abc-ben

Tartalom: A B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U V X Y Z
Acélbetét korróziója kloridok hatására. A beton XD2 környezeti osztályba sorolása (2016. augusztus, frissítve: 2020. december)  
AC50(H) minőségű, azaz elfogadási valószínűségű beton alkalmazásának indokoltsága (2016. július)  
Adalékanyagos, nagyhézagtérfogatú könnyűbeton  (1998. október)
Balázs György köszöntése 80. születésnapján (2006. június)
Bauxitbeton (1999. november)  
Bányaföldtani tapasztalatok a diszeli bazaltbányában. Klespitz János tanulmánya (2007. augusztus)  
Bányaföldtani tapasztalatok a zalahalápi bazaltbányában. Klespitz János tanulmánya (2007. augusztus)  
Beton jele. Előadás a Magyar Mérnöki Kamarában (2016. június), Részlet a Vasbetonépítés című folyóiratban megjelent cikkből (2019. december)  
Beton jele 1982-2004 között (2006. február)  
Beton nyomószilárdság vizsgálati eredmények értékelésének folyamatábrái (2016. március)  
Beton nyomószilárdságának jellemző értéke (karakterisztikus értéke) és a víz-cement tényező közötti összefüggés (2016. március)  
Beton nyomószilárdságának matematikai statisztikai értékelési rendje (2014. december)  
Beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig (2011. július)  
Beton nyomószilárdsági osztályok és a beton jellemzése nyomószilárdság szerint. Előadás a Magyar Mérnöki Kamara és a Beton Technológia Centrum rendezvényén, Nyíregyházán, 2016. február 23-án  
Beton nyomószilárdságok előírt jellemző értékeinek határhányadosa. Konstans alulmaradási tágasságok viszonya (2016. február)  
Beton-nyomószilárdság értékelésének alulmaradási tényezője. Előadás a csíksomlyói "ÉPKO 2010" konferencián (2010. július)  
Beton összetételének tervezése és ellenőrzése. Előadás a csíksomlyói „ÉPKO 2013” konferencián (2013. június)  
Beton XD2 környezeti osztályba sorolása. Az acélbetét korróziója kloridok hatására (2016. augusztus)  
Betonok és acélok korrózióvédelme EPOFUR bevonatos eljárással. Korróziós figyelő.1989. 6. szám. pp. 168-171. (2010. augusztus)  
Betonok és építési kőanyagok honosított európai szabványainak jegyzéke; harmonizált szabványok (2000. március, frissítve 2001. március)
Betonok fagy- és olvasztósó-állóságának vizsgálata és követelmények (2009. augusztus)  
Betonok fagy- és olvasztósó-állósági vizsgálatának folyamatábrái (2020. július)  
Betonok fagyállóság-vizsgálati, illetve fagy- és olvasztósóállóság-vizsgálati hámlásának lassulási folyamata (2020. április)  
Betonok környezeti osztályai (2005. július, frissítve 2008. augusztus; 2020. évi frissítés)
Betonok környezeti osztályai. Előadás a csíksomlyói "ÉPKO 2009" konferencián (2009. július. frissítve: 2011. január)  
Betonok nyomószilárdsága megfelelőségének feltételei (2006. szeptember, frissítve 2006. december)
Betonok nyomószilárdságának elfogadási tényezője (2006. április)  
Betonok savállósága (2017. március)
Betonadalékanyagok alkáli reakciója (2001. május)
Betonadalékanyagok aprózódási csoportja (2017. november)
Betonadalékanyagok az új, európai szabványokban (2004. október)
Betonburkolatok hajlító-húzószilárdságának fáradása ismételt teher hatására. Liptay András tanulmánya (2009. május)  
Betonépítés fejlődése az elmúlt 85. évben. Balázs György tiszteletére 85. születésnapján (2011. június)  
Betonipar, technológia és tudomány fejlődése 1999-2008 között. Szerzők: Borosnyói Adorján, Kausay Tibor, Liptay András, Szabó Imre, Tápai Antal (2009. szeptember)  
Betonkészítés zúzottkő adalékanyaggal. Építőanyag. 1982. 6. szám. pp. 227-229. (2009. október)  
Betonpróbatestek csiszolásának hatása a mérhető nyomószilárdságra. Magyar Építőipar. 2018. 5-6. szám. pp. 163-167. Szerzőtárs: Simon Tamás Károly (2018. december)
Betonszabvány és alkalmazása. Szerzőtárs: Balázs L. György (2005. október)
Betonszabvány. Az MB állítása nem felel meg a valóságnak (2014. április)  
Betontechnológia hordós hulladéktároló „kármentő tálca” készítéséhez
szikramentes és acélhuzal-szálerősítésű betonból.
A betontechnológia 1994. július 20-án készült. (
2009. november)
 

Betontechnológiai és egyéb átszámítások:

- A normál és nehéz betonok nyomószilárdsági osztályai, küszöb és átlag értékei; környezeti (kitéti) osztályok (2001. április; 2004. február; környezeti osztályok 2020. évi frissítése)
- Konzisztencia osztályok és mérőszámok (2001. november

- Német-magyar szabványszöveg és szakirodalmi szószedet (2020. január)

- Szórás számítás összefüggésének levezetése (2006. október)

- MSZ 4719:1982, az MSZ 4798-1:2004 (MSZ EN 206-1:2002) és az MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2 szabvány szerinti beton nyomószilárdsági osztályok megfeleltetése (2010. május)

- 200 mm méretű, vegyesen tárolt próbakocka nyomószilárdságának átszámítása a Ø150·300 mm méretű, végig víz alatt tárolt próbahenger nyomószilárdságára (2010. május)

- Beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig (2011. július)


Betontervezés

- Homokos kavics adalékanyagú beton tervezése (2003. április)

- Zúzottkő adalékanyagú és bontott betontörmelék adalékanyagú beton tervezése (2003. április)


Betontörmelék és téglatörmelék újrahasznosítása beton-adalékanyagként (2002. május)
Betonutak építése és fejlesztése az utóbbi 60 évben Magyarországon. Liptay András tanulmánya (2009. április)  

Búcsúzom a BVM Épelem Gyártól (2011. május)

 
Cementek alkalmazhatósága és főbb tulajdonságai (2008. július)
Cementek alkalmazása korrozív környezetben - XA, XA(H) és XD környezeti osztályokban - lévő betonokhoz, illetve vasbetonokhoz (2016. augusztus)  
Cementek alkalmazása 1953-ban. Az Építésügyi Minisztérium utasítása (2016. január)  
Cementek környezeti osztályok szerinti alkalmazása 2010-ben. BME kutatási jelentéshez készült (2015. március)  
Cementek környezeti osztályok szerinti alkalmazása 2015-ben. Szabványosítási javaslat (2015. április)  
Diplomaterv, 1961  (1998. november)
Díszítőkő Konferencia Esztergomban (2003. december)
Dombi József építészmérnök emlékére (2000. november)
Egyetemi éveink. Gálos Miklós visszaemlékezése az aranydiploma átvétele alkalmából (2011. május 25.)
Előadások vetítéssel (2003. május - 2019. november)  
Emlékképek a 2009-2012. évekből (2012. február)  
Építési kőanyagok (egykori) magyar nemzeti szabványrendszere (2001. április)
Építőkövek és építőkő-bányák. Előszó a megnevezésekről (Kausay Tibor írása). Klespitz János rajzokkal illusztrált előadása az egykori állami ún. "kőbányaipari" építőkövekről. (1999. július)
Erdélyi Attila fib Palotás László-Díjban részesült és irodalmi tevékenysége  (2003. december)
Fagyálló beton, fagy- és olvasztósó-álló beton. Fagyállóság és vizsgálat (2010. július)  
Fiatal beton szilárdulási folyamata (2010. december)  
Fogalmak a betonismeretek tárházából (2011. szeptember)  
Fontos latolgatás (1998. szeptember)
Gauss- és Student-eloszlások ábrái (2006. április)  
Gázbeton-Pórusbeton. Dieter Hums 1987. és 1990. években, az Építőanyag folyóiratban megjelent két cikke: "YTONG gázbeton előállítása, tulajdonságai és alkalmazása" és "Homokalapú gázbetonok szilárdsági, hőtechnikai, akusztikai, építésbiológiai tulajdonságai" (2010. december)  
Hamurabi építési törvényei (2006. május)  
Hazádnak rendületlenül... (2000. február)
 
Homok, kavics, homokos kavics termékek szemnagysága, és a zúzottkövek kőzetfizikai csoportja, szemalakja (2004. július) 
Horgász szerencse (1998. szeptember) 
Intézményesített nyelvrontás. Teljesítmény-nyilatkozat (2020. december) 

Kavicsok szilárdsága

Török Endre: Hazai kavicsmezők anyagának szilárdsága a halmazjellemzők tükrében. Földtani Közlöny és részletek a doktori értekezésből. (Dr. Kleb Béla címz. egyetemi tanár úr szívességéből) 1. rész, 2. rész (2016. január)

 
Keménység, keménységmérés (2010. augusztus, frissítve: 2020. június)  
Kertész Pál köszöntése 70. születésnapja alkalmából és

Asszonyi Csaba "Modellalkotás és a tudományos megismerés" című előadása,
Horler Miklós "A kőzettan szerepe az építészettörténet tudományban" című előadása
Kausay Tibor "Betonadalékanyagként szolgáló kőanyagok tulajdonságai" című előadásának fóliái
(1998. november)


Kertész Pál (1928) és Gálos Miklós (1938) köszöntése születésnapja alkalmából (2008. november)  
Kertész Pál: Műemléki kőanyagok földtani-kőzettani elemzésének eredményei (2007. július)  
Kohóhabsalakbetonok összetételének tervezése, a beton készítése és ellenőrzése. IME-37:1959 Ideiglenes műszaki előírás (2009. december)  
Kokkolitos bazalt, mint betonadalékanyag (2007. augusztus)  
Kőmozaik és terrazzo művészet az építészetben. Balázs Miklós Ernő előadása Székesfehérvárott, 2007. június 14-én, az V. Díszítőkő Konferencián
(2007. július)
 
Könnyűbetonok (nagyon könnyűek) alkalmazásának elmélete és gyakorlata. Az SZTE Beton Szakosztályának ankétja 2009. november 24-én (2009. november)  
Követni vagy készíteni az európai szabványokat? (2008. augusztus)  
Közútépítési betonok szabályozása. Liptay András előadása Budapesten, 2007. május 31-én, a Magyar Betonszövetség "A beton minősége" című konferenciáján (2007. június)  
Kőzetjövesztés (2005. július)
Kutyanyelvek tartalomjegyzék (2020. január)
Laboratóriumi ismeretek építőipari szakközépiskolások számára (2002. április)
Lange Irén "A magyar nyelv sajátosságai hagyománytörő lingvisztikai szemszögből" (2000. február)
Magyar nyelvről az új alkotmányban (2012. december)  
Magyar Tudomány Ünnepének nyitóünnepsége a Magyar Tudományos Akadémián, 2020. november 3-án (2020. november)  
Magyarország épületei 1896-ban tetőzetük és falaztuk alapján (2000. február)
Matematikai statisztika. Binomiális valószínűségeloszlás. A szemcsealak minősítéses vizsgálatának mintaelemszáma. 1970. augusztus. (2006. április)  
Mátyás Ernő köszöntése (2005. július)
Mérnökgeológiai Jubileumi Konferencia Gálos Miklós, Kertész Pál, Kleb Béla tiszteletére (2003. december)
Mértékegység rendszerek és mértékegységek (2002. szeptember. frissítve: 2014. február, 2020. január)
Mikor mészkő? Mikor márvány? Kertész Pál írása, valamint egyéb, témabeli jegyzetek (1999. április)
Módszertani érvek szabványosítási nevezéktani vitához. MSZ EN 13369:2018 (2020. december)
MSZ 4798-1:2004 betonszabvány szükséges, főbb módosításainak jegyzéke (2011. május)  
Nagy betonszilárdsági szórás (1998. szeptember)
Nagyra becsült mester simogatása (1998. szeptember)
Nagyszilárdságú beton (2009. szeptember)  
Néhány gondolat a beton matematikai statisztikai értékeléséhez. Szerző: György László. Magyar Építőipar. 1975. 6. szám. pp. 338-339. (2011. február)
Nóniusz-skálás tolómérce és Klein József közel 100 éves árjegyzéke (1999. október)
Nyíregyházi előadásaim kivonata (2003. október)
Nyomószilárdsági osztályok és a beton jellemzése nyomószilárdság szerint az MSZ EN 206 és MSZ 4798 szabványok alapján (2015. december)  
OC-görbe, működési jelleggörbe, elfogadási jelleggörbe (2010. augusztus)  

OC-görbe, működési jelleggörbe, elfogadási jelleggörbe, Fogalom-tár (2010. szeptember)

 

Önterülő-öntömörödő beton konzisztenciájának mérése (2007. március. frissítve: 2011. október)


        Fékezőgyűrűs terülési vizsgálat; rövid film (2011. október)

        Tölcséres kifolyási vizsgálat; rövid film (2011. október)

 
Öreg könyvek között (2019. szeptember)  
Palotás László születésének 100. évfordulójára (2005. július)
Palotás László Kossuth-díjas egyetemi tanárra, akadémikusra emlékezik fia, Prof. Dr. Palotás M. László Ph.D. a műegyetemi mellszoborállítás 15. évfordulóján, 2020. október 29-én (2020. november)
Papp Ferenc szobrának koszorúzása a Gellért Gyógyfürdőben (2009. február)  
Papp Ferenc (1901-1969) egyetemi tanár (Műegyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék, Budapest): "Jósvafői utunk" (1966) (2018. március)  
Pipacsok - (Numerus singularis, nominativus: Papaver rhoeas) avagy: olykor a közönséges gyom is ihletőleg hat (2001. július)
Popovics Sándor fib Palotás László-Díjban részesült (2004. február) 
Popovics Sándor emlékére. Írta: Ujhelyi János (2010. március)  
Pórusbeton-Gázbeton. Dieter Hums 1987. és 1990. években, az Építőanyag folyóiratban megjelent két cikke: "YTONG gázbeton előállítása, tulajdonságai és alkalmazása" és "Homokalapú gázbetonok szilárdsági, hőtechnikai, akusztikai, építésbiológiai tulajdonságai" (2010. december)  
Publikációk (2012. január)  
Regressziós egyenletek függvényállandóinak meghatározása (2020. július)  
Régi kutatási jelentések és publikációk között (2008. július)  
Rigó Mihály: Nyelvi gyarmatosítás - Esszé a Magyarországon angol nyelven honosított európai szabványokról (2013. szeptember)  
Só (nátrium-klorid) jégolvasztó hatása (2009. október)  
Szabvány és egyéb szabályozási észrevételek: MSZ 4798-1; ÚT 2-3.601; BV-MI 01; MSZ EN 12390-3, 275/2013. Korm. rend., Rigó Mihály: Nyelvi gyarmatosítás (2013. szeptember)
Szálerősítésű betonok szabványosított vizsgálatai és néhány tulajdonsága (1999. június) 
Számpéldák az adalékanyag- és a betontervezés témaköréből (2002. november)  
Szemmegoszlási jellemzők harmóniája, avagy grafoanalitikus számításmódja (1999. július - 2001. január)
Szemmegoszlási (szemeloszlási) határgörbék (2003. április)
Szentek és hidak (1998. szeptember)
Szentmihályi Szabó Péter "Töredék" (2000. február)
SZIKKTI Betonosztály (beleértve: ÉaKKI, SZIKKI, BETONOLITH) tevékenysége, 1953-1996 (frissítve: 2009. augusztus)  
Talabér József köszöntése születésnapja alkalmából (1998 és 2008) és 

Révay Miklós "Aluminátcementekkel kapcsolatos hazai kutatások" című előadása (1998. november)


Talabér József: Az "Építőanyag" folyóirat 60 éve (2008. július)  
Tarka, mint a szivárvány... (2019. szeptember)

Teljesítmény-nyilatkozat a 275/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletben (2013. szeptember)  
Tutsek János erdélyi és moldvai fényképei

Kalotaszegi fényképek (2001. augusztus)
Széki fényképek (2005. október)
Torockói fényképek (2005. október)

Fényképek a moldvai csángómagyarokról (2007. május)

In memoriam Tutsek János (2007. május)


TYLER-féle, eredeti, amerikai laboratóriumi rézszita az 1910 utáni évekből. Három és fél perces film (2012. január)

 
Ujhelyi János hagyatékából. Accurate manuscript (2020. június)  
Ujhelyi János munkásságának méltatása (2009. május)  

Ujhelyi János és Popovics Sándor kutatási eredményei (2010. március)

 
Újrahasznosított adalékanyagú beton. fib Magyar Tagozata. Beton- és Vasbetonépítési Műszaki Irányelv (2005. október)
Ultra nagy szilárdságú beton (2009. november)  
Uzoni üdvözlet. Temesváry János és Csiky András művészete (1998. november)
Vasúti ágyazati zúzottkő (2002. március)
Vendl Aladár, Papp Ferenc és a geológia többi egykori műegyetemi professzora (2001. december, frissítve: 2009. február)
Víztartalom, vízfelvétel, látszólagos porozitás (1999. február)
Vízzáró betonok (2007. december)  
Vízzáró beton és vizsgálata. Cikk a Vasbetonépítés. c. folyóiratban. Szerzők: Balázs L. György és Kausay Tibor (2010. szeptember)  
XA4(H) - XA6(H) környezeti osztályú korrózióálló betonok péptartalma (2017. július)  
YTONG Pórusbeton-Gázbeton. Dieter Hums 1987. és 1990. években, az Építőanyag folyóiratban megjelent két cikke: "YTONG gázbeton előállítása, tulajdonságai és alkalmazása" és "Homokalapú gázbetonok szilárdsági, hőtechnikai, akusztikai, építésbiológiai tulajdonságai" (2010. december)  
Zielinski Szilárd mérnöki alkotó munkássága a Magyar Örökség része (2004. október)
Zúzottkavics adalékanyagú betonok szilárdsága. Építőanyag. 1986. 11. szám. pp. 344-352. (2009. október)  
Zúzottkövek aprózódási vizsgálatainak összefoglalása (2001. június)
Zúzottkő és zúzottkavics termékek szemmegoszlási határgörbéi és kőzetfizikai csoportjai (2005. október)
Zúzottkő termékek szemmegoszlása a felhasználói igények szempontjából. Építőanyag. 1985. 12. szám. pp. 353-363. (2009. október)  
Zúzottkőbeton (és zúzottkavics vagy újrahasznosított adalékanyagú beton) nyomószilárdsági és környezeti osztálya a zúzottkő, illetve zúzott adalékanyag aprózódása függvényében (2015. június)