:2000 (7.7.)

Haftzugfestigkeit

Tapadó-húzószilárdság

1542:2000 (7.6., 7.7.)

Handelsbegleitpapier

Kereskedelmi dokumentum

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Handschaufel

Kézi lapát

12350-3:2000

Hartfaser-Zwischenstreifen

Kemény farostlemez alátét csík

12390-6:2001 (Előszó, 4.3., 1. ábra, 2. ábra

Harzträgerschicht

Gyanta beágyazóréteg

1097-8:2001 (A7.)

Haufwerksporiger Leichtbeton (LAC)

Könnyűadalékanyagos, nagyhézagtérfogatú beton

990:1998 (Cím és tart.)

991:1998 (Cím és tart.)

992:1998 (Cím és tart.)

1352:1999 (Cím és tart.)

1354:1999 (Cím és tart.)

1355:1999 (Cím és tart.)

1356:1999 (Cím és tart.)

1521:1999 (Cím és tart.)

1737:2000 (Cím és tart.)

Hautbewehrung (Oberflächenbewehrung) Kéregvasalás 1992-1-1:2010 (J1.), 1992-1-2:2013 (4.5.2., 6.2., NA13)

Härter

Térhálósító

1097-8:2001 (A4.2.)

Hochofenstückschlacke

(angolul: blastfurnace slag;

franciául: laitier de haut fourneau)

Darabos kohósalak

13043:2003 (17. és 18. táblázat, 4.3.4.)

Hohlkegelstumpf

Csonkakúp forma

12350-2:2000

12350-3:2000

12350-5:2000

Hohlraum

Üreg

1936:2000 (4.2., 8.1.)

Hézag

1097-3:2000 (3.2.)

1097-7:2000 (3.5.)

Hohlraumgehalt

Hézagtérfogat

1097-3:2000 (Cím és tart.)

1097-4:2000 (Cím és tart.)

13043:2003 (5.3.3.1., B)

Höchstlast

Méréshatár

1737:2000 (4.)

Höchstwert

Megengedett (legnagyobb) érték

13043:2003 (4.)

13242:2003 (4.)

Identische Meßprobe

Azonos vizsgálati adag

932-6:1999 (2.2.2.)

Identitätsprüfung

Azonosító vizsgálat

12372:2000 (6.2.1.)

Indikative Prüfung

Jelzővizsgálat

13043:2003 (A2.1.)

13242:2003 (B2.1.)

Ingenieurbau

Építőmérnöki munka

13242:2003 (1.)

Ingenieurbauwerk

Műtárgy

13242:2003 (ZA.2. és ZA.3. táblázatok)

Instandsetzungsprodukt

Javítóanyag

1542:2000 (4.10., 5., 6.1., 7.1.)

IRHD Internationale Gummihärtegrade (angolul: International Rubber Hardness Degrees) nach ISO 48

Gumikeménység ISO 48 szerinti nemzetközi skálája

1097-8:2001 (7.3.2.11.)

1341:2000 (E6.2.7.)

1342:2000 (E2.7.)

Justierfuß

Szabályozóláb

1097-8:2001 (7.2.)

Justierschraube

Szabályozó csavar

1097-8:2001 (11.2.)

Kalibrieren

Kalibrálni

932-5:2000 (1., 3.1., 4.2.1., 5.)

Kalibrierung

Kalibrálás

1097-8:2001 (7.1., 7.3.1., C)

Kalibrierungsprotokoll

Kalibrálási jegyzőkönyv

932-5:2000 (5.3.2.3.)

Kalibrierzertifikat

Kalibrálási hitelesítő okirat

932-5:2000 (5.3.2.2.)

Kantigkeit

Szögletesség (Kifolyási tényező)

933-6:2003 (Tartalom)

13043:2002 (4.1.8.)

Kapazität der Wärmekammer

Szárítószekrény befogadóképessége

933-4:2001 (3.4.)

1097-2:2000 (3.6.)

1097-3:2000 (3.6.)

1097-4:2000 (3.5.)

Kapselig

Tokozott

1097-8:2001 (7.3.2.)

Kategorie

Osztály

13043:2003

13242:2003

Kälteschrank, Kältetruhe

Hűtőszekrény, hűtőláda

1367-1:2000 (5.4.)

Kennzeichen

(Lásd CE-Kennzeichen; angolul: CE marking symbol)

Jel (szimbólum)

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Kennzeichnung

(Lásd CE-Kennzeichnung; angolul: CE marking)

Jelölés

13043:2003 (8.)

13242:2003 (10.)

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Kieselgel

Szilikagél

1097-5:2000 (5.6.)

Klemmring

Peremgyűrű

1097-8:2001 (7.2.1.)

Kolbenheizer

Edénymelegítő

13179-1:2005 (5.9.)

Kommissionsbeschluss

Bizottsági határozat

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Konditionierung

Próbatestek állapot-jellemzőinek beállítása

1738:2000 (5.3.)

1739:2000 (5.5.)

Kondicionálás

1097-8:2001 (6.4., 9., 10.6., C1.3.)

1542:2000 (5.1.)

Konditionierungsposition

Állapotjellemzőknek megfelelő helyzet

1738:2000 (8., A)

Konformität

Megfelelőség

1936:2000 (Előszó)

Konformitätsbescheinigung

Megfelelőség igazolás

1097-8:2001 (C)

Konformitätsbewertung

Megfelelőség értékelése

1742:2000 (1.)

13043:2003 (6.)

Konformitätserklärung

Megfelelőségi nyilatkozat

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Konformitätskriterium

Megfelelőség ismérve

1926:2000 (2.)

Konformitätsprüfung

Megfelelőség vizsgálat

1097-8:2001 (5.)

Konformitätsverfahren

Megfelelőségértékelési eljárás

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Konsistenzklasse

Konzisztencia osztály

206-1:2002

Kontroll

Ellenőrzés

1097-8:2001 (7.1.)

Kontrollgestein

Ellenőrző kőanyag

1097-8:2001 (6.4., 10.6.)

Kontrollverfahren

Ellenőrző eljárás

13043:2003 (B3.)

Korkring

Parafa gyűrű

13179-1:2005 (5.12.)

Korn

Szem

933-4:2001 (3.1.)

Korn im Gestein

Kőzetalkotó elegyrész

(Dr. Vendl Aladár után)

1926:2000 (7.2.)

Kornband

Kőanyagszemek alkotta sáv

1097-8:2001 (10.3.)

Korndicke

Szemvastagság

933-4:2001 (3.6., 4.)

Kornformkennzahl

Szemalaktényező

933-4:2001 (Cím és tart.)

13043:2003 (4.1.6.)

13242:2003 (4.4.)

Kornform-Meßschieber

Szemalak-tolómérő

933-4:2001 (4., 5.2.)

Korngrößenverteilung

Szemmegoszlás

1097-8:2001 (6.2., A5.3., B)

13043:2003 (4.1.3., 5.2.1.)

13242:2003 (3.12.)

Korngrößenzusammen-setzung

Szemnagyság szerinti összetétel

13242:2003 (3.12.)

Korngruppe

Szemhalmaz

 

 

 

932-2:1999 (6.4.)

933-4:2001 (3.1.)

933-5:1998 (3.1.)

1097-3:2000 (3.3.)

1097-5:2000 (3.1.)

Szemcsehalmaz

933-7:1999 (3.1.)

Frakció

12620:2003 (4.2)

13043:2003 (3.5.)

13242:2003 (3.6.)

Kornklasse

Szemnagysági osztály

933-3:1998 (3.1.)

933-4:2001 (1., 3.2., 7.1.)

933-5:1998 (3.2.)

933-7:1999 (3.2.)

933-9:1998 (3.4.)

13043:2003 (5.1.)

Kornlänge

Szemhosszúság

933-4:2001 (3.5., 4.)

Kornpackung

Szemek térkitöltése

DAfStb Heft 561: Ultrahochfesterbeton

Korrekturmaßnahme

Helyesbítő intézkedés

13043:2003 (B7.)

Korrelationskoeffizient

Korrelációs együttható

1925:2000 (8.)

Korrelationswert

Korrelációs érték

1926:2000 (B3.)

Kritische Spannweite, Wc

Kritikus terjedelem

932-6:1999 (2.2.1.)

Kunde

Ügyfél

1925:2000 (9.)

1926:2000 (10., A9.)

Kupfer-Zink-Legierung Ring

Sárgaréz gyűrű

13179-1:2005 (4., 5.8.)

Laboratoriumsprobe

Laboratóriumi minta

932-1:1998 (3.6.)

932-2:1999 (3.1.1., 7.)

932-6:1999 (2.)

1097-1:1998 (3.3.)

1097-2:2000 (3.5.)

1097-4:2000 (3.2.)

1097-5:2000 (4.)

1097-7:2000 (3.1.)

1097-8:2001 (3.3., A6.1.)

1367-1:2000 (3.2., 7.1.)

1367-2:1999 (3.1.)

1367-4:1999 (3.1.)

1744-1:1999 (3.3.)

13179-1:2005 (3.3.)

Laboratoriumsproben-Teilungsfehler

Laboratóriumi minta osztáshiba

932-6:1999 (2.1.5., 2.2.4., 2.3.4.)

Lager

Ágyazat

1097-8:2001 (7.2.4., 7.3.2.)

Längenmeßlehre

Hosszmérőkaliber

1097-8:2001 (7.6.)

Längenmaßstab

Hosszmérőrúd

932-5:2000 (5.5.4.)

Längenmaßvergleicher

Hosszmérték összehasonlító műszer

932-5:2000 (5.5.4.)

Läppscheibe

Csiszolókorong

1097-8:2001 (A2.)

LDS = LD-Schlacke

= Konvertorschlacke

(angolul: BOF-slag = Basic oxygen furnace slag)

Konverter salak, amely az acélgyártási salak egyik fajtája

13043:2003 (23. táblázat)

13242:2003 (14. táblázat)

Leistungsfähigkeit nicht ermittelt

Teljesítőképesség (teljesítményjellemző) nincs meghatározva

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Lenkung

Kezelés

13242:2003 (C3.2.)

Lenkung fehlerhafter Produkte, (angolul: Control of non-conforming product)

A nem megfelelő termék kezelése

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Lieferkörnungen einer Größe

Adott szemnagyságú termék

1367-1:2000 (7.1.)

Lineare Maße

Hosszméret

932-2:2000 (4.1.1.1.)

Lithischer Sandstein

Grauwacke

1367-2:1999 (A1. táblázat)

Litze Feszítőpászma DIN 1045-1:2008

Lochblech

Rostalemez

932-5:2000 (5.6.3.2.)

Lochweite

Lyukbőség

932-5:2000 (4.2.7.)

Los

Alaphalmaz

932-1:1998 (3.1.)

932-6:1999 (2.1.3., 2.3.3.)

1097-8:2001 (3.2.)

1744-1:1999 (3.5.)

Los Angeles Koeffizient

Los Angeles érték

1097-2:2000 (3.1.)

Los Angeles aprózódás

1367-1:2000 (9.2.)

Löffel

Kanál

12350-2:2000

Luftstrahlsiebung

Légáramszitálás

1097-8:2001 (6.3.)

Luftzirkulation

Levegőáramlás

932-5:2000 (4.2.9.)

Mandat

Megbízás

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Mandats-Stufe(n) oder

–Klasse(n)

Megbízás szerinti szint(ek) vagy osztály(ok)

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Manuelle Probenahme

Kézi mintavétel

932-1:1998 (C2., C3.)

Maschenweite

Lyukbőség

932-5:2000 (4.2.7.)

Massenkonstanz

Tömegállandóság

933-1:1998 (3.2.)

933-4:2001 (3.4.)

1097-1:1999 (3.4.)

1097-2:2000 (3.6.)

1097-3:2000 (3.6.)

1097-4:2000 (3.5.)

1097-5:2000 (3.2.)

1097-7:2000 (3.4.)

1367-1:2000 (3.3.)

13179-1:2005 (3.2.)

Massivbau Általában olyan építményt jelent, amelynek függőleges teherhordó szerkezeti elemei legalább 2000 kg/m3 testsűrűségű betonból, vasbetonból, kőanyagból vagy téglából készülnek.
Ide sorolják a boltozott kőhidakat is.
ZTV-ING Teil 3. Massivbau. Kiadta: Bundesanstalt für Straßenwesen (Német Szövetségi Útügyi Intézet), 2013. december

Mechanisches Probenahmegerät

Gépi mintavevő berendezés

932-1:1998 (A8.)

Mechanischer Probenteiler

Gépi mintaosztó

932-2:1999 (9.)

Meßabweichung

Mérési eltérés

 

932-5:2000 (5.3.2.2.)

1367-1:2000 (5.3.)

Mérési pontosság

1097-8:2001 (A5.5.)

13179-1:2005 (5.2.)

Meßeinrichtung

Mérőberendezés

932-5:2000 (3.1., 5.6.1.)

Meßgerät

Mérőeszköz

932-5:2000 (3.1., 5.3.2.3.)

Meßlatte

Mérőpálca

12350-2:2000

12350-5:2000

Meßprobe

Mérési minta

933-1:1998 (3.1.)

Vizsgálati adag

932-2:1999 (1., 3.1.3., 4.)

932-6:1999 (2.)

933-3:1998 (3.2.)

933-4:2001 (3.3., 5.6., 6.)

933-5:1998 (3.3.)

933-7:1999 (3.3.)

933-9:1998 (3.2.)

1097-1:1998 (3.1.)

1097-2:2000 (3.4.)

1097-3:2000 (3.4.)

1097-4:2000 (3.3.)

1097-5:2000 (3.2.)

1097-7:2000 (3.2.)

1097-8:2001 (3.5., A2., A6.1.)

1367-1:2000 (4., 9.2.)

1367-2:1999 (3.3.)

1367-4:1999 (3.3.)

1744-1:1999 (3.1.)

13179-1:2005 (3.4., 7.)

Meßschieber

Tolómérő

932-5:2000 (4.2.3.1.)

1097-8:2001 (7.6.)

1936:2000 (6.4.)

Meßschraube

Mikrométer

932-5:2000 (4.2.3.3., 5.5.4.)

Meßwert

Mért érték

1926:2000 (C2.)

12372:2000 (A2.)

Metrologie

Méréstechnika

932-5:2000 (Előszó, 5.1.2.)

Mineralischer Füller

Kőliszt

13179-1:2005 (1., 4.)

Minimale charakteristische Festigkeit

(Druckfestigkeit esetén: nyomószilárdság, fck;

Spaltzugfestigkeit esetén: hasító-húzószilárdság, ftk)

Legkisebb jellemző érték

206-1:2002 (5.5.1.2.)

Szilárdság előírt jellemző értéke, fck; ftk

MSZ 4798 (5.5.1.2., 5.5.1.3.)

Mischbehälter

Keverő edény

12350-2:2000

12350-3:2000

12350-5:2000

Mitnehmerleiste

Terelőlemez

1097-2:2000 (4.2.2.1., 5.3.)

Mittellinienlast

Vonalmentén ható koncentrált terhelés

12372:2000 (1. ábra)

Mittelung der Einzelbestimmungen

Egyedi meghatározások átlaga

932-6:1999 (2.2.1.)

Mittelwert

Átlag

1926:2000 (C2., C3.)

1097-8:2001 (11.7., E2.)

12372:2000 (A2., A3.)

Mittlere Festigkeit, fm

(Druckfestigkeit esetén: nyomószilárdság, fcm;

Spaltzugfestigkeit esetén: hasító-húzószilárdság, ftm)

Átlagos szilárdság

206-1:2002 (3.2., 7.2., 8.2.1.3., 8.2.2.3.)

Követelményként a szilárdság előírt átlag értéke, fcm; ftm

Mérési eredményként a szilárdság tapasztalati átlag értéke, fcm,test; ftm,test

MSZ 4798:2004 (3.1.53., 3.2., 7.2., 8.2.1.3., 8.2.2.3.)

Mörtel

Kiöntőhabarcs

1542:2000 (A)

MSs Mitgliedsstaaten (angol rövidítés: Member States)

Tagállamok

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Mustersieb

Mintaszita

932-5:2000 (5.6.3.3.)

Nationale Abweichungen

Nemzeti eltérések

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Nationale Vorschriften

Nemzeti előírások

13043:2003 (4.1.1., 4.2.1., 4.3.1., 5.1., ZA.1.)

Naturkorund

Természetes korund

1097-8:2001 (6.2., B)

Naturstein

Természetes építőkő

(MSZ 18294:1986 után)

1925:2000 (Cím és tart.)

1926:2000 (Cím és tart.)

1936:2000 (Cím és tart.)

12372:2000 (6.2.4.)

„Naturwerkstein”           (1)

„Natural stones”

„Pierres naturelles”

„Természetes építőkövek”

(a CEN/TC 246 műszaki bizottság neve)

1925:2000 (Előszó)

1926:2000 (Előszó) 1936:2000 (Előszó)

Naturwerkstein               (2)

Természetes építőkő

(MSZ 18294:1986 után)

13373:2000 (Cím)

Nennweite der Öffnung

Névleges nyílásméret

933-2:1998 (5.)

1097-8:2001 (6.2.)

Nichtproportionale Dehnung Nem arányos megnyúlás (teljes megnyúlás - arányos megnyúlás), ez általában különbözik a maradó megnyúlástól http://tbw.verbundstudium.de/faecher/ing/wk/ms/WT-Praktikum-Zugversuch-Metalle.pdf

 

MSZ 105-1:1979 visszavont)

Nordische Prüfung

Skandináv vizsgálat

1097-9:2000 (Cím és tart.)

Normalbeton

Közönséges beton

206-1:2002 (4.3.1., 7. tábl.)

Normalgesteinskörnung

Közönséges adalékanyag

206-1:2002 (3.1.25.)

Notifizierte Stelle

(angolul: notified body)

Bejelentett szervezet

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

NPD (angol rövidítés: No performance determined; németül: „Leistungsfähigkeit nicht ermittelt”)

„Teljesítőképesség nincs meghatározva”

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Obere Korngröße, (D)

Legnagyobb szemnagyság

13043:2003 (4.1.3.2.)

Obere Siebgröße, (D)

Legnagyobb szemnagyság

1097-5:2000 (3.1.)

Oberflächenbeschaffenheit

Felületi jelleg, felületi megmunkálás

1097-8:2001 (8.4.)

12372:2000 (6.2.1.)

Oberflächenbewehrung (Hautbewehrung) Kéregvasalás 1992-1-1:2010 (J1.), 1992-1-2:2013 (4.5.2., 6.2., NA13)
     

Oberflächentrockener Zustand

Felületszáraz állapot

1097-8:2001 (A6.1., A8.)

Ofen

Kemence

932-5:2000 (4.2.6.)

Offene Porosität

Nyílt porozitás

1936:2000 (Cím és tart.)

Opferbeton Betonfedéspalást DIN 1045-1:2008 (6.3)

Öffnungsweite

Nyílásméret

933-2:1998 (4.)

933-4:2001 (5.3., 7.2., 7.3.)

Packungsdichte

Tömörség

DAfStb Heft 561: Ultrahochfesterbeton

König et alias: Hochfestungbeton

Pendelarmanordnung

Ingakar-szerkezet

1097-8:2001 (D1.2.3., D1.3.)

Pendelgerät

Ingáskészülék

Szinonima: Griffigkeitsprüfgerät: Érdességmérő berendezés

1097-8:2001 (6.4., 7.3., 11., D)

Súrlódó inga

1341:2000 (E6.)

1342:2000 (E6.)

Plattiertes Messing

Plattírozott sárgaréz (Megjegyzés: A plattírozás fémbevonatolást jelent, például a sárgaréz tárasúlyok általában erősen nikkelezve készülnek.)

932-5:200 (5.5.2.)

Plattigkeitskennzahl

Lemezességi szám

933-3:1998 (Tartalom)

13043:2003 (4.1.6.)

13242:2003 (4.4.)

Poliermaschine

Csiszológép

1097-8:2001 (7.1., 7.2.)

Polierprobe

Csiszolási próbatest

1097-8:2001 (7.7.)

Polierwert

Csiszolódási érték

1097-8:2001 (Cím. és tart.)

Polierwirkung

Csiszoló hatás

1097-8:2001 (4.)

Polierzustand

Csiszolódási állapot

1097-8:2001 (4.)

Praxisbedingung

Gyakorlati feltétel

932-6:1999 (2.3.5.)

Präzision

Pontosság

1097-8:2001 (E)

1367-1:2000 (A)

13179-2 (A)

Probe

Minta

933-1:1998 (6.)

933-4:2001 (4., 6.)

933-5:1988 (6.)

1097-8:2001 (A5.2.1.)

Probenahme-Blech

Mintavételi tálca

932-1:1998 (A9.)

Probenahmeeimer

Mintavevő serleg

932-1:1998 (A7.)

Probenahmefehler

Mintavételi hiba

932-6:1999 (2.1.3.)

Probenahmegreifer

Mintavevő markoló

932-1:1998 (A7.)

Probenahmekasten

Mintavevő láda

932-1:1998 (A4.)

Probenahmerahmen

Mintavevő keret

932-1:1998 (A3.)

Probenahmerohr

Mintavevő cső

932-1:1998 (A5.)

Probenahmespeer

Mintavevő dárda

932-1:1998 (A6.)

Probenblech

Bádoglemez

932-2:1999 (6.1.)

Probeneinengung

Mintacsökkentés

932-2:1999 (6.1., 8.1.2.)

Probenehmer

Mintavevő {személy}

932-1:1998 (3.7.)

Probenmaterial

Vizsgálati anyag

1097-8:2001 (8.2.)

Probenteiler

Mintaosztó

932-2:1999 (9.)

Produktionskontrolle

Gyártásellenőrzés

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete; DIN EN 206:2014

Proportionale Dehnung Arányos megnyúlás http://tbw.verbundstudium.de/faecher/ing/wk/ms/WT-Praktikum-Zugversuch-Metalle.pdf 

MSZ 105-1:1979 visszavont)

Prozentualer Hohlraumgehalt

Százalékos hézagtérfogat

1097-4:2000 (3.1.)

Prüfdurchgang

Vizsgálati folyamat

1097-8:2001 (12., A5.2.6.)

Prüfeinrichtung

Vizsgálóeszköz

932-5:2000 (Cím és tart.)

1097-8:2001 (A7.)

Teherátadó berendezés

12372:2000 (5.5., 1. ábra)

Prüfender

Vizsgáló (személy)

1097-8:2001 (11.6.)

Prüfergebnis

Vizsgálati eredmény

932-6:1999 (2.)

Prüfflüssigkeit

Mérőfolyadék

1097-7:2000 (5.1.)

Prüfgerät

Vizsgálóberendezés

1097-8:2001 (D1.2.1.)

Prüfkorngröße

Vizsgálati szemnagyság

1367-1:2000 (8.2., A)

Prüfmaschine

Szilárdság-vizsgálógép

12372:2000 (5.4.)

Prüfmaterial

Vizsgálati anyag

932-5:2000 (4.2.8.)

Prüfnachweis

Vizsgálati kimutatás

1097-8:2001 (B)

Prüfplatte

Törőlap

1926:2000 (3.)

Prüfstreuung innerhalb eines Laboratoriums

Laboratóriumon belüli vizsgálati szórás

932-6:1999 (2.1.7., 2.2.4., 2.3.4.)

Prüfstreuung zwischen Einzelbestimmungen

Egyedi meghatározások közötti vizsgálati szórás

932-6:1999 (3. táblázat)

Prüfstreuung zwischen Einzelwerten

Egyes értékek közötti vizsgálati szórás

932-6:1999 (2.1.8.)

Prüfstreuung zwischen Laboratorien

Laboratóriumok közötti vizsgálati szórás

932-6:1999 (2.1.6., 2.3.4.)

Prüfverfahren

Vizsgálati eljárás

932-5:2000 (5.6.6.)

PSV Polierwert einer Gesteinskörnung (angolul: polished stone value)

Kőanyaghalmaz csiszolódási értéke (PSV-érték)

1097-8:2001 (1., 4., 8., 10., 12., E2.)

Quadratlochblech

Négyzetlyukú rostalemez

932-5:2000 (4.2.7.)

Quantilenfaktor

Kvantilis

1926:2000 (C2., C3.)

12372:2000 (A2., A3.)

Quellen aufweisen

Duzzadást mutat

DafStb Alkali-Richtlinie, 5.2.2. szakasz (2) bekezdés

Rate

Adagolási sebesség

1097-8:2001 (A7.)

Raumtemperatur

Laboratóriumi hőmérséklet

1097-5:2000 (7.)

1097-8:2001 (A6.1.)

12372:2000 (6.2.5.)

Räumerlaufbahn Úszóiszap kotróhíd futópályája, például szennyvíz ülepítő medencében DIN 1045-2:2015 (Tabelle F.3.3.)

Reagenzien

Vegyszerek

932-5:2000 (1., 6.)

932-6:1999 (2.1.6.)

1744-1:1999 (4.)

Rechteckig geöffnete Schaufel

Derékszögű lapát

12350-2:2000

Referenzgestein

Referencia kőanyag

1097-8:2001 (6.1.4., 6.5., 11.3.)

Referenznormale

Referencia mérték

932-5:2000 (5.1.1.)

Referenzprobe

Referencia minta

932-5:2000 (5.6.3.3.)

Referenzverfahren

Referencia vizsgálat

13043:2003 (4.1.6., 4.2.2.)

13242:2003 (4.4., 5.2.)

Regressionsgerade

Regressziós egyenes

1925:2000 (8.)

Reindichte

Anyagsűrűség

1936:2000 (Cím és tart.)

Relevante Merkmale

Lényeges jellemzők

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Repräsentative Probe

Reprezentatív minta

932-1:1998 (3.4.)

Richtlinie 89/106/EWG (CPD), Erste Möglichkeit

89/106/EEC (CPD) irányelvben az első lehetőség

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Richtlinie 89/106/EWG (CPD) Anhang III.2. (ii), Dritte Möglichkeit

89/106/EEC (CPD) irányelv III. mellékletének 2. (ii) szakaszában a harmadik lehetőség

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Riffelteiler

Réses mintaosztó

932-1:1998 (A10.)

932-2:1999 (6., 7., 8.)

Ringversuch

Körvizsgálat

1097-8:2001 (E3.)

Rohdichte

Testsűrűség

1936:2000 (Cím és tart.)

Anyagsűrűség, ha a finom anyag tulajdonságát piknométerben határozzuk meg.

13043:2003 (5.3.2., 5.5.4.)

Rohvolumen

Testtérfogat

1936:2000 (4.1., 4.2., 7.2.)

Rückstand

Szitamaradék, a szitán fennmaradt szemek

933-4:2001 (6.)

Rückverfolgbarkeit

Visszavezethetőség

932-5:2000 (5.1.2., 5.3.1., 5.3.2.2.)

Rüttelrinne

Rázócsatorna

932-2:1999 (7.)

Rütteltisch

Vibroasztal

12350-3:2000

Sammelprobe

Gyűjtőminta

932-1:1998 (3.3.)

932-6:1999 (2.1., 2.3.)

1097-7:2000 (3.1.)

Sammelproben-Teilungsfehler

Gyűjtőminta osztáshiba

932-6:1999 (2.1.4., 2. tábl.)

Satz

Üledék

1936:2000 (8.2.2.)

Schale

Tál

933-1:1998 (5.6.)

933-4:2001 (5.7.)

1097-8:2001 (A5.2.2.)

Schamier

Csuklópánt

12350-5:2000

Schaufel

Lapát

932-1:1998 (A1., A2.)

12350-5:2000

Schätzwert

Becsült érték

1097-8:2001 (E2.)

Scherfestigkeit

Nyírószilárdság

1742:2000 (Cím és tart.)

Scherkraft = Schubkraft

Nyíróerő

1737:2000 (Tartalom)

Schiedsuntersuchung

[Egyeztető vizsgálat]

[1/pp.63.]

Schlagversuch

Ütővizsgálat

1097-2:2000 (6.)

Schlagzertrümmerungswert

Ütőszilárdsági érték

1097-2:2000 (3.2., 6.4., D3.)

13043:2003 (4.2.2.)

13242:2003 (5.2.)

Ütővizsgálati aprózódás

1367-1:2000 (9.2.)

Schleifmittel

Csiszolószer

1097-8:2001 (7.2.3., 9.1.)

Schleifpulver

Csiszolópor

1097-8:2001 (7.2.3.)

Schleifscheibe

Csiszolókorong

1097-8:2001 (A7.)

Schlitzsieb

Résrosta

1097-8:2001 (4., 7.5.)

Schnellpolieren

Csiszolás

1097-8:2001 (9.2.)

Schnellpoliermaschine

Csiszológép

1097-8:2001 (7.1., 7.2., C)

Schnittkraft = Schnittgröße = Schnittreaktion

Keresztmetszetre ható igénybevétel, igénybevételi ábra, pld. normálerő, nyíróerő, nyomatéki ábra

http://ivisice.tugraz.at/downloads/meister_em/index.html

Schraubzwinge

Szorítócsavar

1097-8:2001 (7.7.)

Schubkraft = Scherkraft

Nyíróerő

1739:2000 (Tartalom)

1741:2000 (Tartalom)

Schubtragfähigkeit

Nyírási teherbírás

1739:2000 (Cím és tart.)

Schulung des Personals

Személyzet (vagy munkatársak) képzése

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Schüttdichte

Halmazsűrűség

1097-3:2000 (Cím és tart.)

Schwankungsbreite

Terjedelem

13043:2003 (5.5.3.)

Schwellenwert

[Küszöbérték, lásd még a német Faktor szót]

[1/pp.64.]

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Schwenkarm

Forgókar

12350-3:2000

Schwingelement

Rezgéscsökkentő elem

1097-2:2000 (B6.)

Selbstanzeigend

Önindikáló

932-5:2000 (4.2.9.)

Selbstverdichtender Beton

(angolul: SCC Self Compacting Concrete)

Öntömörödő beton

 

(206-1:2002)

(12350-5:2000)

Setzmaß

Roskadási mérték

206-1:2002

12350-2:2000

Setzzeit

VEBE-féle átformálási idő

206-1:2002

Sicherheitsgehäuse

Védőház

932-5:2000 (4.2.9.)

Sichtprüfung

Vizsgálat szemrevételezéssel

932-5:2000 (5.6.3.1.)

13242:2003 (C5.2.)

Siebgröße

Szemnagyság

1097-5:2000 (3.1.)

1097-8:2001 (6.3.)

Siebmaschine

Szitagép

932-5:2000 (4.2.8.)

933-1:1998 (5.6.)

933-4:2001 (5.7.)

Siebrückstand

Szitamaradék

932-5:2000 (5.6.3.3.)

Siebturm

Szitasorozat

932-5:2000 (4.2.8.)

Siedetemperatur

Forrási hőmérséklet

932-5:2000 (4.2.11.)

Skalenteilungswert

Skálabeosztás értéke

932-5:2000 (1. táblázat)

Sonnenbrand Basalt

Napszúrásos bazalt

13242:2003 (7.2.)

Spachtel

Spatula

1097-8:2001 (A6.2.)

Spannplatte

Befogólemez

1097-8:2001 (A7.)

Spannvorrichtung

Befogószerkezet

1097-8:2001 (7.2.1., 8.7., A5.8., A6.2.)

Spannweite

Terjedelem

[Tapasztalati terjedelem]

932-6:1999 (2.1.6.)

[1/pp.62.]

Spießiger Korn

Hosszúkás+lemezes szem

1097-8:2001 (8.2.)

Stahlwerksschlacke

(angolul: steel slags;

franciául: laitier d’acierie)

Acélgyártási salak

13043:2003 (4.3.1. szakasz 1. megjegyzése, 4.3.4.)

Stampfer

Tömörítőrúd, döngölőrúd

12350-2:2000

12350-3:2000

Standardabweichung

Szórás

 

932-6:1999 (3.)

1097-8:2001 (E3.)

1926:2000 (5., C2., C3.)

12372:2000 (A2., A3.)

[Szórás]

[1/pp.62.]

Standardabweichung für die Wiederholgrenze

Megismételhetőség szórása

1744-1:1999 (A3.)

Standardabweichung für die Vergleichgrenze

Reprodukálhatóság szórása

1744-1:1999 (A3.)

Standardabweichung des Probenahmeverfahrens

Minta szórása

{Mintavételi eljárás szórása}

932-1:1998 (B3.)

Standardabweichung von Einzelbestimmungen

Egyes meghatározások szórása

932-6:1999 (2.2.1.)

Statistische Sicherheit

[Statisztikai biztonság]

[1/pp.63.]

Staubablagerung

Porréteg

1097-8:2001 (A6.1.)

Stauchfestigkeit Nyomószilárdság Faust, Th.: Leichtbeton in Konstruktiven Ingenieurbau c. könyv pl. 149. oldala, amely megvan.

Stempel für Penetrometer

Penetrációs rúd

13179-2:2001 (4., 5.8., 7.) 

Stoppuhr

Stopperóra

12350-2:2000

12350-3:2000

12350-5:2000

Stoßfrei

Lökésmentes

1740:2000 (4.)

Stößel

Döngölő

12350-5:2000

Straßenrad

Úti kerék

1097-8:2001 (7.2.1., 9.1.)

Streuung

Szórás

932-6:1999 (2.2.3.)

Streuungsursache

Szórás oka

932-6:1999 (2.2.4., 2.3.4., 3.)

System zur Bestätigung der Konformität

A megfelelőségigazolás rendszerei

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Taloschieren Utóvibrálás Irodalom

Teiler

Mintaosztó

932-2:1999 (7.)

Teilprobe

Részminta

932-1:1998 (3.5.)

932-2:1999 (3.1.2.)

933-9:1998 (3.1.)

1097-8:2001 (3.4.)

1367-4:1999 (3.2.)

Teilungsfehler

Osztáshiba

932-6:1999 (2.1.4., 2.1.5.)

Temperaturprofil

Hőmérsékleti jellemző

932-5:2000 (5.6.1.)

Temperaturregelung

Hőmérséklet szabályozás

932-5:2000 (4.2.6.)

Theoretische Standardabweichung

[Elméleti szórás]

[1/pp.62.]

Toleranz

Tűrés

932-5:2000 (4.1.)

Tragverhalten

Teljesítőképesség

1740:2000 (Cím és tart.)

Trapezkelle

Trapéz alakú kőműveskanál

12350-3:2000

12350-5:2000

Treiben

Kémiai duzzadás

vdz. Zement-Taschenbuch. Verlag Bau+Technik, Düsseldorf, 2008. pp. 355-356.

Treiberscheinung

Duzzadás megjelenése

DafStb Alkali-Richlinie 5.2.2. szakasz (1) bekezdés

Treibrichtung

Kelesztési irány

678:1999 (5.3., 1. ábra)

679:1999 (5.3., 1. ábra)

680:1999 (5.3., 1. ábra)

1352:1999 (5.3., 5.4., 1. ábra)

1353:1999 (5.3., 1. ábra)

1355:1999 (5.4., 1. ábra)

1738:2000 (5.1.)

1739:2000 (5.1.)

1741:2000 (5.1., 8.)

Trennmittel

Formaleválasztószer

1097-8:2001 (7.7., A4.2., A6.2.)

Trennriss Átmenő repedés DAfStb WU-Richlinie

Trichter mit Flansch

Tölcsér peremmel

12350-2:2000

TRL-Kontrollgestein

TRL ellenőrző kőanyag

(a Transport Research Laboratory, Berkshire, Egyesült Királyság kvarcdolerit és olivinbazalt készletei)

1097-8:2001 (6.4., 6.5., 11., 12.)

Trockenschale

Szárítótál

1097-5:2000 (5.7.)

Trocknungsmittel

Páramentesítőszer

1097-5:2000 (5.6.)

1097-7:2000 (6.7.)

Umfangsfläche

Peremfelület

1097-8:2001 (7.2.1.)

Umformversuch durch Stöße nach Powers

Powers-féle átformálási konzisztencia vizsgálat

ÖNORM B 2303

Umgang

Kapcsolat

13242:2003 (C3.2.)

Umgebungstemperatur

Laboratóriumi hőmérséklet

1367-1:2000 (7.3.)

Untere Siebgröße

Legkisebb (d) szemnagyság

1097-5:2000 (3.1.)

Unterer Erwartungswert

Alsó küszöbérték

1926:2000 (C2., C3.)

12372:2000 (A2., A3.)

Unterkorn

Méreten aluli szem

933-4:2001 (3.1.)

1097-5:2000 (3.1.)

Überkorn

Méreten felüli szem

933-4:2001 (3.1.)

1097-5:2000 (3.1.)

Überkorngröße

Legnagyobb szemnagyság

933-4:2001 (6.)

Überwachung und Prüfung (angolul: inspection and test)

Ellenőrzés és vizsgálat

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Überwachung, Beurteilung und Bestätigung (angolul: surveillance, assessment and approval)

Felügyelet, értékelés és jóváhagyás

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Überwiegend

Legnagyobb tömeget kitevő

933-4:2001 (7.1., 7.2.)

Vakuumkessel

Vákuumkamra

1936:2000 (6.2.)

Varianz

[Szórásnégyzet]

[1/pp.62.]

1097-8:2001 (E2.)

Varianz zwischen den Proben

Két minta közötti szórásnégyzet

{Minták közötti szórásnégyzet}

932-1:1998 (B3.)

Variationskoeffizient

Variációs együttható

1926:2000 (5., C2., C3.)

12372:2000 (A2., A3.)

Vebe-Prüfung

VEBE-méteres átformálás

206-1:2002

12350-3:2000

Verbindliche Angabe

Kötelező adat

1097-7:2000 (10.1.)

Verdichtungsmaß (nach Walz)

(Walz-féle) Tömörítési mérték (vagy tényező)

206-1:2002

12350-4:2000

Verfahren zur Bestätigung der Konformität (angolul: procedures for attestation of conformity)

Megfelelőségigazolási eljárás

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Verformungsbehinderung

Alakváltozás akadályozása

1738:2000 (5.3.)

Verformungsversuch nach Powers

Powers-féle átformálási konzisztencia vizsgálat

ÖNORM B 2303

Vergleichbarkeit

Összehasonlíthatóság

12350-2:2000

12350-5:2000

Vergleichbedingung

Összehasonlítási feltétel

932-6:1999 (2.3.)

1097-8:2001 (E3.)

MSZ 4798:2004 (N4.)

[Összehasonlítási feltétel]

[1/pp.63.]

Vergleichgrenze

Összehasonlítási határ

932-6:1999 (2.3.4., 3.)

1097-2:2000 (D)

1097-3:2000 (C)

1097-4:2000 (A)

1097-7:2000 (C)

1097-8:2001 (E)

1367-1:2000 (A)

1744-1:1999 (A1.)

13179-2:2001 (A)

Vergleichpräzision

Összehasonlítási pontosság

932-2:1999 (Előszó)

932-6:1999 (Cím, 2.3.)

1097-8:2001 (E3.)

Vergleichsprüfung

Összehasonlító vizsgálat

1097-8:2001 (6.4.)

Vergußmörtel

Kiöntőhabarcs

1542:2000 (1., 4.2.)

Versagensart

Tönkremenetel típusa

1542:2000 (7.5., 7.6., 7.7.)

Versteifende Eigenschaft

Merevítő tulajdonság

1097-4:2000 (1.)

13043:2003 (5.3.3.)

Vertrauensbereich

[Középértékek megbízhatósági intervalluma]

[1/pp.63.]

Vertrauensniveau

Megbízhatósági szint

1926:2000 (C3.)

Verwaltung

Ügyintézés

13242:2003 (C3.2.)

Verwaltungsvorschrift

Közigazgatási előírás

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Volumenmeßgerät

Térfogatmérő-eszköz

1936:2000 (5., 6.6.)

Volumetrisches Glasgerät

Térfogatmérő üvegeszköz

932-5:2000 (4.2.5.)

Vorbeugende Maßnahme

Megelőző intézkedés

13043:2003 (B7.)

Vorgegebene Masse

Előírt tömeg

932-2:1999 (3.2., 6.3., 7., 8., 11.)

Wahlweise Angabe

Tetszés szerinti adat

1097-7:2000 (10.2.)

Wahrer Wert

[Várható érték]

[1/pp.62.]

Wasseraufnahmekoeffizient durch Kapillarität

Kapilláris vízfelszívási tényező

1925:2000 (Cím, tart.)

Wasserbaustein

Vízépítési építőkő

1926:2000 (A)

Wassersaughöhe

Vízfelszívási magasság

1097-10:? (Cím, tart.)

Wasserwaage

Vízmérték

1097-8:2001 (3. ábra)

Wasserzuflußmesser

Vízadagolásmérő

1097-8:2001 (C2.1.)

Wägevorrichtung

Mérleg

1741:2000 (4.)

Wärmekammer

Szárítószekrény

932-5:2000 (4.2.6.)

Wärmekammer mit Luftumwälzung

Légkeveréses szárítószekrény

933-1:1998 (5.3.)

933-3:1998 (5.4.)

933-7:1999 (5.3.)

933-9:1999 (6.10.)

1097-1:1998 (5.1.3.)

1097-5:2000 (5.5.)

1097-7:2000 (6.6.)

1367-1:2000 (5.2.)

1367-4:1999 (6.7.)

1936:2000 (6.1.)

12372:2000 (5.3.)

Wärmekammer mit Umluftregelung

Légkeveréses szárítószekrény

1097-2:2000 (4.1.3.)

Werkseigene Produktionskontrolle

Üzemi gyártásellenőrzés

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Wesentliche Eigenschaften

Lényeges jellemzők

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Weitgestufte

Tág szemhalmazhatárú

932-2:1999 (6.1.)

Wiederholbarkeit

Ismételhetőség

12350-2:2000

12350-5:2000

Wiederholbedingung

Ismétlési feltétel

932-6:1999 (2.2.2.)

1097-8:2001 (E3.)

MSZ 4798:2004 (N4.)

[Ismétlési feltétel]

[1/pp.62.]

Wiederholgrenze

Ismétlési határ

932-6:1999 (2.2.5., 2.3., 3.)

1097-2:2000 (D)

1097-3:2000 (C)

1097-4:2000 (A)

1097-5:2000 (C)

1097-7:2000 (C)

1097-8:2001 (E)

1367-1:2000 (A)

1744-1:1999 (A1.)

13179-2:2001 (A)

Wiederholkalibrierung

Ismételt kalibrálás

932-5:2000 (5.2.2., 5.4.)

Wiederholpräzision

Ismétlési pontosság

932-2:1999 (Előszó,13.)

932-6:1999 (Cím és tart.)

1097-8:2001 (E3.)

Wiederholstandard-abweichung

Ismételhetőség szórása

932-1:1998 (B3.)

Ismétlési szórás

{Ismétlési szórás}

932-6:1999 (2.2.4.)

Wiederholvarianz

Ismételhetőség szórásnégyzete

{Ismétlési szórásnégyzet}

932-1:1998 (B3.)

Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen

Szöges gépkocsi abroncsok koptató hatásával szembeni ellenállás (skandináv kopási érték)

13043:2003

Widerstand gegen Oberflächenabrieb

Felületi kopási ellenállás

13043:2003

Zertifikat

Hitelesítő okirat

1097-8:2001 (B)

Tanúsító okirat

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Zertifizierte

Hitelesített

932-5:2000 (4.2.5., 5.1.1., 5.5.1.)

Zertifizierung

Hitelesítő okirat

932-5:2000 (5.1.2.)

Zertifizierungsstelle (angolul: Certification body)

Tanúsító szervezet

Harmonizált termékszabványok

ZA melléklete

Zifferanzeige

Számmutató

932-5:2000 (4.2.1., 4.2.3.2.)

Ziffernschrittwerte

Számemelkedés értéke

932-5:2000 (4.2.2.)

Zertrümmerung

Aprózódás

1367-1:2000 (7.1.)

Zufallsauswahl

Véletlenszerű mintavétel

932-1:1998 (D)

Zufallszahlen

Véletlenszámok

932-1:1998 (D)

Véletlen számok

932-2:1999 (9., 13.)

Zuläßige Spannweite

[Megengedett terjedelem]

[1/pp.63.]

Zufuhrrate

Adagolás

1097-8:2001 (10.4., A5.2.6., C3.)

Zusatzmittel

Adalékszer

206-1:2002 (3.1.22.)

Zusatzstoff

Kiegészítő anyag

206-1:2002 (3.1.23.)

Zuverlässigkeit

Megbízhatóság (mérési eredményeké)

MSZ 4798:2004 (N4.)

Zwangspannung

Gátolt alakváltozásból eredő feszültség

Irodalom

Zwischenböden

Köztes betét

932-5:2000 (4.2.9.)

Zwischenraum

Hézag

1097-8:2001 (8.5.)

1741:2000 (1. ábra)

Zylindrischer Behälter

Henger alakú edény

12350-3:2000

1/2-Teilung

Felezés

932-2:1999 (3.1.5.)

3/4-Teilung

Háromnegyedelés

932-2:1999 (3.1.6.)

5/8-Teilung

Ötnyolcadolás

932-2:1999 (3.1.7.)

Jelmagyarázat:

A fekete színű szabványszámok magyar nyelvre fordított európai szabványok száma, jelzetük: MSZ EN

A pávakék színű szabványszámok nem európai szabványok száma

{Magam így fordítottam vagy így láttam volna helyesnek fordítani}

[SZIKKTI 64. sz. tudományos közleménye: Útépítési adalékanyagok testsűrűségi tulajdonságai. Budapest, 1981.]

{{Megjegyzés}}