Dr. Kausay Tibor Ph.D.
okleveles építőmérnök 
okleveles vasbetonépítési szakmérnök 
műszaki tudomány kandidátusa 
  címzetes egyetemi tanár
(BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék)
cégvezető, építésügyi műszaki szakértő, kő- és kavicsipari szakértő
mérnöki kamarai tag

 

 

 

Pillanatképek: 

Munka közben
(In Arbeit)
Munka után
(Nach Arbeit)
 

Tanítás közben
(Während des Unterrichts)

Tanítás után
(Nach dem Unterricht)

Pályafutás


Minden jog fenntartva © BETONOPUS Bt. 1998 - 2022.
Készült : 1998-ban.
A WEB oldalt készítette és 2001-ig karbantartotta: Gulyás Péter.

2002 és 2005 között karbantartotta: Lőrincze Géza (Globe Kft.).
Szerkeszti és - azokat az oldalakat kivéve,
ahol más Szerző neve szerepel -
írja, továbbá 2006 óta karbantartja:
Dr. Kausay Tibor Ph.D.

ÖNÉLETRAJZ

Született Nyíregyházán, 1934. október 1-én.

1945-től az 1948-as államosításig Ciszterci Rend Budai Szent Imre Gimnáziumában tanult, gimnáziumi tanulmányai 1951-53 között kitelepítés miatt megszakadnak, ez idő alatt Mezőberényben mezőgazdasági, építőipari és folyamszabályozási segédmunkát végzett. Kitelepítés után a József Attila Gimnáziumba nem vették vissza, így a budafoki Budai Nagy Antal Gimnáziumban érettségizett 1955-ben, kitűnő eredménnyel. Építőmérnöki tanulmányait az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Mérnöki Karán 1956-ban kezdte meg, és Híd és Szerkezetépítő Szakán 1961-ben fejezte be és diplomázott. Ugyanott 1967-ben okleveles vasbetonépítési szakmérnöki oklevelet szerzett.

A Budapesti Műszaki Egyetemen 1969-ben doktorált, ugyanitt címzetes egyetemi docens 1985 óta. „A betonadalékanyagok szemszerkezeti tulajdonságai és a szemszerkezet komplex jellemzés módja” című kandidátusi értekezését 1978-ban védte meg.

A Budapesti Műszaki Egyetem 1997. októberében a Ph.D. fokozatot ítélte meg, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tanácsa 2003-ban “A BME címzetes egyetemi tanára” címet adományozta számára.

Munkahelyei: 1955-1956.: Út- Vasúttervező Vállalat Talajmechanikai Osztálya, 1961-1963.: Budapesti Közúti Üzemi Vállalat, 1963-1994.: Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet, ahol tudományos kutató, az utóbbi tíz évben tudományos tanácsadó és a Betonosztály tudományos osztályvezetője volt. Ennek utódtársasága a Betonolith K+F Kft, amelynek egyik alapítója és 1994-1996 között társügyvezetője volt. 1996-ban létrehozta a Betonopus Betontechnológiai és Kőzetalkalmazástani Mérnökiroda Betéti Társaságot, amelyben korábbi kutatási, fejlesztési, szakértői tapasztalatait hasznosítja és gyarapítja.

Rendszeres külső óraadó tanár a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszékén, valamint a korábbi években Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar Építőanyag és Minőségirányítás Tanszékén, továbbá a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskolában.

Az ÉPÍTŐANYAG című folyóirat és a BETON című szakmai havilap szerkesztőbizottsági tagja.

A Magyar Mérnöki Kamarának megalapítása (1996) óta tagja.

A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének 1992 óta, az MTA Köztestületének 1996 óta tagja.

A fib (Nemzetközi Betonszövetség) Magyar Tagozata 2000. február 23-án felvette tagjai sorába.

Tudományos egyesületi tagsága: Szilikátipari Tudományos Egyesület (jelenleg a Beton Szakosztály elnöke, intéző bizottsági tag), Építéstudományi Egyesület, Magyarhoni Földtani Társulat, Közlekedéstudományi Egyesület.

Eredményes munkájáért a Szilikátipari Tudományos Egyesület felterjesztésére, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a 2000. évi építők napja alkalmából  elismerő oklevél kitüntetésben részesítette.

2003-ban Nyíregyházán a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tiszteletbeli taggá fogadta és a “Gróf Lónyay Menyhért emlékérem”-mel tüntette ki.

2006-ban a Szilikátipari Tudományos Egyesület felterjesztésére, a Közlekedéstudományi Egyesület, az Építéstudományi Egyesület és a Magyarhoni Földtani Társulat egyetértésével a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége - kimagasló társadalmi-szakmai tevékenysége elismeréséül - “MTESZ emlékérem” kitüntetésben részesítette.

Tevékenységét 2015. december 7-én a fib Nemzetközi Betonszövetség Magyar Tagozata Palotás László-díjjal ismerte el.

Kutatási és szakértői tevékenysége a következő szakterületekre terjed ki:

Szakértői tevékenység
Visszaemlékezés a mezőberényi kitelepítésre (1951-1953)
Köszönő szavak a Palotás László-díj átvétele alkalmából. Budapest, 2015. december 7.
Prof. Dr.-Ing Palotás László ifj. és dr. Kausay Tibor ("Visszapillantás és számadás" címmel)
2015. december 7-én, a Palotás László-díj átadási ünnepségen elhangzott előadásának változata
a Vasbetonépítés című folyóirat XVIII. évfolyam. 2016. 1. számának 2-17. oldalán