Fogalmak tartalomjegyzéke

Fogalom
A szócikkek elolvasásához szíveskedjék
az alábbi címekre kattintani.
Megjelenés ideje
a “Beton” szakmai havilapban
Az alábbi fogalmakon kívül számos más fogalom-meghatározás is olvasható az elektronikus Betonosekönyv lapjain:
http://www.betonos-e-konyv.hu/book.php?pdf=betekon-101-5.pdf&fb3d-page=1
Adalékanyag 2003. október
Adalékszerek, betonadalékszerek 2007. július-augusztus, szeptember
Alkálifém-oxid reakció 2001. július-augusztus
Bauxitbeton 2008. szeptember
Bontott, újrahasznosított adalékanyag 2004. április
Cement gyártása. Kötőanyagok 3. 2007. december
Cement hidratációja. Kötőanyagok 5. 2008. március
Cement. Klinkerásványok. Kötőanyagok 4. 2008. január
Elgőzölhető és el nem gőzölhető víz 2002. május
Fagyálló beton, fagy- és olvasztósó-álló beton. Fagyállóság és vizsgálat 2010. február és április
Fajlagos felület 2001. szeptember
Fiatal beton szilárdulási folyamata.
1. rész: Nurse-Saul-féle modell, Papadakis-Bresson-féle modell

2010. december
Finom szemek Betonopus honlapon: 2016. július
Finomsági modulus és Hummel-féle terület 2004. július-augusztus
Gázbeton, pórusbeton 2002. július-augusztus
Gyengén hidraulikus kötőanyagok: Hidraulikus mész, románcement (római cement, románmész), kőművescement, mészpuccolán. Kötőanyagok 2. 2007. október
Habbeton, habcement 2003. január
Harmonizált európai szabvány 2003. február
Homokos kavics, homok, kavics 2003. december
Ismétlési és összehasonlítási feltételek 2003. szeptember
Konzisztencia, beton konzisztencia 2003. március
Könnyű-adalékanyag 2002. november
Könnyű-adalékanyagos, nagy-hézagtérfogatú beton 2002. szeptember
Könnyűbeton 2002. október
Legnagyobb szemnagyság 2004. december
Levegőn szilárduló szervetlen kötőanyagok. Kötőanyagok 1. 2005. szeptember
Levegőtartalom, légtartalom 2008. június
Légbuboréktartalom, távolsági tényező 2008. november - december
Nagyszilárdságú beton 2009. szeptember

OC-görbe, működési jelleggörbe, elfogadási jelleggörbe

2010. szeptember
Őrlési finomság 2001. július-augusztus
Pórusszerkezet 2002. április
Roskadási mérték 2003. április
Sejtszerkezet, sejtbeton 2002. június
Sűrűség és fajsúly 2001. október
Szemalak 2005. május
Szemmegoszlás 2004. május
Szemmegoszlás tervezés, javítás 2004. november
Szemmegoszlási jellemzők 2005. február
Szilikapor, mikroszilika szuszpenzió 2009. május
Szövetszerkezet, szilárd test, szilárd anyag 2001. december
Terülési mérték 2003. május
Tömörítési mérték, tömörödési tényező 2003. július-augusztus
Tömörség és porozitás 2002. január
Ultra nagy szilárdságú beton 2009. október és november - december
VEBE - méteres átformálási idő 2003. június
Víz-cement tényező, víz/cement tényező 2008. április
Víztartalom, vízfelvétel, látszólagos porozitás, vízfelszívás 2002. február
Zúzottkő 2004. január