tárgykörönként

tr style="">

Mértékegység témakör

Mértékegység rendszerek és mértékegységek (2002. szeptember, frissítve: 2014. február, 2020. január)

„Fontos latolgatás” (1998. szeptember)

Matematikai statisztika

Binomiális valószínűségeloszlás. A szemcsealak minősítéses vizsgálatának mintaelemszáma. 1970. augusztus. (2006. április)
Extrémérték-eloszlás, extremális-eloszlás (2022. május)
Gauss- és Student-eloszlások ábrái (2006. április)
Hipergeometrikus eloszlástól az OC-görbéig (2023. december)
Konfidencia jellemzők (2022. május)
Néhány gondolat a beton matematikai statisztikai értékeléséhez. Szerző: György László. Magyar Építőipar. 1975. 6. szám. pp. 338-339. (2011. február)
OC-görbe, működési jelleggörbe, elfogadási jelleggörbe (2010. augusztus)
Szórás számítás összefüggésének levezetése (2006. október)
Termékek minőségellenőrzési hibaszintje fogalmának matematikai statisztikai értelmezése (2022. május)

Mérési eredmények értékelésének témaköre

„Horgász szerencse...” (1998. szeptember)

Ismétlési és összehasonlítási feltételek fogalma (2003. szeptember)

Miniszterelnökséghez 2017-ben benyújtott indítvány építésügyi rendelet alkotására (2023. december)

Regressziós egyenletek függvényállandóinak meghatározása (2020. július)

Regressziós közelítés összefüggése egyenes és másodfokú parabola esetén (2003. december)

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése (2002. április)

Szövetszerkezet témakör

Pórusszerkezet fogalma (2002. április)

Szövetszerkezet, szilárd test, szilárd anyag fogalma (2001. december)

Tömörség és porozitás fogalma (2002. január)

Tömeg- és hosszmérés témaköre

Hossz- és hosszváltozásmérés (2007. szeptember)
Képletek és számpéldák a sűrűségmérés fogalomköréből (2007. március)

Nóniusz-skálás tolómérce használata (1999. október)

Sűrűség és fajsúly fogalma (2001. október)

Szilárd anyagok anyagsűrűségének táblázata (2007. március)
Tömegállandóság fogalma (2010. szeptember)

Alakváltozás témaköre

Beton kúszása és ernyedése (2003. december)

Beton zsugorodása és repedése (2007. szeptember)

Rugalmassági modulusok (2003. december)

Hidrotechnikai tulajdonságok témaköre

Beton vízzárósága és a vízzáróság vizsgálata (2006. január)

Elgőzölhető és el nem gőzölhető víz fogalma (2001. július)

Gázbeton (pórusbeton) vízfelvétele (2003. december)

Víztartalom, vízfelvétel, látszólagos porozitás

Dolgozat (1999. február)

Fogalom (2002. február)

Pórusvíz viselkedése a kapillárisokban (2006. február)
Tömegállandóság fogalma (2010. szeptember)

Víztartalmi állapotok (2003. december)

Vízzáró betonok (2007. december)

Hőtechnika, épületfizika, eutektikus pont témaköre

Hőtechnika (2007. szeptember)
Só (nátrium-klorid) jégolvasztó hatása (2009. október)

Kötőanyagok témaköre

Aluminátcement-betonok tartóssága Talabér József MTA-doktori tézisei. 1991. (1992. október)

Aluminátcementekkel kapcsolatos kutatások Révay Miklós előadása (1998. november)

Cementek főbb tulajdonságai és alkalmazhatósága (2008. július)
Cement gyártása. Kötőanyagok 3. Fogalom (2008. december)
Cement hidratációja. Kötőanyagok 5. Fogalom (2009. február)

Fajlagos felület

Szemmegoszlási jellemzők grafoanalitikus számításmódja (2001. január)

Fogalom (2001. június)

Cementek alkalmazása korrozív környezetben - XA, XA(H) és XD környezeti osztályokban - lévő betonokhoz, illetve vasbetonokhoz (2016. augusztus)
Cementek alkalmazása 1953-ban. Az Építésügyi Minisztérium utasítása (2016. január)
Cementek környezeti osztályok szerinti alkalmazása 2010-ben. BME kutatási jelentéshez készült (2015. március)
Cementek környezeti osztályok szerinti alkalmazása 2015-ben. Szabványosítási javaslat (2015. április)
Gyengén hidraulikus kötőanyagok: Hidraulikus mész, románcement (római cement, románmész), kőművescement, mészpuccolán. Kötőanyagok 2. Fogalom (2008. december)
Klinkerásványok. Kötőanyagok 4. Fogalom (2008. december)  

Kötési idő (2002. április)

 Levegőn szilárduló szervetlen kötőanyagok fogalma. Kötőanyagok. 1. (2005. szeptember)

Őrlési finomság

Fogalom (2001. július-augusztus)

Laboratóriumi ismeret (2002. április)

Szabványos folyósság (2002. április)

Víz-cement tényező, víz/cement tényező. Fogalom (2009. február)

Adalékanyagok és szemhalmazok témaköre

Adalékanyag fogalma (2003. október)

Betonadalékanyagok alkáli reakciója

Dolgozat (2001. május)

Fogalom (2001. július-augusztus)

Betonadalékanyagok aprózódási csoportja (2017. november)

Betonadalékanyagok az új, európai szabványokban (2004. október)

Betonadalékanyagok szemszerkezeti tulajdonságainak komplex jellemzésmódja. Kausay Tibor kandidátusi értekezésének tézisei. 1978. (2023. november)
Betonadalékanyagként szolgáló kőanyagok tulajdonságai (1998. november)
Bontott, újrahasznosított adalékanyag fogalma (2004. április)

Finomsági modulus fogalma (2004. július-augusztus)

Homok halmazsűrűsége (2003. december)

Homokok agyag-iszap tartalma (2003. december)

Homokos kavics fogalma (2003. december)

Homok, kavics, homokos kavics termékek szemnagysága,
és a zúzottkövek kőzetfizikai csoportja, szemalakja
(2004. július)

Kőjövesztés a kőbányában (2005. július)

Könnyű-adalékanyag fogalma (2002. november)

Legnagyobb szemnagyság fogalma (2004. december)

Számpélda a határgörbék közé illesztésre. 4. példa (2000. november)

Számpélda a szemmegoszlás szerkesztésére. 6. példa (2002. november)

Számpélda a szemmegoszlás tervezésére. 1. példa (2000. november)

Példa a szemmegoszlás és a beton tervezésére. 2. példa (2000. november)

Szemalak fogalma (2005. május)

Szemalak. A 4 mm alatti szemek szemalakja (2003. december)

Szemmegoszlás fogalma (2004. május)

Szemmegoszlás tervezés fogalma (2004. november)

Szemmegoszlási (szemeloszlási) határgörbék (2003. április)

Szemmegoszlási jellemzők fogalma (2005. február)

Szemmegoszlási jellemzők harmóniája (1999. július - 2001. január)

SZIKKTI Betonosztály (beleértve: ÉaKKI, SZIKKI, BETONOLITH) tevékenysége, 1953-1996 (Frissítve: 2009. augusztus)
TYLER-féle, eredeti, amerikai laboratóriumi rézszita az 1910 utáni évekből. Három és fél perces film (2012. január)

Vasúti ágyazati zúzottkő (2002. március)

Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban (2008. november)

Zúzottkő fogalma (2004. január)

Zúzottkő termékek szemmegoszlása a felhasználói igények szempontjából. Építőanyag. 1985. 12. szám. pp. 353-363. (2009. október)

Zúzottkövek aprózódási vizsgálatainak összefoglalása (2001. június)

Zúzottkő és zúzottkavics termékek szemmegoszlási határgörbéi és kőzetfizikai csoportjai (2005. október)

Zúzottkövek és zúzottkavicsok kőzetfizikai csoportjának vizsgálata, ha a zúzottkő vagy zúzottkavics frakció szemnagysághatára az ún. „alap + 1 kiegészítő szitasorozat” szerinti (2006. június)

Zúzottkőbeton (és zúzottkavics vagy újrahasznosított adalékanyagú beton) nyomószilárdsági és környezeti osztálya a zúzottkő, illetve zúzott adalékanyag aprózódása függvényében (2015. június)

Adalékszerek és kiegészítőanyagok témaköre

Adalékszerek, betonadalékszerek. Fogalom (2008. december)
Szilikapor, mikroszilika szuszpenzió. Fogalom (2009. május)

Friss beton témaköre

Friss beton levegőtartalma (2008. január)
Levegőtartalom, légtartalom. Fogalom (2008. december)

Konzisztencia

Konzisztencia osztályok és mérőszámok (2001. november) 

Fogalom (2003. március)

Konzisztencia átszámítási ábrák (2009. március)

Roskadási mérték

Laboratóriumi ismeret (2002. április)

Fogalom (2003. április)

Roskadás mérés ismétlési és összehasonlítási feltételei (2002. április)

Terülési mérték

Laboratóriumi ismeret (2002. április)

Fogalom (2003. május)

Tömörítési mérték

Fogalom (2003. július-augusztus)

Vebe-féle átformálási mérték

Laboratóriumi ismeret (2002. április)

Fogalom (2003. június)

Önterülő-öntömörödő beton konzisztenciájának mérése (2007. március, frissítve: 2011. október)
         
Fékezőgyűrűs terülési vizsgálat; rövid film (2011. október)

          Tölcséres kifolyási vizsgálat; rövid film (2011. október)

SZIKKTI Betonosztály (beleértve: ÉaKKI, SZIKKI, BETONOLITH) tevékenysége, 1953-1996 (Frissítve: 2009. augusztus)
Ujhelyi János és Popovics Sándor kutatási eredményei (2010. január, frissítve: 2010. december)
XA4(H) - XA6(H) környezeti osztályú korrózióálló betonok péptartalma (2017. július)

Megszilárdult beton témaköre

AC50(H) minőségű, azaz elfogadási valószínűségű beton alkalmazásának indokoltsága. 2023. évi utóirattal. (2016. július)
Acélhuzal szálerősítésű beton szívóssága: rövid film (2007. október)
Acélhuzal szálerősítésű beton vágása laboratóriumban: rövid film (2008. március)

Bauxitbeton (1999. november) Fogalom (2008. december)

Beton jele. Előadás a Magyar Mérnöki Kamarában (2016. június), Részlet a Vasbetonépítés című folyóiratban megjelent cikkből (2019. december)  
Beton jele 1982-2004 között (2006. február)  
Beton jellemző értékének és víz-cement tényezőjének kapcsolata, ha a nyomószilárdságot 150 mm élhosszúságú, vegyesen tárolt próbakockákon határozzák meg (2016. március)

Beton környezeti osztályok táblázata; 1 oldalas változat (2009. március, frissítve: 2015. március; 2020. évi frissítés)

Beton nyomószilárdság átszámítás:

- MSZ 4719:1982, az MSZ 4798-1:2004 (MSZ EN 206-1:2002) és az MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2 szabvány szerinti beton nyomószilárdsági osztályok megfeleltetése (2010. május)

- 200 mm méretű, vegyesen tárolt próbakocka nyomószilárdságának átszámítása a Ø150·300 mm méretű, végig víz alatt tárolt próbahenger nyomószilárdságára (2010. május)

Beton nemzeti környezeti osztályai Magyarországon (2023. december)
Beton nyomószilárdság megfelelőségének feltételei (2005. november,
frissítés: 2006. szeptember, 2006. december)

Beton nyomószilárdság vizsgálati eredmények értékelésének folyamatábrái (2016. március)

Beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig (2011. július)
Beton nyomószilárdságának jellemző értéke (karakterisztikája) és a víz-cement tényező közötti összefüggés (2016. március)

Beton nyomószilárdságának matematikai statisztikai értékelési rendje (2014. december)

Beton nyomószilárdságok előírt jellemző értékeinek határhányadosa. Konstans alulmaradási tágasságok viszonya (2016. február)
Beton-nyomószilárdság értékelése Weibull-eloszlással (2022. május)
Beton XD2 környezeti osztályba sorolása. Az acélbetét korróziója kloridok hatására (2016. augusztus, frissítve: 2020. december)
Betonok fagy- és olvasztósó-állóságának vizsgálata és követelmények (2009. augusztus)
Betonok fagy- és olvasztósó-állósági vizsgálatának folyamatábrái ( 2020. július)
Betonok fagyállóság-vizsgálati, illetve fagy- és olvasztósóállóság-vizsgálati hámlásának lassulási folyamata ( 2020. április)

Betonok környezeti osztályai (2005. július; frissítés: 2008. augusztus; 2020. évi frissítés)

Betonok környezeti osztályai. Előadás a csíksomlyói "ÉPKO 2009" konferencián (2009. július, frissítve: . 2011. január)
Betonok nyomószilárdságának elfogadási tényezője (2006. április)
Betonok savállósága (2017. március)
Betonkészítés zúzottkő adalékanyaggal. Építőanyag. 1982. 6. szám. pp. 227-229. (2009. október)
Betontörmelék és téglatörmelék újrahasznosítása beton-adalékanyagként (2002. május)

"Citonit" bauxitbeton (2023. július)

Fagyálló beton, fagy- és olvasztósó-álló beton. Fagyállóság és vizsgálat (2010. július)
Fiatal beton szilárdulási folyamata.
1. rész: Nurse-Saul-féle modell, Papadakis-Bresson-féle modell (2010. december)

Gázbeton (pórusbeton) fogalma (2001. szeptember)

Gázbeton-Pórusbeton. Dieter Hums 1987. és 1990. években, az Építőanyag folyóiratban megjelent két cikke: "YTONG gázbeton előállítása, tulajdonságai és alkalmazása" és "Homokalapú gázbetonok szilárdsági, hőtechnikai, akusztikai, építésbiológiai tulajdonságai" (2010. december)

Habbeton, habcement fogalma (2002. július)

Könnyűbeton fogalma (2002. október)

Könnyűbetonok (nagyon könnyűek) alkalmazásának elmélete és gyakorlata. Az SZTE Beton Szakosztályának ankétja 2009. november 24-én (2009. november)

Látszóbeton. „Panel homlokzatok és mozaiklap burkolatok esztétikus kialakítása” címmel 1969. június 25. – július 2. között rendezett kiállítás (2008. július)
Légbuboréktartalom, távolsági tényező. Fogalom (2008. december)
Nagy betonszilárdsági szórás (1998. szeptember)

Nagyhézagtérfogatú könnyűbeton

Dolgozat (1998. október)

Fogalom (2002. szeptember)

Nagyszilárdságú beton (2009. szeptember)

Normál és nehéz betonok nyomószilárdsági osztályai, küszöb és átlag értékei;
környezeti osztályok (2001. április; 2004. február; környezeti osztályok 2020. évi frissítése)

Pórusbeton, lásd gázbeton

Saválló beton (2024. február)

Sejtszerkezet, sejtbeton fogalma (2002. június)

Sugárvédő beton, sugárvédő nehézbeton (2024. február)

Szálerősítésű betonok vizsgálata és tulajdonságai (1999. június)

Száz év tervezési élettartamú beton (2023. december)

SZIKKTI Betonosztály (beleértve: ÉaKKI, SZIKKI, BETONOLITH) tevékenysége, 1953-1996 (Frissítve: 2009. augusztus)
Ujhelyi János és Popovics Sándor kutatási eredményei (2010. március)

Újrahasznosított adalékanyagú beton. Beton- és Vasbetonépítési Műszaki Irányelv. fib Magyar tagozata. (2005. október) 

Ultra nagy szilárdságú beton (2009. november)
Vékonybeton szőnyegezés aszfaltpályára (White Topping). Erdélyi Attila szakirodalmi gyűjtése (2023. szeptember)
Vízzáró betonok (2007. december)
Vízzáró beton és vizsgálata. Cikk a Vasbetonépítés. c. folyóiratban. Szerzők: Balázs L. György és Kausay Tibor (2010. szeptember)
Zúzottkavics adalékanyagú betonok szilárdsága. Építőanyag. 1986. 11. szám. pp. 344-352. (2009. október)
YTONG Gázbeton-Pórusbeton. Dieter Hums 1987. és 1990. években, az Építőanyag folyóiratban megjelent két cikke: "YTONG gázbeton előállítása, tulajdonságai és alkalmazása" és "Homokalapú gázbetonok szilárdsági, hőtechnikai, akusztikai, építésbiológiai tulajdonságai" (2010. december)

Betontervezés témaköre

Beton jellemző értékének és víz-cement tényezőjének kapcsolata, ha a nyomószilárdságot 150 mm élhosszúságú, vegyesen tárolt próbakockákon határozzák meg (2016. március)

Kavicsbeton tervezés (2003. április)

Számpélda a betontervezésre. 3. példa (2000. november)

Számpélda a betontervezésre, különös tekintettel a környezeti osztályra. 5. példa (2002. november)

Zúzottkőbeton és bontott betontörmelék adalékanyagú beton tervezése (2003. április)

Betonipar, valamint út- és térbetonburkolatok témaköre

Betonépítés fejlődése az elmúlt 85. évben. Balázs György tiszteletére 85. születésnapján (2011. június)
Betonipar, technológia és tudomány fejlődése 1999-2008 között. Szerzők: Borosnyói Adorján, Kausay Tibor, Liptay András, Szabó Imre, Tápai Antal (2009. szeptember)

Betonburkolatok hajlító-húzószilárdságának fáradása ismételt teher hatására. Liptay András tanulmánya (2009. május)

Betontechnológia hordós hulladéktároló „kármentő tálca” készítéséhez szikramentes és acélhuzal-szálerősítésű betonból.
A betontechnológia 1994. július 20-án készült. (
2009. november)
Betonutak építése és fejlesztése az utóbbi 60 évben Magyarországon. Liptay András tanulmánya (2009. április)
Búcsúzom a BVM Épelem Gyártól (2011. május)
Közútépítési betonok szabályozása. Liptay András előadása Budapesten, 2007. május 31-én, a Magyar Betonszövetség "A beton minősége" című konferenciáján (2007. június)

Fémek témaköre

Acélbetét korróziója kloridok hatására. A beton XD2 környezeti osztályba sorolása (2016. augusztus)

Acélgyártás termékeinek (és melléktermékeinek) rövid ismertetése (2005. október)

Acél húzószilárdsága, alakváltozása és jelölése (2005. október, frissítés: 2006. április, 2008. október, 2017. február)

Acél rugalmassága (látványosan): diavetítés; rövid film (2007. augusztus)

Alumínium rúd hőtágulása (2003. december)

Betonacélok, feszítőacélok, esetenként fémek alakváltozási és szilárdsági tulajdonságai jelölésének áttekintő táblázata (2022. május)

Keménység, keménységmérés (2010. augusztus, frissítve: 2020. június)

Ütőmunka (2003. december)

Fa témakör

Fa rostirányú nyomószilárdsága (2003. december)

Fa rostirányra merőleges nyomószilárdsága (2003. december)

Fa hajlítási rugalmassági modulusa (2003. december)

Fa kocka burkolatok fényképe; 1. fénykép; 2. fénykép; 3. fénykép (2003. december)

Építési kőanyagok és építőkövek témaköre

Bányaföldtani tapasztalatok a diszeli bazaltbányában. Klespitz János tanulmánya (2007. augusztus)
Bányaföldtani tapasztalatok a zalahalápi bazaltbányában. Klespitz János tanulmánya (2007. augusztus)

Díszítőkő Konferencia Esztergomban (2003. december)

Építőkövek és építőkő-bányák. Klespitz János tanulmánya (1999. július)

Kavicsok szilárdsága

Török Endre: Hazai kavicsmezők anyagának szilárdsága a halmazjellemzők tükrében.

Földtani Közlöny és részletek a doktori értekezésből. 1. rész, 2. rész (2016. január)

Kokkolitos bazalt, mint betonadalékanyag (2007. augusztus)
Kőmozaik és terrazzo művészet az építészetben. Balázs Miklós Ernő előadása Székesfehérvárott, 2007. június 14-én, az V. Díszítőkő Konferencián (2007. július)

Kőzettan szerepe az építészet-történetben. Horler Miklós tanulmánya (1998. november)

Mikor mészkő, mikor márvány? Kertész Pál tanulmánya (1999. április)

Modellalkotás és tudományos megismerés. Asszonyi Csaba tanulmánya (1998. november)

Műemléki kőanyagok földtani-kőzettani elemzésének eredményei. Kertész Pál tanulmánya (2007. július)

Festékek témaköre

Festékek tölcséres kifolyása (2003. december)

Műanyagok témaköre

Műanyagok húzókísérlete (2003. december)

Korrózió elleni védelem, felületvédelem

Betonok és acélok korrózióvédelme EPOFUR bevonatos eljárással. Korróziós figyelő.1989. 6. szám. pp. 168-171. (2010. augusztus)

Köszöntések, méltatások, megemlékezések témaköre

Balázs György prof. em. köszöntése 80. születésnapján (2006. június)

Balázs György prof. em. köszöntése 85. születésnapján. A betonépítés fejlődése az elmúlt 85. évben (2011. június)
Balázs György prof. em. tiszteletére halálának 10. évfordulóján (2023. november)
Balázs L. György köszöntése 65. születésnapján. Képek az OC-görbe megismeréséről és egyebekről... (2023. április)

Dombi József építészmérnök emlékére (2000. november)

Erdélyi Attila fib Palotás László-díjban részesült és irodalmi tevékenysége (2003. december)

Erdélyi Attila köszöntése 90. éves születésnapján (2023. április)

Erdélyi Attila köszöntése 91. éves születésnapján (2024. április)

Gálos Miklós, Kertész Pál, Kleb Béla tiszteletére (2003. december)

Gálos Miklós köszöntése 85. születésnapján (2023. július)

Kertész Pál tiszteletére 70. születésnapja alkalmából (1998. november)

Kertész Pál (1928) és Gálos Miklós (1938) köszöntése születésnapja alkalmából (2008. november)

Mátyás Ernő tiszteletére 70. születésnapja alkalmából (2005. július)

Palotás László születésének 100. évfordulójára (2005. július)

Palotás László Kossuth-díjas egyetemi tanárra, akadémikusra emlékezik fia, Prof. Dr. Palotás M. László Ph.D. a műegyetemi mellszoborállítás 15. évfordulóján, 2020. október 29-én (2020. november)

Papp Ferenc szobrának koszorúzása a Gellért Gyógyfürdőben (2009. február)

Popovics Sándor tiszteletére, aki fib Palotás László-díjban részesült (2004. február)

Popovics Sándor emlékére. Írta: Ujhelyi János (2010. március)
SZIKKTI Betonosztály (beleértve: ÉaKKI, SZIKKI, BETONOLITH) tevékenysége, 1953-1996 (Frissítve: 2009. augusztus)

Talabér József köszöntése születésnapja alkalmából (1998. november és 2008. október)

Talabér József emlékezetére (2011. március)

Ujhelyi János munkásságának méltatása (2009. május)

Vajda László köszöntése 100. születésnapján (2023. június)

Vendl Aladár és Papp Ferenc emlékére (2001. december, frissítve: 2009. február)

Zielinski Szilárd  mérnöki alkotó munkássága a magyar örökség része. Vasbetonépítés. 2004. 3. szám. (2004. október)

Zielinski Szilárd  a vasbetonépítés apostola. Mérnök Újság. 2004. 11. szám. (2004.november)

Zielinski Szilárd  vasbetonépítést meghonosító mérnöki alkotó munkássága magyar örökség. In: Magyar Örökség. Laudációk könyve II. (2009.)

Zielinski Szilárd  elhunytának 100. évfordulóján tisztelgés. Mérnök Újság. XXXI. évf. 2024. 4. szám. pp. 53-55. (2024.)

Konferencia, rendezvény és egyéb előadások témaköre

Tartószerkezeti betonok nyomószilárdsága az MSZ EN 1990 és MSZ EN 1992 Eurocode 2 szabvány szerint. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara rendezvénye. Szolnok, 2019. november 21.
A beton nyomószilárdsági osztályba sorolásának kritikája. A jellemző érték számítása, a próbatestek nyomott felületének csiszolása. CCC2017 betontechnológiai konferencia. Tokaj, 2017. szeptember 1.
Az MSZ EN 206 és MSZ 4798 betonszabványok összefüggései az MSZ EN 1992 tervezési szabványokkal. A betonszilárdság értelmezése. Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának rendezvénye. Hidász Napok. Siófok, 2017. június 9.
Beton környezeti osztályai, betonszilárdság értelmezése. Előadás a Zala Megyei Mérnöki Kamara rendezvényén. Zalaegerszeg, 2017. május 23.
XA4(H) - XA6(H) környezeti osztályú korrózióálló betonok megfelelőségi feltételei. Előadás a BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszéken. Budapesten, 2017. május 22-én.
A betonszilárdság vizsgálata, a vizsgálati eredmények értékelése. Előadás a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara rendezvényén. Győrött, 2016. november 15-én.
A beton jelében foglalt követelmények teljesítése. Előadás a Magyar Mérnöki Kamarában. Budapesten, 2016. május 12-én.
Újrahasznosított beton adalékanyagok. Előadás a Szilikátipari Tudományos Egyesület ankétján. Budapesten, 2016. május 11-én.
A beton megfelelősége nyomószilárdság alapján. Előadás a Magyar Szabványügyi Testület rendezvényén. Budapesten, 2016. április 26-án.
Nyomószilárdsági osztályok és a beton jellemzése nyomószilárdság szerint. Előadás a Magyar Mérnöki Kamara és a Beton Technológia Centrum rendezvényén, Nyíregyházán, 2016. február 23-án.

A beton összetételének tervezése és ellenőrzése. Előadás az EMT Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság „ÉPKO 2013” XVII. Nemzetközi Építéstudományi Konferenciáján, Csíksomlyón, 2013. június 15-én.

A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig. Előadás az EMT Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság „ÉPKO 2011” XV. Nemzetközi Építéstudományi Konferenciáján, Csíksomlyón, 2011. június 4-én.

Beton-nyomószilárdság értékelésének alulmaradási tényezője. Előadás az EMT Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság „ÉPKO 2010” XIV. Nemzetközi Építéstudományi Konferenciáján, Csíksomlyón, 2010. június 5-én.

A betonok főbb tulajdonságai az MSZ 4798-1:2004 szabvány szerint. Előadás a Wienerberger Téglaipari zRt. Kőszegi Gerendagyárában. Kőszeg, 2010. május 26.

A betontervezés lényeges pontjai az új betonszabvány alapján. Előadás a Magyar Mérnöki Kamara továbbképzési tanfolyamán. Budapest, Hotel Helia, 2010. március 4.

A könnyűbeton fogalomköre. Bevezető előadás az SZTE Beton Szakosztályának a „Könnyűbetonok (nagyon könnyűek) alkalmazásának elmélete és gyakorlata” című ankétján. Budapest, 2009. november 24.

Betonok környezeti osztályai. Előadás az EMT Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság „ÉPKO 2009” XIII. Nemzetközi Építéstudományi Konferenciáján, Csíksomlyón, 2009. június 13-án.

Újrahasznosított adalékanyagú betonok szabályzatai. Hozzászólás az „Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot” című konferencián. Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27.
Betonok összetevői és konzisztenciája. Terminológia előadás az EMT Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaságban. Kolozsvár, 2009. május 11.
Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban. Előadás a „Mérnökgeológia – Kőzetmechanika 2008” című konferencián. BME, Budapest, 2008. november 26.
Zárszó a "Megjelent a HOLCIM Cement-beton Kisokos" című ankéton. SZTE Beton Szakosztály. Budapest, 2008. október 14.
Nagy tartósságú beton tervezésének néhány követelménye; 2023. évi utóirattal. (A beton nyomószilárdságának elfogadása az MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 szabványok szerint) Előadás a "Betonszerkezetek tartóssága" című konferencián. MTA. Budapest, 2008. június 23.
Terméskövek tulajdonságai. BME Kőipari Szakmérnöki Tanfolyam. Budapest, 2006. november 22-23. 1. rész; 2. rész.
A beton adalékanyagok fajtái, tulajdonságai. Előadás a Közlekedéstudományi Intézet Kht. szakmai továbbképző tanfolyamán. Budapest, 2006. március 22.
Új betonszabványok és alkalmazásuk. Előadás a Betonút ZRt. szakmai továbbképző tanfolyamán. Budapest, 2006. március 1. 1. rész; 2. rész.
Beszélgetés az új betonszabványról. Előadás a Wienerberger Téglaipari Rt. Kőszegi Gyárában. Kőszeg, 2006. február 9.
Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával. Előadás a Wienerberger Téglaipari Rt. Kőszegi Gyárában. Kőszeg, 2006. február 9. 1. rész; 2. rész.

Beton megfelelőségének értékelése.

Betonkonferencia, MBSZ-SZTE. Budapest, 2005.

A Palotás-féle betontervezés grafikus feldolgozása.

Ünnepi konferencia Palotás László születésének 100. évfordulója alkalmából. BME, 2005.

Szálerősítésű dolomitbeton elemek. 
Hozzászólás a BME által rendezett konferencián. 2004.

Betonadalékanyagok európai szabályozása.  

Betonkonferencia, MBSZ-SZTE. Budapest, 2004.

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) szemmegoszlási követelményei.
Előadás a mérnökgeológusok tiszteletére rendezett konferencián. BME, 2003.
Az új betonszabvány és cementszabvány összefüggései.
Előadás a Holcim által rendezett vevőtalálkozón. Hortobágy, 2003.
Előadás az MSZ 4798-1 szabványtervezet országos vitáján. BME, 2003.
Nyíregyházi előadásaim kivonata (2003. október)
Előadások vetítéssel, tartalomjegyzék (Frissítve: 2019. november)
Egyéb, oktatási célú előadás-sorozat

Publikációk

Publikációk jegyzéke (2023. december)

Fogalom-tár. Cikk sorozat. Beton. Magyar Cementipari Szövetség szakmai havilapja. (2001. júliustól - 2013. decemberig)

Betonok környezeti osztályai. "ÉPKO 2009" konferencia-kiadvány, pp. 216-223. (2009. július, frissítve: 2011. január)
Betonnyomószilárdság értékelésének alulmaradási tényezője. "ÉPKO 2010" konferencia-kiadvány, pp. 152-160. (2010. július)
Betonpróbatestek csiszolásának hatása a mérhető nyomószilárdságra. Magyar Építőipar. 2018. 5-6. szám. pp. 163-167. Szerzőtárs: Simon Tamás Károly (2018. december)

Nagy tartósságú beton tervezésének néhány követelménye; 2023. évi utóirattal. Betonszerkezetek tartóssága. Konferencia Kiadvány. Műegyetemi Kiadó. pp. 165 – 186. (2008. június)

Ujhelyi János hagyatékából. Accurate manuscript (2020. június)  
Vízzáró beton és vizsgálata. Cikk a Vasbetonépítés. c. folyóiratban. Szerzőtárs: Balázs L. György (2010. szeptember)

Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban. Mérnökgeológia - Kőzetmechanika 2008. Konferencia kiadvány. Műegyetemi Kiadó. pp. 259 - 270. A cikk rövidebb formában „Építési zúzott kőanyag termékek kőzetfizikai jellemzése” címmel az ÉPÍTŐANYAG című folyóirat 60. évf. 2008. 4. számában (pp. 106 111) is megjelent (2008. november)

Szabványok, műszaki előírások, irányelvek, rendeletek témaköre

Állásfoglalás az ÚT 2-3.601:2006 „Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok” című útügyi műszaki előírás elvi alapjainak védelmében (2008. január)

Beton szabvány és alkalmazása. Szerzőtárs: Balázs L. György  (2005. október)

Betonok és kőanyagok honosított európai szabványai; harmonizált szabványok (2001. március)

Beton nyomószilárdságának matematikai statisztikai értékelési rendje. Gondolatok az MSZ EN 206:2014 és MSZ 4798:2016 szabvány értelmezéséhez (2014. december)
Betonszabvány. Az MB állítása nem felel meg a valóságnak (2014. április)

Építési kőanyagok (egykori) magyar szabványrendszere (2001. április)

Harmonizált európai szabvány fogalma (2002. július)

Intézményesített nyelvrontás. Teljesítmény-nyilatkozat (2020. december)

Kohóhabsalakbetonok összetételének tervezése, a beton készítése és ellenőrzése. IME-37:1959 Ideiglenes műszaki előírás (2009. december)
Követni vagy készíteni az európai szabványokat? (2008. augusztus)
Miniszterelnökséghez 2017-ben benyújtott indítvány építésügyi rendelet alkotására (2023. december)
Módszertani érvek szabványosítási nevezéktani vitához. MSZ EN 13369:2018 (2020. december)
MSZ EN 206:2013+A2:2021 szabvány J melléklete és a hivatkozott spanyol királyi rendelet az 50%-os elfogadási valószínűségről (2023. december)
MSZ 4798-1:2004 betonszabvány szükséges, főbb módosításainak jegyzéke (2011. május)
MSZ 4798:2016/4M:203 betonszabvány és az MSZ 4799:2023 cementajánlási szabvány készítése során (2023. június - november) sajnálatos módon figyelembe nem vett módosítási javaslatok jegyzéke (2023. december)

Német-magyar szószedet (2020. január)

Rigó Mihály: Nyelvi gyarmatosítás - Esszé a Magyarországon angol nyelven honosított európai szabványokról (2013. szeptember)

Szabvány és egyéb szabályozási észrevételek: MSZ 4798-1; ÚT 2-3.601; BV-MI 01; MSZ EN 12390-3 (2013. szeptember)

Szabványosítók felelősségéről (2024. február)

Száz év tervezési élettartamú beton (2023. december)

Talajok, talajvizek, szennyvizek stb. szulfát-tartalmának meghatározása az MSZ EN 196-2 cement-vizsgálati szabvány szerint (2023. október)

Újrahasznosított adalékanyagú beton. Beton- és Vasbetonépítési Műszaki Irányelv fib Magyar Tagozata (2005. október)

Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban (2008. november)

Hallgatói dolgozatok az építmények anyagtani állapotáról

Különböző egyetemi és főiskolai hallgatói dolgozatok tartalomjegyzéke 

Régi szakirodalmi és szakmai emlékek témaköre

Antikvár könyv, meglepetéssel, notabilitásokkal (2019. szeptember)

Dombi József: Építőanyagok szilárdsága és szilárdságvizsgálata. Nyomószilárdság. Szikkti 61. sz. tudományos közleménye. Budapest, 1979. (2019. június)

Egy régi diplomaterv (1998. november)

Egy útibiztos jelentése 1848-ból (2004. február)

Egyetemi éveink. Gálos Miklós visszaemlékezése az aranydiploma átvétele alkalmából (2011. május 25.)
Frecskay János: Mesterségek szótára. Részletek: Előszó; Kőműves- és kőfaragómesterség. Budapest, 1912. p. 29. (2007. március)
Kő - Kavics Tájékoztató (1968-1969) tartalomjegyzéke (2017. július)
Látszóbeton. "Panel homlokzatok és mozaiklap burkolatok esztétikus kialakítása" című kiállítás katalógusa. Budapest, 1969. június 25. - július 2.

Magyarország épületei 1896-ban (2000. február)

Nechay, Jerzi: Díszvakolatok, műkő- és műmárványmunkák. Varsó, 1959. és Budapest, 1964. p. 151. (2007. március)
Papp Ferenc (1901-1969) egyetemi tanár (Műegyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék, Budapest): "Jósvafői utunk" (1966) (2018. március)
SZIKKTI Betonosztály (beleértve: ÉaKKI, SZIKKI, BETONOLITH) tevékenysége, 1953-1996 (Frissítve: 2009. augusztus)
Talabér József: Az "Építőanyag" folyóirat 60 éve (2008. július)

Török Endre: Hazai kavicsmezők anyagának szilárdsága a halmazjellemzők tükrében. Földtani Közlöny és részletek a doktori értekezésből. (Dr. Kleb Béla címz. egyetemi tanár úr szívességéből) 1. rész, 2. rész

Üzenet a II. világháború előtti évekből (2019. szeptember)

Üzenet a II. világháború utáni évekből (2019. szeptember)

Kitekintő

A magyar nyelv sajátosságai. Lange Irén tanulmánya. (2000. február)

A magyar nyelvről az új alkotmányban (2012. december)
Emlékképek a 2009-2012. évekből (2012. január)

Hazádnak rendületlenül... (2000. február)

Hamurabi építési törvényei (2006. május)

Magyar Tudomány Ünnepének nyitóünnepsége a Magyar Tudományos Akadémián, 2020. november 3-án (2020. november)

Nagyra becsült mester simogatása. Részlet Eric Berne könyvéből. (1998. szeptember)
Nyelvi gyarmatosítás. Rigó Mihály esszéje a Magyarországon angol nyelven honosított európai szabványokról (2013. szeptember)
Pipacsok, avagy olykor a közönséges gyom is ihletőleg hat (2001. július)

Szentek és hidak (1998. szeptember) 

Szentmihályi Szabó Péter: "Töredék" (2000. február)

Tarka, mint a szivárvány (2019. szeptember)
Teljesítmény-nyilatkozat a 275/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletben (2013. szeptember)
Temesváry János és Csiky András művészete, Uzon (1998. november)

Tutsek János erdélyi és moldvai fényképei (2001. augusztus - 2005. október):

kalotaszegi fényképek; széki fényképek; torockói fényképek;
fényképek a moldvai cságómagyarokról.

In memoriam Tutsek János (2007. május)