BETONOPUS szakértői tevékenység

Betontechnológia tárgykörű tevékenység

Kőzetalkalmazástan tárgykörű tevékenység

 • Ajánlás könnyűbeton falazóelem gyártásához vulkáni tufa beszerzésére. Kavics Beton Bt. 1997. január.
 • A dunabogdányi andezit zúzottkő termékek szemmegoszlás vizsgálati eredménye és termékosztálya. Dunakő Kft Közép-Duna-Kőbánya. 1997. január.
 • Különböző legnagyobb szemnagyságú homokos kavics adalékanyagok szemmegoszlás tervezése. Kavics Beton Bt. 1997. február.
 • Mérsékelten kimosott homok előállítása. Kavics Beton Bt. 1997. március.
 • Vergleichung der Anforderungen der Zuschlagkornzusammensetzung nach DIN 4226 Blatt 1, DIN 1045, MSZ 19293. Kavics Beton Bt. 1997. április.
 • Kőbánya üzemi minőségellenőrök oktatása. Colas-Északkő Bányászati Kft. 1997. május.
 • A dunabogdányi andezit bányameddő termékek szemmegoszlása és termékosztálya. Dunakő Kft Közép-Duna-Kőbánya. 1997. július.
 • Eplényi tömött mészkőből készült zúzottkő és kőliszt termékminták vizsgálati eredménye és megfelelősége. Betonolith K+F Kft. 1997. július.
 • Gyöngyössolymosi riolit burkolókő termék vizsgálati eredménye és megfelelősége. Betonolith K+F Kft. 1997. augusztus.
 • A dorogi meddő és mészkő zúzottkő frakciók kőzetfizikai és szemszerkezet vizsgálati eredménye és megfelelősége. Baumit Kft. Dorogi Kőbánya Üzeme. 1997. október.
 • A városlődi volt Karthauzi Kolostor romterületéről kikerült kőelemek kőzettani jellege. Országos Műemlékvédelmi Hivatal. 1997. október.
 • ÚT 2-3.601:1998 Útépítési zúzott kőanyagok c. útügyi műszaki előírás kidolgozása. Magyar Útügyi Társaság. 1997. november.
 • A marosszentgyörgyi andezitkavics, a szovátai andezit, a tordai mészkő kőzetfizikai és szemszerkezet vizsgálati eredménye és megfelelősége. Betonútépítő Nemzetközi Építőipari Rt. 1997. november.
 • Egy irodaház homlokzati kőelemeinek állapota. Magyar Távközlési Rt. 1997. november.
 • Egy irodaház elszíneződött travertin burkolatának állapota és javaslat a felület kezelésére. Szalay & Papp Mérnöki Iroda Bt. 1997. november.
 • A kőanyaghalmazok MSZ EN 932, 933, 1097 szabványsorozata egyes tagjai honosításának kidolgozása. Magyar Szabványügyi Testület. 1997. december.
 • A keszegi tömött mészkő és zúzottkő vizsgálati eredménye és megfelelősége. Betonolith K+F Kft. 1998. január.
 • Egy ércbányameddő zúzottkő kőzetfizikai és szemszerkezet vizsgálati eredménye és megfelelősége. Tassy Mihály okl. bányamérnök, vállalkozó. 1998. február.
 • A szokolyai andezittufa építőkő vizsgálati eredménye és megfelelősége. Kőgomba Kft. 1998. március.
 • Jelentés a Tatabánya Veres-hegyi Kőbánya tömött mészköve kalcium-karbonát tartalmának meghatározásáról. Triász-Kő Kft. 1998. június.
 • Biotit-amfibol-andezit fúrási magok kőzetfizikai tulajdonságai. Geoprosper Kutató és Fúró Kft. 1998. július.
 • Technológiai leírás egy Budapest, józsefvárosi társasház mészkő szerkezetű függőfolyosójának felújításáról. Közös képviselő. 1998. július.
 • Csódi-hegyi lefedési agyag vízáteresztő-képességi együtthatója. Dunakő Kft Közép-Duna-Kőbánya. 1998. november.
 • Tatabánya Veres-hegyi Kőbánya Triász-II. bányaszint tömött mészkő nyomószilárdsága és időállósága. Triász-Kő Kft. 1998. december.
 • Tar, Fehérbánya, dácittufa építőkő kőzetfizikai tulajdonságai. Kőgomba Kft. 1998. december.
 • Budapest-Belvárosi Plébániatemplom kőelemeinek kőzettani jellege. Országos Műemlékvédelmi Hivatal. 1998. december.
 • A kőanyaghalmazok MSZ EN 933-1 számú európai vizsgálati szabványa honosításának kidolgozása. Magyar Szabványügyi Testület. 1998. december.
 • Szakvélemény a Tatabánya Veres-hegyi Kőbánya Triász-II. bányaszint tömött mészkövéből gyártott zúzottkövek kőzetfizikai és szemszerkezeti tulajdonságairól. Triász-Kő Kft. 1999. március.
 • Noszvaj - Láztető, riolittufa építőkő kőzetfizikai tulajdonságai. Kőgomba Kft. 1999. március.
 • Szob, csákhegyi dácit és malomvölgyi andezit kőzetfizikai tulajdonságai és útburkoló kő termékkénti minősége. MTP Kft. 1999. november.
 • A kőanyaghalmazok MSZ EN 932-2, 932-6, 1367-2, 1367-4, 1744-1 számú európai vizsgálati szabványai honosításának kidolgozása. Magyar Szabványügyi Testület. 1999. december.
 • Tatabánya Veres-hegyi Kőbánya Triász-II. bányaszint tömött mészkövéből gyártott zúzottkő minősége. TRIÁSZ-KŐ Kft. 2000. május.
 • A gyöngyöspatai andezit kőzetfizikai tulajdonságai. GEOPROSPER Kutató és Fúró Kft. 2000. június.
 • A 22,4/63 mm szemnagyságú recski andezit vasúti ágyazati zúzottkő műszaki átadás-átvételi körülményei. COLAS-ÉSZAKKŐ Bányászati Kft. 2000. június.
 • Gyöngyössolymos-Durisbánya andezitjének kőzetfizikai tulajdonságai. COLAS-ÉSZAKKŐ Bányászati Kft. 2000. július.
 • Bontott építőanyagok beton-adalékanyagként történő felhasználása. BETONOLITH K+F Kft. 2000. október.
 • A budapesti Ybl palota belső díszudvara kőburkolatának minősége. MTP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2000. december.
 • A kőanyaghalmazok tulajdonságainak MSZ EN 932-5, 1097-5, 1097-7, 1367-1 számú európai vizsgálati szabványai, a természetes építőkőlapok és útburkolókövek külső elhelyezésére vonatkozó MSZ EN 1341, 1342, 1343 számú európai vizsgálati és követelmény szabványok, a természetes építőkövek tulajdonságainak MSZ EN 1925, 1926, 1936, 12372 számú európai vizsgálati szabványai honosításának kidolgozása. Magyar Szabványügyi Testület. 2000. december.
 • Rudabányai zúzott, osztályozott mészkőmeddő keverék fagyállósága. Kőgomba Kft. 2001. július.
 • Réteges elválású szlovákiai andezit kőzetfizikai tulajdonságai, és felhasználhatósága járófelület készítésére. MTP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2001. július.
 • A kőanyaghalmazok tulajdonságainak MSZ EN 933-4, 1097-8 számú európai vizsgálati szabványai honosításának kidolgozása. Magyar Szabványügyi Testület. 2001. október.
 • "Útépítési beton bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosítása" című útügyi műszaki előírás kidolgozása. Magyar Útügyi Társaság. 2008. december.
 • UT 2-2.601 "Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok" című útügyi műszaki előírás módosításának kidolgozása. Magyar Útügyi Társaság. 2009. február. 
 • Vasúti zúzottkő ágyazati kőgerenda vizsgálata. BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék. 2016. február.