Dr. Kausay Tibor publikációi


   1. Bronz könyv. Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem, Mérnöki Kar. Budapest, 1964. 84. p.

   2. Betontervezés és szemszerkezet javítás nomogrammal. Mélyépítéstudományi Szemle. 15. évf. 1965. 1. sz. 42-44. p.

   3. Kokkolitos betonadalék. Mélyépítéstudományi Szemle. 15. évf. 1965. 12. sz. 573-576. p.

   4. Az adalékanyag jellemzése szemcsealak szerint. Mélyépítéstudományi Szemle. 16. évf. 1966. 6.sz.290-296.p.

   5. A betonadalékanyag maximális szemnagyságáról. Építőanyag 18. évf. 1966. 8. sz. 316-320. p.

   6. A szemcsealak hatása a betonszilárdságra. Mélyépítéstudományi Szemle. 16. évf. 1966. 10. sz. 476-482. p.

   7. A szemcsealak statikai szerepe a betonban. Építőanyag. 19. évf. 1967. 3. sz. 110-115. p.

   8. Az adalékanyag alakjának hatása a betonszilárdságra. SZIKKTI 21. sz. tudományos közleménye. ÉTK. Budapest, 1967.

   9. Az adalékanyag szemcsealak szerinti jellemzése. Doktori disszertáció. Budapest, 1967. Kézirat (BME Építőmérnöki   Kar)

   10. Betontervezés nomogrammal. A Szilikátipari (Építőanyagipari) Központi Kutató Intézet 1963-1966. évi tudományos működése. ÉVM. Építésügyi Tájékoztatási Központ. Budapest, 1967. 51-57. p.

   11. Szemszerkezet javításának megtervezése grafikus úton. Mélyépítéstudományi Szemle. 18. évf. 1968. 3. sz. 127-130. p.

   12. Die Kornzahl einer Probe bei der Bewertungs-Kornformprüfung. Zentrales Forschungs- und Projektierungsinstitut der Silikatindustrie. Mitteilungen. No. 11. ÉTK. Budapest, 1968.

   13. Weitere Ausführungen über die Kornzahl einer Probe bei der Bewertungs-Kornformprüfung. Zentrales Forschungs- und Projektierungsinstitut der Silikatindustrie. Mitteilungen. No. 12. ÉTK. Budapest, 1968.

   14. Adalékanyagok fajlagos fiktív felületének számítása. Mélyépítéstudományi Szemle. 18. évf. 1968. 12. sz. 566-571. p.

   15. Panel homlokzatok és mozaiklap burkolatok esztétikus kialakítása. Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium Műszaki Fejlesztési Főosztálya, a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet és a 43. sz. Állami Építőipari Vállalat által rendezett kiállítás katalógusa. ÉTK. Budapest, 1969.

   16. Zúzottkövek és kavicsok felhasználása Magyarországon mély- és magasépítési célra. Építőanyag. 22. évf. 1970. 5. sz. 161-163. p.

   17. Halmazgeometriai jellemzők a szemalak függvényében. X. Szilikátipari Konferencia, Budapest, 1970. 66-73., 640., 702., 763-764., 819. p.

   18. Magyar Építőipari Katalógus. Építőanyagok. 3/1 kötet. Építésügyi Tájékoztatási Központ. Budapest, 1970. 1. fejezet.

   19. A bauxitbeton felülvizsgálata során talált "Citonit" födémekről. Építőanyag. 22. évf. 1970. 8. sz. 317-320. p.

   20. A szemcsealak minősítéses vizsgálatának mintaelemszáma. Mélyépítéstudományi Szemle. 20 évf. 1970. 8. sz. 373-388. p.

   21. Összefüggés a zúzottkő- és kavicstermékek szemalakja és Los Angeles vizsgálat szerinti aprózódási vesztesége között. Építőanyag. 23. évf. 1971. I. rész: 7. sz. 248-254. p. II. rész: 8. sz. 288-297. p.

   22. Zúzottkövek építőipari felhasználhatóságának vizsgálata. Építési kutatás, fejlesztés, 1971. 5-6. sz. 56-58. p.

   23. Halmazgeometriai jellemzők a szemalak függvényében. Építőanyag. 23. évf. 1971. 11. sz. 422-427. p.

   24. Módszer a zúzottkő és zúzottkavics ellátás vizsgálatára középtávú tervezéshez. Építőanyag. 24. évf. 1972. 8. sz. 288-295.p .

   25. Zusammenhang zwischen der Kornform von Splittprodukten und ihrem Zerkleinerungsverlust nach der Los Angeles-Prüfung. Zentrales Forschungs- und Projektierungsinstitut der Silikatindustrie. Mitteilungen. No. 15. SZIKKTI. Budapest, 1972.

   26. Összefüggés a h/v = 0,5 feltétel szerinti szemalak vizsgálat eredménye között. Kőbányászati Egyesülés Szakmai Tájékoztatója. 6. évf. 1973. 3. sz. 12-20. p.

   27. Über die haufwerksgeometrischen Kennwerte der Zuschlagstoffe. Tonindustrie Zeitung. 97. Jahrgang. 1973. Nr. 11. 302-304. p.

   28. A Betonosztály tudományos tevékenysége 1953-1973. Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet. Tudományos Közlemények. 43. sz. SZIKKTI, Budapest, 1974.

   29. Útbetonok hajlító-húzószilárdsága. Építőanyag. 26. évf. 1974. 7. sz. 264-271. p.

   30. Wie wirkt sich verwittertes Gestein auf die Marshall-Stabilität aus? Die Strasse. 14. Jg. 1974. Heft 9. 388-390. p.

   31. Homokos kavicsok és zúzott adalékanyagok szemeloszlásjellemzőinek analitikus megállapítása. Mélyépítéstudományi Szemle. 25. évf. 1975. 4. sz. 155-164. p.

   32. Die Verminderung des Los-Angeles-Verlustes durch Kornformverbesserung. Freiberger Forschungshefte A 531. Leipzig, 1975. 157-165. p.

   33. Az 5 mm-nél kisebb zúzottkőtermékek finomszem tartalma. Építőanyag. 27. évf. 1975. 5. sz. 164-170. p.

   34. A hazai homokok és kavicsok szemeloszlásjellemzői. Építőanyag. 28. évf. 1976. 3. sz. 90-100. p.

   35. Betontervezési nomogram. Építőanyag. 28. évf. 1976. 8. sz. 281-290. p.

   36. Hozzászólás Horváth Bors Ernő "A beton tömörítési kölcsönhatása" című cikkéhez. Építőanyag. 28. évf. 1976. 11. sz. 433-435. p.

   37. A beton adalékanyagok szemszerkezeti tulajdonságai és a szemszerkezet komplex jellemzésmódja. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1976. Kézirat (Magyar Tudományos Akadémia)

   38. A betonadalékanyag szemeloszlásának kétparaméteres jellemzése. XII. Szilikátipari és Szilikáttudományi Konferencia, Budapest. 1977. Konferenciaanyag. II. kötet 843-854. p.

   39. Analytische Funktion zur Beschreibung der Korngrössenverteilung von Zuschlagstoffen. Baustoffindustrie. Ausgabe A. 20. Jg. 1977. Heft. 3. 15-17. p.

   40. A betonadalékanyag szemeloszlásának kétparaméteres jellemzése. Építőanyag. 30. évf. 1978. 1. sz. 5-9. p.

   41. Az adalékanyag fajlagos felületének betontervezési jelentősége. Építőanyag. 30. évf. 1978. 2. sz. 54-62. p.

   42. Nomogramme zur Projektierung der Zusammenstellung von Betongemengen. Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar. 6. Internationale Baustoff- und Silikattagung. Weimar. 1976. 14. bis 18. Juni. Tagungsbericht. Teil. 1. 9-12. p.

   43. A betonadalékanyag szemeloszlásjellemzői. A 25 éves SZIKKTI Jubileumi Tudományos Ülésszakának előadásai. Betonosztály. SZIKKTI kiadvány. 1978. november, 11-17. p.

   44. Konzisztenciamérés betonkeverőgépben. Építőanyag. 1979. XXXI. évf. 5. sz. 170-178. p.

   45. Grain size distribution characteristics of concrete aggregates. Rilem. Colloque international sur les materiaux granulaires. Commision Technique Rilem 26. GM. ("Szemcsés anyagok" RILEM Symposion) Budapest, 1978. október 9-12. I. kötet 229-240. p. és II. kötet 184-189. p. és 236. p.

   46. A szemeloszlásjellemzők grafoanalitikus számításmódja. Építőanyag. 31. évf. 1979. 8. sz. 291-297. p.

   47. A szobi dácit kőzetértékelése. Építőanyag. 32. évf. 1980. 9. sz. 352-360. p.

   48. Útépítési adalékanyagok testsűrűségi tulajdonságai. SZIKKTI Tudományos Közlemények. 64. sz. 1981.

   49. Kőzetek fényesség mérése hazai műszerrel. Építőanyag. 32. évf. 1981. 7. sz. 250-253. p.

   50. Az építési célú homok és kavics nyersanyagok minősítő vizsgálati rendszere. Építőanyag. XXXIII. évf. 1981. 9. sz. 353-358. p.

   51. Előregyártott közönséges és feszített vasbeton tartók betonjának rugalmassági modulusa. Építőanyag. 34. évf. 1982. 3. sz. 86-98. p.

   52. Kőanyag és beton vágási kísérletek. Építőanyag. 34. évf. 1982. 4. sz. 127-137. p.

   53. Betonkészítés zúzottkő adalékanyaggal. Építőanyag. 34. évf. 1982. 6. sz. 227-230. pp.

   54. Repedésmentes feszített vasbetontartó regressziós eltolódási függvényének számítása zsebszámítógéppel. Építőanyag. 34. évf. 1982. 10. sz. 384-391. p.

   55. Laboratóriumi eljárás az útbetonok fagy-olvasztósó-állóságának vizsgálatára. Az V. Budapesti Útügyi Konferencia kiadványa. 3. kötet. pp. 31-35. Közlekedéstudományi Egyesület. Budapest, 1982.

   56. Az építési kőanyagok Böhme kopási vizsgálata eredményeinek megengedett terjedelme. Építőanyag. 35. évf. 1983. 1. sz. 1-7. p.

   57. The permissible range of the results of the Böhme abrasion tests on building stones. 1982. dec. 10-15. között New Delhi-ben megrendezett IV. Nemzetközi Mérnökgeológiai Konferencia. VI. 179-188. p.

   58. A díszítőkövek vizsgálatának újabb módszerei. Mérnökgeológiai Szemle. 28. sz. 1982. május. 31-44. p.

   59. A zúzottkőbetonok és a különleges betonok tulajdonságai. Szabványosítás. 35. évf. 1983. 7. sz. 193-198. p. és 1983. 8. sz. 236-240. p.

   60. Építési kőanyagok kopási vizsgálata Böhme-féle módszerrel. Építőanyag. 35. évf. 1983. I. rész. 9. sz. 346-358. p. II. rész. 10. sz. 376-386. p.

   61. Magasépítési zúzottkőbetonok és adalékanyagaik tulajdonságai. Szilikáttechnika. 1983. 6. sz. 137-140. p.

   62. Zúzottkövek mikro-Deval aprózódási vizsgálata. Építőanyag. 36. évf. 1984. 9. sz. 278-288. p.

   63. Zúzottkő termékek szemmegoszlása a felhasználói igények szempontjából. Építőanyag. 37. évf. 1985. 12. sz. 353-363. pp.

   64. Betonok korrózióvédelme felületkezeléssel. Szakipari Technika. 1986. 3. sz. 63-65. p.

   65. Zúzottkavics adalékanyagú betonok szilárdsága. Építőanyag. 38. évf. 1986. 11. sz. 344-352. pp.

   66. Inhibition of Concrete Corrosion by Surface Treatment Physico-Chemical Mechanics 15. 1987. Sofia. Az 1985. okt. 2-4 közötti várnai konferencia anyaga.

   67. Die granulometrischen Eigenschaften der Betonzuschlagstoffe. TIZ International. Vol. 112. No. 7. 1988. 452-455. p.

   68. Téglafalazatok hőtechnikai tulajdonságának javítása hőszigetelő habarccsal. Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar Építőanyagok Tanszék. 36. Tudományos Közlemények. Ünnepi Kiadvány az Építőanyagok Tanszéke 25 éves évfordulójára. (1. kötet) 31-40. oldalak. Közlekedési Dokumentációs Vállalat, Bp. 1988.

   69. Homokok felhasználása különleges építési célra. Építőanyag. 41. évf. 1989. 5. sz. 170-173. p. XV. (1989) SILICONF Kiadvány II. kötet 504-509. p.

   70. Betonok és acélok korrózióvédelme EPOFUR bevonatos eljárással. Korróziós Figyelő. 29. évf. 1989. 6. sz. 168-171. p.

   71. Téglafalazatok hőtechnikai tulajdonságának javítása hőszigetelő habarccsal. Építőanyag. 1990. 42. évf. 2. sz. 26-31. p.

   72. Építőanyagok szilárdságának és hőtechnikai tulajdonságainak összefüggése. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 1992. évi tudományos ülésén elhangzott előadások összefoglalói. Nyíregyháza, 1992. 50. p.

   73. Az európai szabványosítás, minőségbiztosítás és terméktanúsítás építőipari vetülete Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 1993. évi tudományos ülésén elhangzott előadások összefoglalói. Nyíregyháza, 1993. 60. p.

   74. Az acélhuzal-szálerősítésű beton hajlítási szívóssága. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 1994. évi tudományos ülésén elhangzott előadások összefoglalói. Nyíregyháza, 1994. 110. p.

   75. Acélhuzal-szálerősítésű betonok tulajdonságai és teherbírása. I. rész. Építőanyag. 46. évf. 1994. 6. sz. 166-173. p.

   76. A minőségügyről. A gyártó, az importáló és a forgalmazó érdekében. Terméskő. (Kiadó: Antiqua). 1995. 3. sz. 22-23. p.

   77. A DRAMIX-acélhuzal szálerősítésű beton tulajdonságai és alkalmazása. Az EUROBAU '95 Nemzetközi Építőipari Konferencia, Budapest, 1995. április 25. ÉTE kiadványa. 95-97. p.

   78. A minőségügyről. BETON szakmai havilap. III. évf. 1995. 7-8. sz. 18.-20. p.

   79. Betonok kopásállósága. BETON szakmai havilap. III. évf. 1995. 10. sz. 16. p.

   80. Betonok kopásállósága. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 1995. évi tudományos ülésén elhangzott előadások összefoglalói. Nyíregyháza, 1995. 94. p.

   81. Kopásálló betonok. MÉASZ ME-04.19:1995 Beton és vasbeton készítése c. műszaki előírás 9. fejezete. Magyar Építőanyagipari Szövetség, Budapest, 1995.

   82. Szemcsés halmazok többparaméteres granulometriai jellemzése  -  különös tekintettel a beton adalékanyagokra. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 1996. évi tudományos ülésén elhangzott előadások összefoglalói. Nyíregyháza, 1996. 147. p.

   83. Szemcsés kőanyag halmazok mintavétele vizsgálat céljára. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 1997. évi tudományos ülésén elhangzott előadások összefoglalói. Nyíregyháza, 1997. október. 85. p.

   84. Betonok és kőanyagok nyomási rugalmassági modulusa számításának egy lehetséges módja. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 1998. évi tudományos ülésén elhangzott előadások összefoglalói.1998. szeptember. 96-97. p

   85. Betonadalékanyagként szolgáló kőanyagok tulajdonságai. Tudományos előadói nap dr. Kertész Pál egyetemi docens 70. születésnapja alkalmából. Budapesti Műszaki Egyetem Oktatói Klub. 1998. október 16. BME Mérnökgeológiai Tanszék előadások összefoglalója.

   86. A szálerősítésű betonok szabványosított vizsgálatai. "Szálerősítésű betonok – a kutatástól az alkalmazásig" című a fib Magyar Tagozata által szervezett konferencián Budapesten, 1999. március 4-én elhangzott előadás. Konferencia kiadvány 97-113. p.

   87. Betontervezés egyszerű módszerrel. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 1999. évi tudományos ülésén elhangzott előadások összefoglalói. Nyíregyháza, 1999. szeptember. 88.p.

   88. Feladatok az adalékanyagokra és az adalékszerekre vonatkozó új európai szabványok hazai bevezetése után. "Merre tart a világ a betontechnológia fejlesztésével" című , a Magyar Betonszövetség és az SZTE Betonszakosztálya által szervezett szakmai napon, Budapesten, 1999. október 26-án tartott előadás. Beton szakmai havilap. 8. évf. 6. szám., 2000. június. 3-5. p.

   89. Adalékanyagok megítélése az európai szabványokban. Határon túli magyar diákok nyári egyeteme a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karán. 2000. augusztus 29.

   90. A beton szilárdságát befolyásoló tényezők. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 2000. évi tudományos ülésén elhangzott előadások összefoglalói. Nyíregyháza, 2000. szeptember 30. 182. p.

   91. Szabályozási kérdések a kavicsbányászat termékeinek minősítésénél. Előadás a „Kavicsbányász Nap 2000.” konferencián, amelyet a SZTE Kő és Kavics Szakosztálya, valamint Beton Szakosztálya rendezett Budapesten, 2000. október 17-én. Beton szakmai havilap. 8. évf. 11. szám., 2000. november. 21. p.

   92. Az európai szabványok várható hatása az építőkövek minőségének kifejezésére. Előadás a II. Díszítőkő Konferencián. Székesfehérvár, 2001. március 29. Konferencia Kiadvány.
    
   93. Építési kőanyagok tulajdonságai légszáraz és vízzel telített állapotban. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 2001. évi tudományos ülésén elhangzott előadások összefoglalói. Nyíregyháza, 2001. szeptember 29.

   94. Alkálifém-oxid reakció. Fogalom-tár. Beton. IX. évf. 2001. 7-8. szám. pp. 12-12.

   95. Őrlési finomság. Fogalom-tár. Beton. IX. évf. 2001. 7-8. szám. pp. 13-13.

   96. Fajlagos felület. Fogalom-tár. Beton. IX. évf. 2001. 9. szám. pp. 14-14.

   97. Sűrűség és fajsúly. Fogalom-tár. Beton. IX. évf. 2001. 10. szám. pp. 8-9.

   98. Szövetszerkezet, szilárd test, szilárd anyag. Fogalom-tár. Beton. IX. évf. 2001. 12. szám. pp. 12-12.

   99. Betonbruch zur Wiederverwendung als Betonzuschlagstoff. Előadás a német nyelven előadó építőanyag professzorok “Hochschulkolloqium Werkstoffe im Bauwesen” című konferenciáján, a Budapesti Műszaki Egyetem Építőanyagok és
   Mérnökgeológia Tanszék rendezésében, Budapesten, 2002. március 21-én
   . Az előadás szövege a honlapon olvasható.

   100. Környezetkímélő technológiák kifejlesztése építési törmelék újrahasznosítására új termékkel. Somogyi Gábor okl. mérnökkel (Épületfenntartási K+F Alapítvány) közösen tartott projekt ismertető előadás az Oktatási Minisztérium által rendezett Környezetvédelmi Ankéton, Budapesten, 2002. április 10-én. Az előadás szövege a honlapon, a “Noteszlapok” főkönyvtárban olvasható.

   101. Építési törmelék újrahasznosítása. Somogyi Gábor okl. mérnökkel (Épületfenntartási K+F Alapítvány) közösen tartott előadás a Környezetvédelmi Információs Klub “Környezetvédelmi K+F gyakorlati alkalmazása a hazai vállalkozásokban” címmel rendezett konferenciáján, Balatonbogláron, 2002. június 4-én. Az előadás szövege a honlapon, a “Noteszlapok” főkönyvtárban olvasható.

   102. Tömörség és porozitás. Fogalom-tár. Beton. X. évf. 2002. 1. szám. pp. 13-13.

   103. Víztartalom, vízfelvétel, látszólagos porozitás, vízfelszívás. Fogalom-tár. Beton. X. évf. 2002. 2. szám. pp. 18-18.

   104. Pórusszerkezet. Fogalom-tár. Beton. X. évf. 2002. 4. szám. pp. 14-14.

   105. Elgőzölhető és el nem gőzölhető víz. Fogalom-tár. Beton. X. évf. 2002. 5. szám. pp. 16-16.

   106. Sejtszerkezet, sejtbeton. Fogalom-tár. Beton. X. évf. 2002. 6. szám. pp. 9-9.

   107. Gázbeton, pórusbeton. Fogalom-tár. Beton. X. évf. 2002. 7-8. szám. pp. 25-25.

   108. Könnyű adalékanyagos, nagy-hézagtérfogatú beton. Fogalom-tár. Beton. X. évf. 2002. 9. szám. pp. 16-16.

   109. Könnyűbeton. Fogalom-tár. Beton. X. évf. 2002. 10. szám. pp. 3-4.

   110. Könnyű-adalékanyag. Fogalom-tár. Beton. X. évf. 2002. 11. szám. pp. 3-5.

   111. Társszerző a következő könyvben: Balázs György (szerkesztő): Beton- és vasbeton szerkezetek védelme, javítása és megerősítése II. Esettanulmányok. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó. Budapest, 2002. pp. 383-393.

   112. Építési kőanyagok szabványosítása az európai szabványosítás rendjében. Építőanyag. 55. évf. 2003. 1. szám. pp. 8-12.

   113. Habbeton, habcement. Fogalom-tár. Beton. XI. évf. 2003. 1. szám. pp. 10-10.

   114. Harmonizált európai szabvány. Fogalom-tár. Beton. XI. évf. 2003. 2. szám. pp. 15-15.

   115. Konzisztencia, beton konzisztencia. Fogalom-tár. Beton. XI. évf. 2003. 3. szám. pp. 12-13.

   116. Roskadási mérték. Fogalom-tár. Beton. XI. évf. 2003. 4. szám. pp. 10-11.

   117. Terülési mérték. Fogalom-tár. Beton. XI. évf. 2003. 5. szám. pp. 5-5.

   118. VEBE-méteres átformálási idő. Fogalom-tár. Beton. XI. évf. 2003. 6. szám. pp. 14-15.

   119. Tömörítési mérték, tömörödési tényező. Fogalom-tár. Beton. XI. évf. 2003. 7-8. szám. pp. 18-19.

   120. Ismétlési és összehasonlítási feltételek, mérési eredmények pontossága. Fogalom-tár. Beton. XI. évf. 2003. 9. szám. pp. 9-11.

   121. Adalékanyag. Fogalom-tár. Beton. XI. évf. 2003. 10. szám. pp. 10-11.

   122. Homokos kavics, homok, kavics. Fogalom-tár. Beton. XI. évf. 2003. 12. szám. pp. 16-17.

   123. Beszámoló a III. Díszítőkő Konferenciáról. Építőanyag. 55. évf. 2003. 4. szám. pp. 159-162.

   124. Kőanyaghalmazok szemmegoszlás jellemzőinek grafoanalitikus számítása. Mérnökgeológiai jubileumi konferencia Gálos Miklós – Kertész Pál – Kleb Béla tanár urak tiszteletére (szerkesztette Török Ákos). Műegyetemi Kiadó. Budapest, 2003. pp. 159-177.

   125. Társszerző a következő könyvben: Balázs György: Beton és vasbeton V. A kutatás története I. Tudományos diákkörök – A beton és vasbeton kutatása. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2004.

   126. Beton adalékanyagok szemmegoszlási jellemzőinek számítása grafoanalitikus módon. Vasbetonépítés. VI. évf. 2004. 1. szám. pp. 3-11.

   127. Mederburkoló betonelemek hajlító-húzószilárdságának meghatározása. Anyagvizsgálók lapja. 14. évf. 2004. 1. szám. pp. 4-5.

   128. Bontott törmelék újrahasznosítása betonelemek adalékanyagaként. Beton. XII. évf. 2004. 1. rész: 1. szám. pp. 3-8.; 2. rész: 2. szám. pp. 3-9.

   129. Zúzottkő. Fogalom-tár. Beton. XII. évf. 2004. 1. szám. pp. 16-17.

   130. Bontott, újrahasznosított adalékanyag. Fogalom-tár. Beton. XII. évf. 2004. 4. szám. pp. 14-15.

   131. Szemmegoszlás (szemeloszlás, szemszerkezet, szemcseméret eloszlás, szemcsenagyság összetétel). Fogalom-tár. Beton. XII. évf. 2004. 5. szám. pp. 8-10.

   132. Finomsági modulus és Hummel-féle terület. Fogalom-tár. Beton. XII. évf. 2004. 7-8. szám. pp. 14-15.

   133/1. Zielinski Szilárd mérnöki alkotó munkássága a magyar örökség része. Vasbetonépítés. VI. évf. 2004. 3. szám. pp. 66-71.

   133/2. Zielinski Szilárd a vasbetonépítés apostola. Mérnök Újság. XI. évf. 2004. 11. szám. pp. 42-43.

   133/3. Zielinski Szilárd vasbetonépítést meghonosító mérnöki alkotó munkássága magyar örökség. Magyar Örökség. Laudációk könyve II. 2009. pp. 398-403.

   134. Szemmegoszlás tervezés, javítás. Fogalom-tár. Beton. XII. évf. 2004. 11. szám. pp. 12-13.

   135. Legnagyobb szemnagyság. Fogalom-tár. Beton. XII. évf. 2004. 12. szám. pp. 8-9.

   136. Társszerző és szerkesztő: Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával (főszerkesztő: Balázs L. György). BV-MI 01:2005 (H) beton- és vasbetonépítési műszaki irányelv. fib (Nemzetközi Betonszövetség) Magyar Tagozata. Budapest, 2005.

   137. A beton-adalékanyagok európai szabályozása. Építési Piac. XXXXI. évf. 2005. 1. rész: 1. szám. pp. 48-53.; 2. rész: 2. szám. pp. 73-76.

   138. Szemmegoszlási jellemzők. Fogalom-tár. Beton. XIII. évf. 2005. 2. szám. pp. 6-7.

   139. Szemalak. Fogalom-tár. Beton. XIII. évf. 2005. 5. szám. pp. 12-13.

   140. Palotás László, a betontudós. Beton. XIII. évf. 2005. 3. szám. pp. 12-14.

   141. Műszaki irányelv az újrahasznosított adalékanyagú beton készítésére és alkalmazására. Építőgépek – Építésgépesítés. VII. évf. 2005. II. szám. pp. 74-75.

   142. Balázs L. György – Kausay Tibor: Az MSZ EN 206-1 európai betonszabvány és alkalmazása. Vasbetonépítés. VII. évf. 2005. 3. szám. pp. 106-114.

   143. Kötőanyagok I. Levegőn szilárduló szervetlen kötőanyagok: mész, gipsz, magnézia, nátron-üveg. Fogalom-tár. Beton. XIII. évf. 2005. 9. szám. pp. 6-7.

   144. Acélgyártás termékei: vasérc, nyersvas, kohósalak, öntöttvas, acél, Siemens-Martin salak. Fogalom-tár. Beton. XIII. évf. 2005. 11. szám. pp. 6-7.

   145. Acélok széntartalma, hegeszthetősége, alakváltozása. Fogalom-tár. Beton. XIII. évf. 2005. 12. szám. pp. 10-11.

   146. Észrevétel a beton próbatestek nyomószilárdsági vizsgálatához. Beton. XIII. évf. 2005. 12. szám. pp. 15-15.

   147. Kausay Tibor – Simon Tamás: Grapho-analytical calculation of particle size distribution characteristics of concrete aggregates. Concrete Structures. Vol. 7. 2006. pp. 75-81.

   148. Társszerző: Cement – Beton Zsebkönyv. Szerkesztő: Kovács József. Duna-Dráva Cement Kft. Budapest, 2006.

   149. Társszerző: ÚT 2-3.601:2006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. Útügyi műszaki előírás. Magyar Útügyi Társaság. Budapest, 2006.

   150. Társszerző: Betonlexikon (főszerkesztő: Ujhelyi János). Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. Budapest, 2006.

   151. Acélok jelölése. Fogalom-tár. Beton. XIV. évf. 2006. 1. szám. pp. 14-15.

   152. Betonacél. Fogalom-tár. Beton. XIV. évf. 2006. 2. szám. pp. 18-19.

   153. Feszítőhuzal. Fogalom-tár. Beton. XIV. évf. 2006. 3. szám. pp. 12-13.

   154. A beton nyomószilárdságának elfogadása. Vasbetonépítés. VIII. évf. 2006. 2. szám. pp. 35-44.

   155. Beton nyomószilárdságának tervezési értéke. 1. Igénybevétel tervezési értéke. Fogalom-tár. Beton. XIV. évf. 2006. 5. szám. pp. 6-7.

   156. Beton nyomószilárdságának tervezési értéke. 2. Teherbírás tervezési értéke. Fogalom-tár. Beton. XIV. évf. 2006. 6. szám. pp. 8-9.

   157. Környezeti osztály. Fogalom-tár. Beton. XIV. évf. 2006. 7-8. szám. pp. 8-12.

   158. Megfelelőség nyomószilárdság szerint. Fogalom-tár. Beton. XIV. évf. 2006. 9. szám. pp. 12-13.

   159. Kezdeti gyártás, kezdeti vizsgálat. Fogalom-tár. Beton. XIV. évf. 2006. 10. szám. pp. 10-13.

   160. Folyamatos gyártás, folyamatos vizsgálat. Fogalom-tár. Beton. XIV. évf. 2006. 12. szám. pp. 8-9.

   161. A friss beton konzisztenciája. Vasbetonépítés. VIII. évf. 2006. 4. szám. pp. 106-115.

   162. Acceptance of concrete compressive strength. Concrete Structures. Annual technical journal of Hungarian Group of fib. Szerzőtárs: Dr. Simon K. Tamás. Vol. 8. 2007. pp. 54-63.

   163. Betonkészítés beton- és téglahulladék újrahasznosításával. 1. rész: Újrahasznosított adalékanyagok. Szerzőtárs: Dr. Balázs L. György. Vasbetonépítés. IX. évf. 2007. 2. szám. pp. 38-44.

   164. Balázs L. György – Kausay Tibor: Betonkészítés beton- és téglahulladék újrahasznosításával. 2. rész: Betontervezés és betontulajdonságok. Szerzőtárs: Dr. Balázs L. György. Vasbetonépítés. IX. évf. 2007. 4. szám. pp. 106-116.

   165. Alulmaradási tényező. Fogalom-tár. Beton. XV. évf. 2007. 1. szám. pp. 3-5.

   166. Azonosító vizsgálat. 1. Szabványos eljárás. Fogalom-tár. Beton. XV. évf. 2007. 2. szám pp. 6-8.

   167. Azonosító vizsgálat. 2. Student-eloszlás alapján. Fogalom-tár. Beton. XV. évf. 2007. 3. szám. pp. 10-12.

   168. Keverővíz. Fogalom-tár. Beton. XV. évf. 2007. 6. szám. pp. 13-15.

   169. Betonadalékszerek. Fogalom-tár. Beton. XV. évf. 2007. 1. rész: 7-8. szám. pp. 22-24.; 2. rész: 9. szám. pp. 11-13.

   170. Kötőanyagok II. Gyengén hidraulikus kötőanyagok: Hidraulikus mész, románcement (római cement, románmész), kőművescement, mészpuccolán. Fogalom-tár. Beton. XV. évf. 2007. 10. szám. pp. 10-11.

   171. Kötőanyagok III. Hidraulikus kötőanyagok: Cement 1. Cementgyártás. Fogalom-tár. Beton. XV. évf. 2007. 12. szám. pp. 18-19.

   172. Technical guideline for recycled aggregate concrete in Hungary. Annual technical journal of Hungarian Group of fib. Szerzőtárs: Dr. Balázs L. György, Dr. Simon K. Tamás. Vol. 9. 2008. pp. 45-55.

   173. Kötőanyagok IV. Hidraulikus kötőanyagok: Cement 2. Klinkerásványok. Fogalom-tár. Beton. XVI. évf. 2008. 1. szám. pp. 12-13.

   174. Kötőanyagok V. Hidraulikus kötőanyagok: Cement 3. Hidratáció. Fogalom-tár. Beton. XVI. évf. 2008. 3. szám. pp. 16-18.

   175. Víz-cement tényező, víz/cement tényező. Fogalom-tár. Beton. XVI. évf. 2008. 4. szám. pp. 8-11.

   176. Levegőtartalom, légtartalom. Fogalom-tár. Beton. XVI. évf. 2008. 6. szám. pp. 20-23.

   177. Nagy tartósságú beton tervezésének néhány követelménye. Betonszerkezetek tartóssága. Konferencia kiadvány. pp. 165-186. MTA – BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, 2008. június 23. Szerkesztők: Balázs György és Balázs L. György. Műegyetemi Kiadó.

   178. Társszerző: Cement-beton Kisokos. Vezető szerkesztő: Pluzsik Tamás. Holcim Hungária Zrt. Budapest, 2008.

   179. Bauxitbeton. Fogalom-tár. Beton. XVI. évf. 2008. 9. szám. pp. 8-10.

   180. Légbuboréktartalom, távolsági tényező. Fogalom-tár. Beton. XVI. évf. 2008. 1. rész: 11. szám. pp. 8-9.; 2. rész: 12. szám. pp. 16-18.

   181. Betonok fagy- és olvasztósó-állóságának vizsgálata és követelmények. 1. rész: Értelmezés. Szerzőtárs: Dr. Balázs L. György. Vasbetonépítés. X. évf. 2008. 4. szám. pp. 127-135.

   182. Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban. Mérnökgeológia – Kőzetmechanika 2008. Konferencia-kiadvány. pp. 259-270. Mérnökgeológia – Kőzetmechanika Kiskönyvtár 7. BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, 2008. november 26. Szerkesztők: Török Ákos és Vásárhelyi Balázs. Műegyetemi Kiadó.

   183. Építési zúzott kőanyag termékek kőzetfizikai jellemzése. Építőanyag. 60. évf. 2008. 4. szám. pp. 118-123.

   184. Társszerző: ÚT 2-3.710:2008 Útbeton betonhulladék újrahasznosításával. Útügyi műszaki előírás. Magyar Útügyi Társaság. Budapest, 2008. 

   185. Kúszás, ernyedés. Fogalom-tár. Beton. XVII. évf. 2009. 2. szám, pp. 8-10.

   186. Betonok fagy- és olvasztósó-állóságának vizsgálata és követelmények. 2. rész: Vizsgálat. Szerzőtárs: Dr. Balázs L. György. Vasbetonépítés. XI. évf. 2009. 2. szám. pp. 55-65.

   187. Szilikapor, mikroszilika szuszpenzió. Fogalom-tár. Beton. XVII. évf. 2009. 5. szám, pp. 18-20.

   188. A betonipar, technológia és tudomány fejlődése 1999-2008 között. Szerzőtársak: Dr. Borosnyói Adorján, Dr. Liptay András, Szabó Imre, Tápai Antal. Építőanyag, 61. évf. 2009. 3. szám, pp. 67-71.

   189. Betonok környezeti osztályai. Előadás az "ÉPKO 2009" XIII. Nemzetközi Építéstudományi Konferencián. Csíksomlyó, 2009. június 11-14. Konferencia-kiadvány pp. 216-223.

   190. Betonok környezeti osztályai. Beton. XVII. évf. 2009. 7-8. szám, pp. 3-8.

   191. Nagyszilárdságú beton. Fogalom-tár. Beton. XVII. évf. 2009. 9. szám, pp. 14-17.

   192. Ultra nagy szilárdságú beton. 1. rész: Története, tulajdonságai, készítése. Fogalom-tár. Beton. XVII. évf. 2009. 10. szám, pp. 12-14.

   193. Ultra nagy szilárdságú beton. 2. rész: Összetevők. Fogalom-tár. Beton. XVII. évf. 2009. 11-12. szám, pp. 14-17.

   194. Fagyálló beton, fagy- és olvasztósó-álló beton. 1. rész: Fagyállóság és tulajdonságok. Fogalom-tár. Beton. XVIII. évf. 2010. 2. szám, pp. 14-18.

   195. Fagyálló beton, fagy- és olvasztósó-álló beton. 2. rész: Vizsgálatok. Fogalom-tár. Beton. XVIII. évf. 2010. 4. szám, pp. 14-19.

   196. Beton-nyomószilárdság értékelésének alulmaradási tényezője. Előadás az "ÉPKO 2010" XIV. Nemzetközi Építéstudományi Konferencián. Csíksomlyó, 2010. június 3-6. Konferencia-kiadvány pp. 152-160.

   197. Vízzáró beton és vizsgálata. Szerzőtárs: Dr. Balázs L. György. Vasbetonépítés, XII. évf. 2010. 2. szám, pp. 47-57.

   198. OC-görbe, működési jelleggörbe, elfogadási jelleggörbe. Fogalom-tár. Beton. XVIII. évf. 2010. 9. szám. pp. 16-19.

   199. Fiatal beton szilárdulási folyamata. 1. rész: Nurse-Saul-féle modell, Papadakis-Bresson-féle modell. Fogalom-tár. Beton. XVIII. évf. 2010. 12. szám. pp. 6-8.

   200. Fiatal beton szilárdulási folyamata. 2. rész: De Vree-féle modell. Fogalom-tár. Beton. XIX. évf. 2011. 1. szám. pp. 20-21.

   201. Mértékadó nyomószilárdsági osztály meghatározása. Beton. XIX. évf. 2011. 2. szám. pp. 5-6.

   202. Fiatal beton szilárdulási folyamata. 3. rész: CEMIJ-féle módszer a de Vree-féle tényező számítására. Fogalom-tár. Beton. XIX. évf. 2011. 2. szám. pp. 19-21. 

   203. Fiatal beton szilárdulási folyamata. 4. rész: Arrhenius-féle modell. Fogalom-tár. Beton. XIX. évf. 2011. 3. szám. pp. 18-20. 

   204. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig. Előadás az "ÉPKO 2011" XV. Nemzetközi Építéstudományi Konferencián. Csíksomlyó, 2011. június 2-5. Konferencia-kiadvány pp. 224-231.

   205. Fiatal beton szilárdulási folyamata. 5. rész: Szilárdulási idő tényező. Fogalom-tár. Beton. XIX. évf. 2011. 6. szám. pp. 16-19.

   206. Az MSZ 4798-1 szabvány főbb módosításainak jegyzéke. Beton. XIX. évf. 2011. 6. szám. pp. 19-20.

   207. Fiatal beton szilárdulási folyamatának modelljei. Szakirodalmi áttekintés. 1. rész: A Nurse-Saul- és a Papadakis-Bresson-féle modell. Vasbetonépítés. XIII. évf. 2011. 2. szám. pp. 49-53.

   208. Fiatal beton szilárdulási folyamatának modelljei. Szakirodalmi áttekintés. 2. rész: A de Vree-féle modell és a CEMIJ-féle számítási módszer. Vasbetonépítés. XIII. évf. 2011. 3. szám. pp. 72-77.

   209. Fiatal beton szilárdulási folyamatának modelljei. Szakirodalmi áttekintés. 3. rész: Az Arrhenius-féle modell. Vasbetonépítés. XIII. évf. 2011. 4. szám. pp. 122-127.

   210. Nyomószilárdsági osztályok értelmezése. 1. rész. Fogalom-tár. Beton. XIX. évf. 2011. 9-10. szám. pp. 3-7.

   211. Nyomószilárdsági osztályok értelmezése. 2. rész. Fogalom-tár. Beton. XX. évf. 2012. 1. szám. pp. 10-12.

   212. Nyomószilárdsági osztályok értelmezése. 3. rész. Fogalom-tár. Beton. XX. évf. 2012. 2. szám. pp. 12-16.

   213. Vízzáró beton. 1. rész: Vízzáró beton fogalma és követelményei egykor. Fogalom-tár. Beton. XX. évf. 2012. 3-4. szám. pp. 12-15.

   214. Vízzáró beton. 2. rész: Vízzáró beton fogalma, követelményei és megvalósítása napjainkban. Fogalom-tár. Beton. XX. évf. 2012. 5. szám. pp. 8-11.

   215. Vízzáró beton. 3. rész: Vízzáró beton fogalma, követelményei és megvalósítása napjainkban. Fogalom-tár. Beton. XX. évf. 2012. 9-10. szám. pp. 8-10.

   216. Vízzáró beton. 4. rész: Vízzáróság vizsgálat. Fogalom-tár. Beton. XXI. évf. 2013. 3-4. szám. pp. 12-17.

   217. Beton. A betonszabvány néhány fejezetének értelmezése. Oktatási és továbbképzési kiadvány. ISBN 978-963-88358-4-0 Mérnöki Kamara Nonprofit Kft., Budapest, 2013., 334. oldal, 63. ábra, 87. táblázat

   218. A beton összetételének tervezése és ellenőrzése. Előadás az "ÉPKO 2013" XVII. Nemzetközi Építéstudományi Konferencián. Csíksomlyó, 2013. június 13-16. Konferencia-kiadvány pp. 160-167.

   219. Beton nyomószilárdságának meghatározása az ultrahang terjedési sebességének mérésével. Fogalom-tár. Beton. XXI. évf. 2013. 11-12. szám. pp. 10-14.

   220. Visszapillantás és számadás. Vasbetonépítés. XVIII. évf. 2016. 1. szám. pp. 4-17., valamint Vasbetonépítés 2020. évi ünnepi különszám ifj. Palotás László 80. születésnapjára a 2009-2019 között díjazottak írásával (2020. december 7.).

   221. Evaluation of the compressive strength of concrete. Szerzőtárs: Dr. Simon K. Tamás. CCC konferenciaelőadás. Tokaj, 2017.

   222. Betonok oldódásos korróziója. Szakirodalmi áttekintés. 1. rész: A vizek és folyadékok kémhatása, keménysége, agresszív széndioxid-tartalma. Szerzőtárs: Dr. Balázs L. György et al. Vasbetonépítés. XIX. évf. 2017. 3. szám. pp. 46-59., valamint NVKP_16-12016-00019 Fokozottan ellenálló képességű (kémiai korróziónak fokozottan ellenálló, tűzálló és fagyálló) beton termékek anyagtudományi, kísérleti fejlesztése. Kutatási zárókiadvány. BME, 2021. Navigar Kft. ISBN 978-963-421-842-5, internetes pdf. verzió: ISBN 978-963-421-843-2. pp. 223-236.

   223. Betontípusok, fogalmak, jelölések, újdonságok. Az MSZ 4798:2016, MSZ 4798:2016/1M:2017 és MSZ 4798:2016/2M:2018 betonszabvány néhány fejezetének értelmezése. 1. rész: Szabványosítás, a betonszabványok változása 2014 és 2018 között. Szerzőtárs: Dr. Balázs L. György. Vasbetonépítés. XX. évf. 2018. 1. szám. pp. 16-22.

   224. Csiszolás hatása a beton próbatestek mérhető nyomószilárdságára. Szerzőtárs: Dr. Simon K. Tamás. Magyar Építőipar. 67. évf. 2018. 5-6. szám. pp. 163-167.

   225. Betonok oldódásos korróziója. Szakirodalmi áttekintés. 2. rész: A cement kötőanyagú betonok agresszív, szervetlen anyagok okozta oldódásos fizikai, kémiai korróziója. Szerzőtárs: Dr. Balázs L. György et al. Vasbetonépítés. XXI. évf. 2019. 3. szám. pp. 58-69., valamint NVKP_16-12016-00019 Fokozottan ellenálló képességű (kémiai korróziónak fokozottan ellenálló, tűzálló és fagyálló) beton termékek anyagtudományi, kísérleti fejlesztése. Kutatási zárókiadvány. BME, 2021. Navigar Kft. ISBN 978-963-421-842-5, internetes pdf. verzió: ISBN 978-963-421-843-2. pp. 367-378.

   226. Betontípusok, fogalmak, jelölések, újdonságok. Az MSZ 4798:2016, MSZ 4798:2016/1M:2017 és MSZ 4798:2016/2M:2018 betonszabvány néhány fejezetének értelmezése. 2. rész: Betonok szabványos jelölése, betontermék, bedolgozási konzisztencia, betontechnológiai munkamenetterv. Szerzőtárs: Dr. Balázs L. György. Vasbetonépítés. XXI. évf. 2019. 4. szám. pp. 97-110.

   227. A betonok fagy- és olvasztósó-állóság-vizsgálati hámlásának lassulási folyamata. Szerzőtárs: Dr. Nehme Salem és Dr. Balázs L. György. Vasbetonépítés. XXII. évf. 2020. 2. szám. pp. 34-42., valamint NVKP_16-12016-00019 Fokozottan ellenálló képességű (kémiai korróziónak fokozottan ellenálló, tűzálló és fagyálló) beton termékek anyagtudományi, kísérleti fejlesztése. Kutatási zárókiadvány. BME, 2021. Navigar Kft. ISBN 978-963-421-842-5, internetes pdf. verzió: ISBN 978-963-421-843-2. pp. 481-489.

   228. Application of the Weibull distribution to the description of the skew distribution of concrete compressive strength. Concrete Structures (a fib Magyar Tagozatának folyóirata). 2022. 2. pp. 11-22.

   229. Betonanyagtani gondolatok. Betonopus-honlap. 1998-tól napjainkig. Alkalmanként frissített és bővített elektronikus kiadvány.

   230. Betonosekönyv. Anyagtani fogalmak, tulajdonságok, követelmények, vizsgálatok, leendő és meglett építő- és építészmérnököknek arról, hogy miként van ma, volt tegnap és lenne jó holnap. I. kötet. 2019-től napjainkig. ISBN 978-615-00-6699-8. DOI 10.14755/betonosekonyv.1. Alkalmanként frissített és bővített elektronikus kiadvány. Az elektronikus könyv az MTA Könyvtárának Repozitóriumában is megtalálható.

   231. Hipergeometrikus eloszlástól az OC-görbéig. Vasbetonépítés. XXV. évf. 2023. 3. szám. pp. 58-62.

   232. National exposure classes of concrete in Hungary. Concrete Structures. Vol. 24. 2023. pp. 68-77.

   233. Gondolatok a szabványosítók felelősségéről. Mérnök Újság. XXXI. évfolyam. 3. szám. 2024. március. pp. 50-51.

   233. Tisztelgés Zielinski Szilárd előtt elhunytának 100. évfordulóján. Mérnök Újság. XXXI. évfolyam. 4. szám. 2024. április. pp. 53-55.

    

    

    

    

     

    

    

    

    


 

Minden jog fenntartva © BETONOPUS Bt. 1998 - 2024.
A honlap első oldalai 1998-ban készültek.
A WEB oldalt készítette: Gulyás Péter

2002 és 2005 között karbantartotta: Lõrincze Géza (Globe Kft.)
Szerkeszti és
- azokat az oldalakat kivéve, ahol más Szerző neve szerepel -
írja, továbbá 2006 óta karbantartja:
Dr. Kausay Tibor Ph.D.